• Beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir


    Vaktin Çağrısı
    Güncel
    Çeşitli