Duhan Suresi Türkçe Meali

 • Duhan 1: Ha, Mim.
 • Duhan 2: Apaçık Kitab hakkı için,
 • Duhan 3: Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.
 • Duhan 4: Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.
 • Duhan 5: Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,
 • Duhan 6: Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.
 • Duhan 7: O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.
 • Duhan 8: O´ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.
 • Duhan 9: Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.
 • Duhan 10: O halde o göğün açık bir duman ile geleceği günü gözetle
 • Duhan 11: ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.
 • Duhan 12: «Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz.» diyecekler.
 • Duhan 13: Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de,
 • Duhan 14: sonra ondan döndüler. «Bu öğretilmiş bir delidir.» dediler.
 • Duhan 15: Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz.
 • Duhan 16: Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.
 • Duhan 17: Andolsun ki, onlardan önce Firavun´un kavmini fitneye düşürdük; onlara da şöyle söyleyen değerli bir peygamber gelmişti:
 • Duhan 18: Allah´ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.
 • Duhan 19: ve Allah´a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.
 • Duhan 20: ve haberiniz olsun ki ben, sizin beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığınmışımdır.
 • Duhan 21: Eğer bana iman etmezseniz, bari ben(im çevrem)den çekilin!»
 • Duhan 22: Sonra: «Bak bunlar suçlu bir kavimdir!» diyerek Rabbine dua etti.
 • Duhan 23: (Rabbi): «Hemen kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz.
 • Duhan 24: Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar.» buyurdu.
 • Duhan 25: (onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;
 • Duhan 26: ne çiftlikler, ne güzel makam
 • Duhan 27: ve içinde sefa sürdükleri ne nimet ve refah...
 • Duhan 28: Evet öyle (oldu) ve onları hep başka bir topluluğa miras kıldık!
 • Duhan 29: Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; ne de kendilerine bir mühlet verildi.
 • Duhan 30: Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık
 • Duhan 31: Firavun´dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.
 • Duhan 32: Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.
 • Duhan 33: Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.
 • Duhan 34: Fakat şu (beriki) kafirler diyorlar ki:
 • Duhan 35: «ilk ölümümüzden başka birşey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz.
 • Duhan 36: Haydi getirin babalarımızı, doğru (söyleyen kimseler) iseniz.»
 • Duhan 37: Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik, çünkü suçlu idiler.
 • Duhan 38: Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.
 • Duhan 39: ikisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.
 • Duhan 40: Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.
 • Duhan 41: O gün yarın yara, dostun dosta hiçbir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.
 • Duhan 42: Ancak Allah´ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, öyle merhametlidir.
 • Duhan 43: şüphesiz zakkum ağacı,
 • Duhan 44: Çok vebal yüklenenin yemeğidir.
 • Duhan 45: Pota gibi karınlarında kaynar,
 • Duhan 46: Kaynar suyun kaynaması gibi.
 • Duhan 47: Onu tutun da yaka paça, doğru cehennemin ortasına sürükleyin.
 • Duhan 48: Sonra da başına kaynar su azabından dökün.
 • Duhan 49: Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin, deyin.
 • Duhan 50: İşte o sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz şey budur.
 • Duhan 51: Kötülükten sakınanlar (müttakiler) elbette emin bir makamdadırlar;
 • Duhan 52: cennetlerde, pınar başlarında,
 • Duhan 53: ince ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).
 • Duhan 54: Evet böyle (olacak); hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
 • Duhan 55: Orada güvenler içinde her çeşit yemişi isteyip getirtirler.
 • Duhan 56: ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, (Allah) onları o cehennem azabından korumuştur.
 • Duhan 57: (Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.
 • Duhan 58: Biz onu (Kur´an´ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.
 • Duhan 59: O halde gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı