Müddessir Suresi Türkçe Meali

 • Müddessir 1: Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!
 • Müddessir 2: Kalk, ve (insanları) uyar.
 • Müddessir 3: Sadece Rabbini büyük tanı.
 • Müddessir 4: Elbiseni tertemiz tut.
 • Müddessir 5: Kötü şeyleri terket.
 • Müddessir 6: Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.
 • Müddessir 7: Rabbinin rızasına ermek için sabret.
 • Müddessir 8: O Sûr´a üfürüldüğü zaman var ya,
 • Müddessir 9: İşte o gün zorlu bir gündür.
 • Müddessir 10: Kâfirler için (hiç de) kolay değildir.
 • Müddessir 11: (11-14) Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak!
 • Müddessir 12: (11-14) Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak!
 • Müddessir 13: (11-14) Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak!
 • Müddessir 14: (11-14) Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak!
 • Müddessir 15: Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı umuyor.
 • Müddessir 16: Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır.
 • Müddessir 17: Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım!
 • Müddessir 18: Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.
 • Müddessir 19: Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti!
 • Müddessir 20: Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!
 • Müddessir 21: (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur´an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
 • Müddessir 22: (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur´an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
 • Müddessir 23: (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur´an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
 • Müddessir 24: (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur´an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
 • Müddessir 25: (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur´an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
 • Müddessir 26: Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.
 • Müddessir 27: Sen biliyor musun sekar nedir?
 • Müddessir 28: Hem (bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o.
 • Müddessir 29: İnsanın derisini kavurur.
 • Müddessir 30: Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.
 • Müddessir 31: Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: «Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?» desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür.
 • Müddessir 32: Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki,
 • Müddessir 33: Dönüp gitmekte olan geceye,
 • Müddessir 34: Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,
 • Müddessir 35: (35-37) O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.
 • Müddessir 36: (35-37) O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.
 • Müddessir 37: (35-37) O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.
 • Müddessir 38: Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir;
 • Müddessir 39: Ancak sağdakiler başka.
 • Müddessir 40: (40-42) Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.
 • Müddessir 41: (40-42) Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.
 • Müddessir 42: (40-42) Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.
 • Müddessir 43: Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik,
 • Müddessir 44: Yoksulu doyurmuyorduk,
 • Müddessir 45: (Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk,
 • Müddessir 46: Ceza gününü de yalan sayıyorduk,
 • Müddessir 47: Sonunda bize ölüm geldi çattı.
 • Müddessir 48: Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.
 • Müddessir 49: (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?
 • Müddessir 50: (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?
 • Müddessir 51: (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?
 • Müddessir 52: Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.
 • Müddessir 53: Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.
 • Müddessir 54: Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır!
 • Müddessir 55: Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır.
 • Müddessir 56: Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O´dur, mağfiret sahibi de O´dur.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı