Nebe Suresi Türkçe Meali

 • Nebe  1: (1-2) Ne şeyden soruşturuyorlar? O pek büyük haberden.
 • Nebe  2: (1-2) Ne şeyden soruşturuyorlar? O pek büyük haberden.
 • Nebe  3: O haber ki, onlar onda ihtilafa düşmüşlerdir.
 • Nebe  4: (4-5) Hayır. Yakında bileceklerdir. Sonra hayır. Yakında bileceklerdir.
 • Nebe  5: (4-5) Hayır. Yakında bileceklerdir. Sonra hayır. Yakında bileceklerdir.
 • Nebe  6: (6-7) Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı?
 • Nebe  7: (6-7) Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı?
 • Nebe  8: (8-9) Ve sizleri çiftler olarak yarattık. Uykunuzu da bir dinleniş kıldık.
 • Nebe  9: (8-9) Ve sizleri çiftler olarak yarattık. Uykunuzu da bir dinleniş kıldık.
 • Nebe  10: (10-11) Geceyi de bir örtü kılmış olduk. Gündüzü de bir geçim vakti yaptık.
 • Nebe  11: (10-11) Geceyi de bir örtü kılmış olduk. Gündüzü de bir geçim vakti yaptık.
 • Nebe  12: (12-13) Ve üzerinize sağlam sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan kandil kıldık.
 • Nebe  13: (12-13) Ve üzerinize sağlam sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan kandil kıldık.
 • Nebe  14: Ve o sıkıştıranlardan şarıl şarıl bir su indirdik.
 • Nebe  15: (15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye.
 • Nebe  16: (15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye.
 • Nebe  17: Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir.
 • Nebe  18: O gün ki, Sûr´a üfürülür, artık bölük bölük geliverirsiniz.
 • Nebe  19: (19-20) Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülmüş de, su gibi görülen bir hayâl olmuştur.
 • Nebe  20: (19-20) Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülmüş de, su gibi görülen bir hayâl olmuştur.
 • Nebe  21: Muhakkak ki, cehennem bir gözetilen yerdir.
 • Nebe  22: Azgınlar için bir dolaşılıp gidilecek yerdir.
 • Nebe  23: (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.
 • Nebe  24: (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.
 • Nebe  25: (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.
 • Nebe  26: (26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı.
 • Nebe  27: (26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı.
 • Nebe  28: Ve âyetlerimizi yalan saymakla yalan sayar olmuşlardı.
 • Nebe  29: Ve her ne şey var ise Biz onu bir kitapta saydık (kaydettik.)
 • Nebe  30: Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız.
 • Nebe  31: Muhakkak ki, muttakîler için necât bulacak bir yer vardır.
 • Nebe  32: Bahçeler ve üzümler (vardır).
 • Nebe  33: Ve nar memeli, hep bir yaşta (cariyeler vardır).
 • Nebe  34: Ve dopdolu kaseler vardır.
 • Nebe  35: Orada bir boş lakırdı ve bir yalanlama işitmezler.
 • Nebe  36: (Bunlar) Rabbinden bir mükâfaat ve bir kâfî ihsandır.
 • Nebe  37: Göklerin ve yerin ve bunların aralarındakilerin Rabbi, Rahmân ki O´ndan bir hitaba mâlik olamazlar.
 • Nebe  38: O gün ki Rûh ve melekler saf saf ayakta duracaklardır. Kendisine Rahmân´ın izin verdiğinden başkaları konuşamıyacaklar ve (o da) doğruyu söylemiş olur.
 • Nebe  39: İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin.
 • Nebe  40: Şüphe yok ki Biz, sizi yakın bir azap ile korkutmuş olduk. O gün ki herkes iki elinin ne takdim etmiş olduğuna bakacaktır. Kâfir de, «Ah! Ben keşke, bir toprak olaydım,» diyecektir.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Ramazan Bayramı