Marifetname’den Seğirmeler ve Anlamları

Erzurumlu İbrahim Hakkı, 17. yüzyılda yaşamış bir mutasavvıf, şair ve yazardır. Marifetname adlı eseri, tasavvuf, edebiyat, felsefe ve bilim gibi konuları kapsayan bir külliyattır. Eserin içerisinde, vücut seğirmelerinin anlamları ve işaretleri hakkında da bilgiler yer almaktadır.

Yüz ve Baş Seğirmeleri

  Başın tepesinin seğirmesi: İyi bir makam ve mevkiden haber verir.
  Başın önünün seğirmesi: Devlet ve refahın artacağına dair işarettir.
  Başın yan tarafının seğirmesi: İyilik ve hayırlı olayların yaşanacağına dair haberdir.
  Alın seğirmesinde sağ: İyi haber alınacağına dair işarettir.
  Alın seğirmesinde sol: Haber alınacağına dair işarettir.
  Kaş seğirmesinde sağ ve sol: Dostluğun artacağına dair haberdir.
  Kaşların ortası seğirirse sağ: Zevk ve eğlencenin yaşanacağına dair işarettir.
  Kaşların ortası seğirirse sol: Keder ve üzüntünün yaşanacağına dair haberdir.
  Dil seğirirse sağ: Hüzün ve keder yaşanacağına dair işarettir.
  Dil seğirirse sol: Şenlik ve eğlencenin yaşanacağına dair haberdir.

Gözlerin Seğirmesi

  Gözün dışının seğirmesinde sağ: Kötüleme ve dedikodunun yapılacağına dair işarettir.
  Gözün dışının seğirmesinde sol: Zenginliğin ve refahın artacağına dair haberdir.
  Göz bebeği seğirmesinde sağ: Ağrı ve sızı yaşanacağına dair işarettir.
  Göz bebeği seğirmesinde sol: Sürüm ve kazancın artacağına dair haberdir.
  Göz kuyruğu seğirmesinde sağ: Sevinç ve mutluluk yaşanacağına dair işarettir.
  Göz kuyruğu seğirmesinde sol: Para ve malın artacağına dair haberdir.
  Gözün altı seğirmesinde sağ: Sevinç ve mutluluk yaşanacağına dair işarettir.
  Gözün altı seğirmesinde sol: Öfke ve kızgınlığın yaşanacağına dair haberdir.
  Yanak seğirmesinde sağ: İyilik ve hayırlı olayların yaşanacağına dair işarettir.
  Yanak seğirmesinde sol: Para ve malın artacağına dair haberdir.

Burun ve Dudakların Seğirmesi

  Burun kaşınması: Yolculuk ve yeni bir başlangıcın yaşanacağına dair haberdir.
  Burun kaşınması sağ: Kahır ve üzüntünün yaşanacağına dair işarettir.
  Burun kaşınması sol: Mevki ve makamın artacağına dair haberdir.
  Dudak üstü seğirmesinde sağ: Rızık ve kazancın artacağına dair işarettir.
  Dudak üstü seğirmesinde sol: Şenlik ve eğlencenin yaşanacağına dair haberdir.
  Dudak ucu seğirmesinde sağ: Zarar ve kayıp yaşanacağına dair işarettir.
  Dudak ucu seğirmesinde sol: Şenlik ve eğlencenin yaşanacağına dair haberdir.
  Dudak altı seğirmesi: İyilik ve hayırlı olayların yaşanacağına dair işarettir.
  Seğiren çene: İyilik ve güzelliğin artacağına dair haberdir.

Vücut Seğirmeleri

  Kulak seğirmesi: Hoş haber alınacağına dair işarettir.
  Boğaz da kulakla seğirirse: Para ve malın artacağına dair haberdir.
  Döş seğirirse: Hüzün ve keder yaşanacağına dair işarettir.
  Pazu ve el seğirmesi: Rızık ve kazancın artacağına dair işarettir.
  Dirsek seğirir: Hoş haber alınacağına dair işarettir.
  Kolların seğirmesi: Kötüleme ve dedikodunun yapılacağına dair işarettir.
  Bilek seğirmesi: Para ve malın artacağına dair işarettir.
  El üstü seğirmesinde sağ: Hüzün ve keder yaşanacağına dair işarettir.
  El üstü seğirmesinde sol: Şeref ve itibarın artacağına dair haberdir.
  El seğirmesi: Rızık ve kazancın artacağına dair haberdir.
  Başparmak seğirmesine: Yük ve sorumlulukların artacağına dair işarettir.
  Şahadet parmağı titrerse: Sebep ve gerekçelerin ortaya çıkacağına dair haberdir.
  Orta parmak: Hüzün ve keder yaşanacağına dair işarettir.
  Serçe parmak seğirmesi: Mevki ve makamın artacağına dair haberdir.
  Yüzük parmağı seğirmesi: İyilik ve hayırlı olayların yaşanacağına dair işarettir.
  Göğüs seğirmesi: Hüzün ve keder yaşanacağına dair işarettir.
  Meme seğirmesi: Sağda makam — solda sevinç işarettir.
  Karnın seğirmesi: Sağda kavuşma — solda neşedir.
  Göbek seğirmesi: Sağda üzüntü — solda esenliktir.
  Böğür seğirmesi: Sağda mevki — solda rızık alametidir.
  Oyluğun seğirmesi: Sağda güzellik — solda oğul işarettir.
  Kasık seğirmesi: Sağda olursa cima — solda yolculuktur.
  Husyelerin seğirmesi: Sağda çocuk doğumuna — solda kedere işarettir.
  Makatın seğirmesi: Sağda mal — solda yola işarettir.
  Baldır seğirmesi: Sağda olursa eğlence — solda yolculuk işaretidir.
  Diz seğirmesi: Sağda üzüntü — solda sevinç alametidir.
  Diz altı seğirmesi: Sağda yola — solda kedere çıkar.
  Bacak seğirmesinden: Sağda mal — solda mevki görünür.
  Sırtın ortasının seğirmesi: Sağda yol — solda erzak işaretidir.
  Karın arkasının seğirmesi: Sağda mal — solda ayrılık alametidir.
  Topuğun seğirmesi: Sağda mal — solda yolculuk alametidir.
  Ayak arkasının seğirmesi: sağda hüzün — solda esenliğe çıkar.
  Elin kemiği seğirmesi: Sağda yolculuk — solda mal demektir.
  Avuç seğirirse: Sağda yola — solda şeref kazanmaya delildir.
  Başparmak seğirmesi: Sağda mal — solda murada çıkar.
  İkinci parmak seğirmesi: Sağda ve solda iyi habere işarettir.
  Ortak parmaklar seğirirse: Sağda ve solda çekişmeye sebep olur.
  Yüzük parmağı seğirirse: Sağda çekişme — solda sevinç vardır.
  Küçük parmak seğirirse: Sağda ve solda rızık ve mal demektir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın vücut seğirmelerinin anlamlarına dair görüşleri, tıbbi açıdan kanıtlanmış değildir. Ancak, halk arasında bu konuda yaygın inanışlar bulunmaktadır.

Sistemli Evden Eve Taşımacılık

Vaktin Çağrısı

Wholesale B2B Marketplaces

Kurban Bayramı