Fecr Suresi Türkçe Meali

 • Fecr  1: Andolsun fecr´e.
 • Fecr  2: (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye.
 • Fecr  3: (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye.
 • Fecr  4: (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye.
 • Fecr  5: Bunda akıl sahibi için bir yemîn yok mudur?
 • Fecr  6: (6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd´e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.
 • Fecr  7: (6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd´e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.
 • Fecr  8: Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.
 • Fecr  9: (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd´e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir´avun´a da nasıl yaptı?
 • Fecr  10: (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd´e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir´avun´a da nasıl yaptı?
 • Fecr  11: (11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.
 • Fecr  12: (11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı.
 • Fecr  13: (13-14) Artık Rabbin de onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir.
 • Fecr  14: (13-14) Artık Rabbin de onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir.
 • Fecr  15: Rabbi onu imtihan edip kendisine ikramda bulunsa o vakit der ki: «Rabbim bana ikram etti.»
 • Fecr  16: Amma onu imtihan edip de rızkını darlaştırdığı vakit de der ki: «Rabbim bana ihanet etti.»
 • Fecr  17: Yok, yok. Belki siz yetime ikram etmezsiniz.
 • Fecr  18: Ve yoksullara yiyecek vermek için birbirinizi teşvikte bulunmazsınız.
 • Fecr  19: Ve miras bırakılan malı şiddetlicesine yersiniz.
 • Fecr  20: Ve malı pek çokça bir sevgi ile seversiniz.
 • Fecr  21: Hayır hayır. Yer dağılıp parça parça parçalanınca.
 • Fecr  22: Ve Rabbin (emri) gelip melekler de saf saf dizilince.
 • Fecr  23: Ve o gün cehennem de getirilmiş olunca insan o gün anlamış olur. Ve artık o anlayıştan da ona ne faide!
 • Fecr  24: Der ki, «Keşke hayatım için (güzel ameller) takdim etmiş olsa idim.»
 • Fecr  25: Artık o gün O´nun yapacağı azabı bir kimse yapamaz.
 • Fecr  26: Ve O´nun vuracağı bend ile kimse bend vurabilemez.
 • Fecr  27: Ey mutmain olan nefs!
 • Fecr  28: Rabbine dönüver, sen razı, O da senden razı olarak.
 • Fecr  29: Artık kullarımın arasına gir.
 • Fecr  30: Ve cennetime giriver.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Ramazan Bayramı