Abese Suresi Türkçe Meali

 • Abese  1: (1-2) Yüzünü ekşitti ve ardını döndü. Kendisine âmânın gelmesinden dolayı.
 • Abese  2: (1-2) Yüzünü ekşitti ve ardını döndü. Kendisine âmânın gelmesinden dolayı.
 • Abese  3: Sana ne şey bildirdi, olabilir ki, o temizlenecektir?
 • Abese  4: Yahut öğüt dinleyecek de kendisine o öğüt fâide verecektir.
 • Abese  5: (5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun.
 • Abese  6: (5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun.
 • Abese  7: Onun temizlenmemesinden dolayı senin aleyhine ne var?
 • Abese  8: (8-9) Fakat o kimse ki, sana koşarak geldi. Ve o ise korkar.
 • Abese  9: (8-9) Fakat o kimse ki, sana koşarak geldi. Ve o ise korkar.
 • Abese  10: Sen isen ondan teğafül ediyorsun.
 • Abese  11: Hayır. Şüphe yok ki, o bir öğüttür.
 • Abese  12: Artık dileyen onu düşünür (hatırlar).
 • Abese  13: Pek şerefli sahifelerde.
 • Abese  14: (14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle.
 • Abese  15: (14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle.
 • Abese  16: Kerîmlerin, itaatkar olanların (elleriyle yazılmıştır).
 • Abese  17: Kahrolsun insan, o ne kadar nankör.
 • Abese  18: Onu (Allah Teâlâ) hangi bir şeyden yaratmıştır?
 • Abese  19: Onu bir damla sudan yaratmış da onu takdir etmiştir.
 • Abese  20: (20-21) Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre soktu.
 • Abese  21: (20-21) Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre soktu.
 • Abese  22: Sonra dilediği zaman da onu neşredecektir.
 • Abese  23: (23-24) Hayır hayır.. Ona emrettiği şeyi, o yerine getirmedi. İnsan, bir de taamına bakıversin.
 • Abese  24: (23-24) Hayır hayır.. Ona emrettiği şeyi, o yerine getirmedi. İnsan, bir de taamına bakıversin.
 • Abese  25: (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik.
 • Abese  26: (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik.
 • Abese  27: (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik.
 • Abese  28: (28-29) Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik). Ve zeytinlikler ve hurmalıklar...
 • Abese  29: (28-29) Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik). Ve zeytinlikler ve hurmalıklar...
 • Abese  30: (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer´alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için.
 • Abese  31: (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer´alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için.
 • Abese  32: (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer´alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için.
 • Abese  33: Sonra o pek kuvvetli sayha geldiği vakit.
 • Abese  34: (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün).
 • Abese  35: (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün).
 • Abese  36: (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün).
 • Abese  37: Onlardan her kişi için o günde bir iş vardır ki, ona yeter.
 • Abese  38: (38-39) O günde birtakım yüzler parıldanır. Gülücüdür, sevinicidir.
 • Abese  39: (38-39) O günde birtakım yüzler parıldanır. Gülücüdür, sevinicidir.
 • Abese  40: Ve o gün birtakım yüzler de vardır ki, onların üzerlerini bir toz toprak sarmıştır.
 • Abese  41: Onları bir karanlık kaplar.
 • Abese  42: İşte kâfirler, facirler olan, onlardır.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Ramazan Bayramı