• Namazda rüku nedir?


  Rüku: Kıraatten sonra eller dizlere erişecek şekilde eğilmekten ibarettir. Namazlarda rüku da bir rükün olduğundan farzdır. Kıraatten sonra eğilerek rükuya varılır. Baş ile sırt düz bir doğrultuda bulunur. Eller dizlere kadar uzatılıp dizler kavranır. Ayakta namaz kılan kimsenin rüku için yalnız başını eğmesi kafi gelmez. Arkasını da eğerek doğru bir çizgi gibi düz bir durum almış bulunur. Bu, tam bir rükudur. rükuya giden kimse böyle bir vaziyet almaz da kıyama daha yakın bir şekilde eğilirse, onun rükuu sahih olmaz. Fakat rüku vaziyetine daha yakın eğilmiş ise, rükuu sahih olur.

  Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar

  Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

  Otururken namaz kılan kimse, rükuya vardığı zaman alnı dizlerine paralel olacak derecede arkasını eğmelidir. rükuda bulunuyor gibi kanbur olan kimsenin rükuu başını biraz eğmekle olur. Kanburluğu rüku sayılmaz.

  İmama rüku halinde yetişen kimse, ayakta tekbir alıp ondan sonra rükuya gider. Bu tekbiri rükuya yakın vaziyette alırsa namazı bozulur, imama uymuş olmaz.

  İmam henüz rükuda iken yetişip de onu uyarak rükuya varan kimse, o rekatı imamla kılmış sayılır. Fakat bir insan, imam rükuda iken tekbir alıp da, imam rükudan kalktıktan sonra rükuya gitse, o rekata yetişmiş sayılmaz, bir rekatı kaçırmış olur. Kaçırdığı rekatı namaz sonunda imam selam verdikten sonra tek başına kılar.

  İmama uyan kimse, imamdan önce rükuya varıp daha imam rükuya gitmeden başını kaldırırsa, bu rüku yeterli olmaz. Bunu imamın rükuu ile iade etmezse namazı bozulmuş olur. İmamdan önce rüku veya secdeden başını kaldıran kimse, imama aykırı davranışımxnı gidermek için hemen rüku veya secdeye döner.

  İmama rükuda yetişen kimse iki tekbire muhtaç değildir. Ayakta "Allahu Ekber" deyip hemen rükuya gider. Bu bir tekbir ile hem iftitah, hem de rüku tekbirini almış olur. (İmamet bahsine bakılsın).

  Kaynak: Büyük İslam İlmihâli, Türkiye Cumhuriyetinin beşinci Diyanet İşleri Başkanı, Ömer Nasuhi Bilmen

  Vaktin Çağrısı
  Advertorial