• Anasayfa ❭
 • İslam Fıkhı Ansiklopedisi ❭
 • Kaparo vermek ve almak caiz midir?


  KAPARO VERMEK VE ALMAK CAİZ MİDİR?

  Kaparo yani adamın biri bir şey satın alıp bedelin bir kısmını peşin olarak verir. Şayet akd tamam olursa verilen miktar bedelden mahsup edilecektir (hesaplanacaktır). Akd tamam olmaz müşteri geri dönerse satıcıya hibe olarak kalacaktır. İslam hukukçularının çoğuna göre böyle bir alış veriş caiz değildir. Peygamber (sav) bunu yasaklamamıştır (İbn Mace). Ahmed bin Hanbel`e göre ise böyle bir alış-veriş caizdir. Çünkü Nafi bin Abdulharis (ra) cezaevi olmak üzere Sefvan bin Ümeyye`den dörtbin dirhem mukabilinde bir ev aldı. Hazret-i Ömer (ra) onu beğenirse akd tamamdır. Yoksa Sefvan için dörtyüz dirhem olacaktır, diye şart koşmuştur (Fıkhu`l-Sünne).

   

  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat