İnsân Suresi Türkçe Meali

 • İnsân  1: İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?
 • İnsân  2: Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.
 • İnsân  3: Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.
 • İnsân  4: Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
 • İnsân  5: İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler.
 • İnsân  6: (Bu,) Allah´ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.
 • İnsân  7: O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler.
 • İnsân  8: Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
 • İnsân  9: «Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.»
 • İnsân  10: «Biz, çetin ve belâlı bir günde Rabbimizden (O´nun azabına uğramaktan) korkarız» (derler).
 • İnsân  11: İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gönüllerine) sevinç verir.
 • İnsân  12: Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve (cenetteki) ipekleri lütfeder.
 • İnsân  13: Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk.
 • İnsân  14: (Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.
 • İnsân  15: (15-16) Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.
 • İnsân  16: (15-16) Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.
 • İnsân  17: Onlara orada bir kâseden içirilir ki (bu şarabın) karışımında zencefil vardır.
 • İnsân  18: (Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebîl denir.
 • İnsân  19: O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedîmler dolaşır ki, onları gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.
 • İnsân  20: Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün.
 • İnsân  21: Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.
 • İnsân  22: (Onlara şöyle denir:) Bu, sizin için bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur.
 • İnsân  23: (Resûlüm!) Kur´an´ı sana biz, evet biz indirdik.
 • İnsân  24: Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme.
 • İnsân  25: Sabah akşam Rabbinin ismini yâdet.
 • İnsân  26: Gecenin bir kısmında O´na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O´nu tesbih et.
 • İnsân  27: Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.
 • İnsân  28: Onları biz yarattık; onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.
 • İnsân  29: Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
 • İnsân  30: Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
 • İnsân  31: O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı