A`lâ Suresi Türkçe Meali

 • A`lâ  1: Rabbinin pek yüce olan ismini takdis et.
 • A`lâ  2: O (Rab) ki,yarattı da düzeltti.
 • A`lâ  3: Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi.
 • A`lâ  4: Ve o ki, o yeşillikleri çıkardı.
 • A`lâ  5: Sonra onu kapkara, kuruca bir ota çevirdi.
 • A`lâ  6: Sana okutacağız, artık unutmayacaksın.
 • A`lâ  7: (7-8) Allah´ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz.
 • A`lâ  8: (7-8) Allah´ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz.
 • A`lâ  9: (9-10) Artık öğüt ver, eğer öğüt faide verirse. Korkar kimse, öğütü dinleyecektir.
 • A`lâ  10: (9-10) Artık öğüt ver, eğer öğüt faide verirse. Korkar kimse, öğütü dinleyecektir.
 • A`lâ  11: (11-12) En serkeş olan ise ondan kaçınır. O kimsedir ki, en büyük ateşe yaslanacaktır.
 • A`lâ  12: (11-12) En serkeş olan ise ondan kaçınır. O kimsedir ki, en büyük ateşe yaslanacaktır.
 • A`lâ  13: (13-14) Sonra orada ne ölür ve ne dirilir. Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir.
 • A`lâ  14: (13-14) Sonra orada ne ölür ve ne dirilir. Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir.
 • A`lâ  15: Ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılmıştır.
 • A`lâ  16: (16-17) Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki, ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir.
 • A`lâ  17: (16-17) Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki, ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir.
 • A`lâ  18: Şüphe yok ki bu, elbette evvelki sahifelerde (bildirilmiş)dir.
 • A`lâ  19: İbrahim´in ve Mûsa´nın sahifelerinde.
 • Wholesale B2B Marketplaces

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Ramazan Bayramı