• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Mezheplere göre haccın farzları nelerdir?


  Hanefi mezhebine göre haccın farzları

  1- İhrama girmek (şart).

  2- Arafat'ta vakfeye durmak (rükun).

  3- Kâbe'yi tavaf etmek (rükun).

  Şafii mezhebine göre haccın farzları

  1- Niyet ederek ihrama girmek.

  2- Arafat’ta vakfeye durmak.

  3- Kâbe’yi tavaf etmek.

  4- Safa ile Merve arasında sa’y yapmak.

  5- Tıraş olmak, saçtan en az üç kıl kesmek.

  6- Rükunlar arasında (en az dördü) tertibe riayet etmek.

  Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre haccın farzları

  1. İhrama girmek,

  2. Arafat’ta vakfeye durmak,

  3. Kâbe’yi tavaf etmek,

  4. Sa’y yapmak.

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat