Tûr Suresi Türkçe Meali

 • Tûr  1: Kasem olsun o Tura
 • Tûr  2: Yazılmış bir kitaba
 • Tûr  3: Ve yayılmış bir verakta
 • Tûr  4: Ve beyti ma´mûra
 • Tûr  5: Ve sakfi merfûa
 • Tûr  6: bahri mescûre ki
 • Tûr  7: Rabbının azâbı olacak muhakkak
 • Tûr  8: Yoktur onu hiç bir def´edecek
 • Tûr  9: O gün ki Sema bir çalkanış çalkanır
 • Tûr  10: Dağlar da bir yürüyüş yürür
 • Tûr  11: Vay artık o gün o yalan diyenlere
 • Tûr  12: Ki onlar daldıkları bir batakta oynayıp duruyorlar
 • Tûr  13: O gün ki Cehenneme bir kakılış kakılacaklar
 • Tûr  14: İşte diye: bu sizin o yalan deyip durduğunuz ateş
 • Tûr  15: Bu da mı sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz?
 • Tûr  16: Yaslanın ona bakalım, ister sabredin, ister etmeyin, artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz
 • Tûr  17: Fakat korunan müttakıler Cennetler, ni´metler içinde
 • Tûr  18: Rablarının kendilerine verdiği ile zevkyab olmaktadırlar, rabları korumuştur da onları o Cahim azâbından
 • Tûr  19: Yeyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için
 • Tûr  20: Dayanarak, sıra sıra dizilmiş a´lâ koltuklara, eş etmişizdir de kendilerine güzel iri gözlü hurîleri
 • Tûr  21: Ve İyman edenleri ki zürriyyetleri de iyman ile arkalarından gelmiş, zürriyyetlerini kendilerine ilhak etmişizdir, bununla beraber kendilerine amellerinden hiçbir şey eksiltmemişizdir, herkes kazancına bağlıdır.
 • Tûr  22: Bir de onlara bir meyve ve içlerinin çekeceği bir et yetiştirmekteyizdir.
 • Tûr  23: Orada bir peymâne çekiştirirler ki ne bir saçmalama vardır onda ne bir günaha sokma
 • Tûr  24: Bırıl bırıl da üzerlerine döner kendilerine mahsus hizmetciler, sanki sadeflerinde saklı inciler
 • Tûr  25: Ve ba´zısı ba´zısına dönmüş soruşuyorlardır
 • Tûr  26: Demektedirler: Evet biz bundan evvel ehlimizde korkular içinde idik.
 • Tûr  27: Bakınız Allah bize lûtfetti ve bizleri o semûm azâbından korudu.
 • Tûr  28: Evet biz bundan evvel ona duâ ediyor korumasını istiyorduk, hakikat o öyle keremkâr öyle rahîm
 • Tûr  29: O halde va´z-u tezkire devam et, çünkü sen, rabbının ni´meti hakkı için, ne kâhinsin ne de mecnun
 • Tûr  30: Yoksa «bir şâir biz ona «reybul menun»u gözetiyoruz» mu diyorlar?
 • Tûr  31: De ki: Gözetin, çünkü ben de sizinle gözetenlerdenim.
 • Tûr  32: Yoksa onlara bunu (bu tenakuzu) akılları mı emrediyor? Yoksa azgın bir kavım mıdırlar?
 • Tûr  33: Yoksa onu (o Kur´anı) kendisi uydurmakta mı diyorlar? Hayır kendileri inanmazlar
 • Tûr  34: Haydi onun gibi bir söz getirsinler, doğru iseler
 • Tûr  35: Yoksa kendileri «lâ şey»den mi yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar?
 • Tûr  36: Yoksa Gökleri ve Yeri mi yarattılar? Hayır iykan ehli değiller
 • Tûr  37: Yoksa rabbının hazîneleri onların yanında mı? Yoksa onlar mı istiylâ etmişler?
 • Tûr  38: Yoksa onlara mahsus bir merdiven var da ondan dinliyorlar mı? Öyle ise dinleyicileri beyan edecek bir bürhan getirsin
 • Tûr  39: Yoksa kızlar ona oğullar size öyle mi?
 • Tûr  40: Yoksa kendilerinden bir ücret istiyorsun da cereme vermekten ezilmekteler mi?
 • Tûr  41: Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?
 • Tûr  42: Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenler kendileri o tuzağa düşeceklerdir.
 • Tûr  43: Yoksa onların Allahdan başka bir ilâhları mı var? Allah onların koştukları şirklerden münezzehtir.
 • Tûr  44: Hem onlar Semadan bir kıt´ayı düşerken görseler, teraküm etmiş bir bulut diyecekler
 • Tûr  45: O halde bırak onları ta o çarpılacakları günlerine kadar
 • Tûr  46: O gün ki hiçbir tedbirlerinin kendilerine zerrece faidesi olmıyacaktır ve hiçbir suretle kurtarılmıyacaklardır.
 • Tûr  47: O zulmedenlere ondan beride de bir azâb vardır velâkin pek çokları bilmezler
 • Tûr  48: Hem rabbının hukmüne sabret çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın, kalktığın sırada rabbına hamd ile tesbih eyle,
 • Tûr  49: geceden de tesbih et ona, hem de nücumun idbarı sıra.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces