Müzzemmil Suresi Türkçe Meali

 • Müzzemmil  1: Ey o örtünen,
 • Müzzemmil  2: gece kalk, pek azı hariç,
 • Müzzemmil  3: yarısı, yahut ondan biraz eksilt (yarısından az kalk)
 • Müzzemmil  4: veya artır (buna ilave et, yarısından ziyade kıl) ve Kur´an´ı ağır ağır, güzel güzel oku!
 • Müzzemmil  5: Çünkü Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz;
 • Müzzemmil  6: Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.
 • Müzzemmil  7: Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır (birçok meşguliyetin vardır).
 • Müzzemmil  8: Rabbinin ismini an ve herşeyden kesilerek O´na çekil (O´na bütün varlığınla yönel)!
 • Müzzemmil  9: O doğunun ve batının Rabbi´dir. O´ndan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O´nu vekil tut!
 • Müzzemmil  10: Başkalarının sözlerine sabret ve onları güzel bir terkedişle terket
 • Müzzemmil  11: Refah ve zevk sahibi o inkarcıları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver!
 • Müzzemmil  12: Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve ateş var,
 • Müzzemmil  13: boğazda kalan bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
 • Müzzemmil  14: O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir!
 • Müzzemmil  15: Haberiniz olsun Biz size üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik, tıpkı Firavun´a peygamber gönderdiğimiz gibi;
 • Müzzemmil  16: Firavun o peygambere isyan etti de Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk alıverdik!
 • Müzzemmil  17: O halde eğer inkar ederseniz, çocukları ak saçlı kocalara (ihtiyarlara) çevirecek olan o günde nasıl korunursunuz?
 • Müzzemmil  18: Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O´nun va´di yerine getirilmiştir.
 • Müzzemmil  19: İşte bu, bir öğüttür; artık dileyen Rabbine (varan) bir yol tutar!
 • Müzzemmil  20: Gerçekten Rabbin biliyor ki sen, muhakkak gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçiriyorsun, beraberinde bulunan bir grup da (böyle yapıyor). Oysa geceyi, gündüzü Allah takdir eder. Sizin bundan ötesini başaramayacağınızı bildiği için size lütuf ile muamelede bulundu. Bundan böyle Kur´an´dan kolayınıza geleni okuyun; O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah´ın lütfundan bir kar aramak üzere yeryüzünde yol tepeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir; O halde o (Kur´an)dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın, zekatı verin ve Allah´a karz-ı hasen verin! Kendi hesabınıza hayır olarak ne (iyilik) yapıp gönderirseniz, onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık olarak daha büyük bulacaksınız. Allah´tan bağışlanma dileyin! Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı