Hâkka Suresi Türkçe Meali

 • Hâkka  1: Gerçekleşecek olan;
 • Hâkka  2: (Evet) nedir o gerçekleşecek olan?
 • Hâkka  3: Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 • Hâkka  4: Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.
 • Hâkka  5: Semûd´a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.
 • Hâkka  6: Âd kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler.
 • Hâkka  7: Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
 • Hâkka  8: Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?
 • Hâkka  9: Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lût kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler.
 • Hâkka  10: Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.
 • Hâkka  11: Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;
 • Hâkka  12: Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.
 • Hâkka  13: (13-15) Artık Sûr´a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).
 • Hâkka  14: (13-15) Artık Sûr´a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).
 • Hâkka  15: (13-15) Artık Sûr´a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).
 • Hâkka  16: Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar.
 • Hâkka  17: Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.
 • Hâkka  18: (Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.
 • Hâkka  19: (19-20) Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der.
 • Hâkka  20: (19-20) Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der.
 • Hâkka  21: (21-23) Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir.
 • Hâkka  22: (21-23) Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir.
 • Hâkka  23: (21-23) Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir cennette hoşnut kalacağı bir hayat içindedir.
 • Hâkka  24: (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, âfiyetle yeyin, için.
 • Hâkka  25: (25-26) Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!
 • Hâkka  26: (25-26) Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!
 • Hâkka  27: Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi!
 • Hâkka  28: Malım bana hiç fayda sağlamadı;
 • Hâkka  29: Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.
 • Hâkka  30: Onu yakalayın da, (ellerini boynuna) bağlayın;
 • Hâkka  31: Sonra alevli ateşe atın onu!
 • Hâkka  32: Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun!
 • Hâkka  33: Çünkü o, ulu Allah´a iman etmezdi,
 • Hâkka  34: Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.
 • Hâkka  35: Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur.
 • Hâkka  36: (36-37) Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur.
 • Hâkka  37: (36-37) Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur.
 • Hâkka  38: (38-39) Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki,
 • Hâkka  39: (38-39) Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki,
 • Hâkka  40: Hiç şüphesiz o (Kur´an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.
 • Hâkka  41: Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!
 • Hâkka  42: Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz!
 • Hâkka  43: (O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
 • Hâkka  44: Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,
 • Hâkka  45: Elbette onu kıskıvrak yakalardık.
 • Hâkka  46: Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).
 • Hâkka  47: Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.
 • Hâkka  48: Doğrusu o (Kur´an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.
 • Hâkka  49: İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.
 • Hâkka  50: Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır.
 • Hâkka  51: Ve o, gerçekten kat´î bilginin ta kendisidir.
 • Hâkka  52: O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces