• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Hasan Basri Çantay ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Rahmân  Suresi Türkçe Meali


 • Rahmân  1: (1-2) Kur´ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi.
 • Rahmân  2: (1-2) Kur´ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi.
 • Rahmân  3: insanı O yaratdı.
 • Rahmân  4: Ona beyânı O ta´lîm etdi.
 • Rahmân  5: Güneş de, ay da hisabladır.
 • Rahmân  6: Sakı olmayan nebat da, ağaç da (Ona) secde ederler.
 • Rahmân  7: Gök (e gelince:) Onu da (Allah) yükseltdi. Bir de mîzânı koydu,
 • Rahmân  8: (8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye.
 • Rahmân  9: (8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye.
 • Rahmân  10: Yer (e gelince:) Onu da bütün mahlûkaaı (ın fâidesi) için alçaltdı.
 • Rahmân  11: Ki onda (türlü) meyve (ler), domurcuklu hurma ağaç (lar) ı,
 • Rahmân  12: Samanlı tane (ler), hoş kokulu nebat (lar) vardır.
 • Rahmân  13: O halde (ey ins-ü cin) Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  14: O, insanı bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıkdan yaratdı.
 • Rahmân  15: Cânnı da yalın bir ateşden yaratdı.
 • Rahmân  16: O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  17: O, hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir.
 • Rahmân  18: O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  19: (Suyu acı ve tatlı) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermişdir.
 • Rahmân  20: (Böyle iken) aralarında yekdiğerine tecâvüz etmiye mâni birperde vardır.
 • Rahmân  21: O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  22: O iki (deniz) den (büyük ve küçük) inci ve mercan çıkar.
 • Rahmân  23: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  24: Denizde uzun dağlar gibi yükselen gemiler de Onun.
 • Rahmân  25: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  26: (yer) üzerinde bulunan her canlı fânidir.
 • Rahmân  27: (Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır.
 • Rahmân  28: Böyle iken Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  29: Göklerde ve yerde kim (ve ne) varsa Ondan ister, O, hergün bir işdedir.
 • Rahmân  30: O halde Rabbinin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  31: Ey ins ve cin ileride siz (in nisabınızı görmiy) e yöneleceğiz.
 • Rahmân  32: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  33: Ey cin ve insan cemâat (ler) i, göklerin ve yerin bucaklarından geç (ib de ilâhî kazaadan selâmete er) miye gücünüz, yetiyorsa —ki (Allahın bahşedeceği) bir kudretle olmadıkça asla geçemezsiniz— haydi geçin (kurtulun)!
 • Rahmân  34: O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  35: Üzerinize ateşden (dumansız) bir yalınla (kara) bir duman salıverilecek, öyle ki birbirinizi kurtaramayacak, yardımlaşamayacaksınız.
 • Rahmân  36: Şîmdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  37: Artık gök yarılıb da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman,
 • Rahmân  38: Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabileceksiniz?
 • Rahmân  39: İşte o gün ne insana, ne cinne günâhı sorulmayacak.
 • Rahmân  40: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  41: Günahkârlar sîmâlariyle tanılacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak.
 • Rahmân  42: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  43: İşte bu, o günahkârların yalan saydıkları cehennemdir.
 • Rahmân  44: Onlar bununla kaynar su arasında (bocalayıb) dolaşacaklar.
 • Rahmân  45: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  46: Rabbinin huzuurunda durmakdan korkan kimseler için iki cennet vardır.
 • Rahmân  47: O halde Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  48: (Bu cennetler) çeşid çeşid ağaçlar (la doludur).
 • Rahmân  49: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  50: Bu iki (cennet) de akar iki kaynak vardır.
 • Rahmân  51: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  52: Bu iki (cennet) de her meyveden çifte çifte (nevi) ler vardır.
 • Rahmân  53: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yaları sayabilirsiniz?
 • Rahmân  54: Hepsi de, astarları atlasdan olan döşemelere yaslanarak (nimetlenirler). Her iki cennetden devşirilen meyve (ler, ehl-i cennete) yakındır.
 • Rahmân  55: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  56: Oralarda gözünü yalınız zevcelerine hasretmiş (öyle dilber) ler vardır ki bunlardan evvel ne bir insan, ne bir cin asla kendilerine dokunmamışdır.
 • Rahmân  57: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  58: Sanki onlar (birer) yaakutdur, mercandır.
 • Rahmân  59: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  60: iyiliğin mükâfatı iyilikden başka mıdır?
 • Rahmân  61: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  62: (O) ki (cennet) den başka iki cennet daha vardır.
 • Rahmân  63: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  64: (Bu cennetler) koyu yeşil (renkde) dirler.
 • Rahmân  65: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  66: İçlerinde (suları) durmayıb fışkıran iki pınar vardır.
 • Rahmân  67: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  68: İçlerinde her nev´i meyveler, hurma ve nar vardır.
 • Rahmân  69: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  70: İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
 • Rahmân  71: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  72: Çadırlar içinde ehl-i perde huurîler yardır.
 • Rahmân  73: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  74: Bunlara onlardan evvel ne bir insan, ne bir cin dokunmamışdır.
 • Rahmân  75: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  76: (Zevceleri) yeşil yasdıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (ni´merlenirler).
 • Rahmân  77: Şimdi Rabbinizin hangi ni´metlerini yalan sayabilirsiniz?
 • Rahmân  78: Azamet, saltanat ve ikram saahibi Rabbinin adı ne yücedir!
 • Gaziantep Evden Eve Taşımacılık

  Sistemli Taşımacılık

  antepevdenevetasimacilik.com
  Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat