• Rabbena Duaları (Rabbenâ âtina, Rabbenâğfirlî), okunuşu ve anlamı


  Rabbena Duaları (Rabbenâ âtina, Rabbenâğfirlî)nın yazılış, okunuş ve anlamı

  Rabbenâ âtina

  Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.
  "Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

  Rabbenâğfirlî

  Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yegûmu'l hisâb.
  "Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla"

  Vaktin Çağrısı
  Güncel