• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Tabakat-ı mesail ne demektir, kaça ayrılır?


  TABAKAT-I MESAİL NE DEMEKTİR, KAÇA AYRILIR?

  Tabakat-ı Mesail: Fıkhı meseleler mertebesi demektir. Fıkhı meseleler üç mertebeye ayrılır:

  1- Zahir el-rivaye veya Zahir el-mezhebtir:

  Bu imam Muhammed`in yazdığı meşhur altı eserinde yer alan meselelerdir, bu eserler de şunlardır:

  a) el-Mebsut

  b) el-Camius-Sağır

  c) el-Camiul-Kebir

  d) ez-Ziyadat

  e) es-Siyer es-Sağır

  f) es-Siyer el-Kebir.

  İmam Muhammed kendi sözlerini bu kitaplarla tesbit ettiği gibi İmam A`zam ile İmam Ebu Yusuf`un sözlerini de yazıp tesbit etmiştir.

  2- Nevadır veya gayri zahir el-Mezhep:

  Yukarıda adı geçen kitaplardan başka İmam-ı Muhammed`in yazdığı eserlerde yer alan mesaildir. Bu kitaplarda şunlardır:

  Keysaniyat, Haruniyat, Curcaniyat, Rakkıyat`tır. Ayrıca İmam-ı Ebu Yusuf`un Emalı isimli kitabında bulunan meselelerde bu kabıldendir. Emalı kelimesi imlanın çoğuludur, imla ise not etmek demektir. Rakkiyat kitabı İmam-ı Muhammed`in RAKKA isimli şehirde kadı iken derlediği meselelerdir. Keysaniyat da İmam-ı Muhammed`in Süleyman b. Şuayb el-Keysani`ye not ettirdiği meselelerdir. Haruniyat ise; İmam Muhammed`in, Harun er-Reşid zamanında derlediği meselelerdir.

  3- Vakıat:

  Bunlar mezhepte hükümleri beyan edilmemiş, belki Hanefi fakihleri tarafından hükümleri belirtilmiş meselelerdir. Buna Nevazılde denir. Bu hususta ilk yazılmış eser Ebu Leyses-Semarkandı`nin "Nevazıl” adlı kitabıdır. Zahir el-Mezhep kavli var ise başka kavil ile fetve vermek caiz değildir.

   

  Gaziantep Evden Eve Taşımacılık

  Sistemli Evden Eve Nakliyat

  antepevdenevetasimacilik.com
  Vaktin Çağrısı
  Mevlid Kandili
  Güncel
  Dini Hayat
  Aksaray Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat

  Sistemli Taşımacılık

  sehirleriarasievdenevenakliyat.com