Hicr Suresi Türkçe Meali

 • Hicr  1: Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur´an´ın ayetleridir.
 • Hicr  2: Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu çekecekler.
 • Hicr  3: Bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerini oyalasın; sonra bilecekler!
 • Hicr  4: Biz, hiçbir memleketi herhalde bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.
 • Hicr  5: Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.
 • Hicr  6: Bir de Onlar: «Ey kendisine kitap indirilmiş olan, sen mutlaka delisin!
 • Hicr  7: Eğer doğru söyleyenlerden isen, getirsene o melekleri bize!» dediler.
 • Hicr  8: Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.
 • Hicr  9: Şüphe yok ki, o Kur´an´ı Biz indirdik. Biz; her halde onu muhafaza da edeceğiz!
 • Hicr  10: Yüceliğime andolsun ki, senden önce, geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik.
 • Hicr  11: Ve onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
 • Hicr  12: Biz böylece suçluların kalplerine sokarız onu.
 • Hicr  13: Geçmiş milletlerin başına gelenler önlerinde geçmişken yine de ona iman etmezler.
 • Hicr  14: (14-15) Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: «Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz.» diyeceklerdi.
 • Hicr  15: (14-15) Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: «Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz.» diyeceklerdi.
 • Hicr  16: Şanım hakkı için biz, gökte burçlar yaptık ve onu seyredenler için süsledik.
 • Hicr  17: Bir de onu lanetlenmiş her şeytandan koruduk.
 • Hicr  18: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir alev takip etmektedir.
 • Hicr  19: Yeri de döşeyip yaydık, ona ağır baskılar bıraktık ve onda ölçülü herşeyden bitirdik.
 • Hicr  20: Orada size ve sizin rızıklarını vermediğiniz kimselere geçim yolları sağladık.
 • Hicr  21: Hazineleri, Bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat Biz onu, ancak belirli bir ölçü ile indiririz.
 • Hicr  22: Bir de aşılayıcı rüzgarlar gönderdik de gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Onu depolarda tutan da siz değilsiniz.
 • Hicr  23: Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.
 • Hicr  24: Andolsun ki içinizden öne geçmek isteyenleri de geri kalmak isteyenleri de bilmekteyiz.
 • Hicr  25: Muhakkak Rabbin onları hep toplayacaktır. Gerçekten O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.
 • Hicr  26: Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.
 • Hicr  27: Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık.
 • Hicr  28: Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: «Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.
 • Hicr  29: Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!»
 • Hicr  30: Bunun üzerine bütün melekler hep birden secde ettiler.
 • Hicr  31: Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.
 • Hicr  32: Allah: «Ey iblis, sen neden secde edenlerle beraber olmadın?» dedi.
 • Hicr  33: İblis: «Benim, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem olacak şey değildir!» dedi.
 • Hicr  34: Allah: «O halde çık oradan; çünkü sen, artık kovulmuşsundur!
 • Hicr  35: Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir.» dedi.
 • Hicr  36: İblis: «Ey Rabbim, öyle ise, bana onların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver!» dedi.
 • Hicr  37: (37-38) Allah: «Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!» dedi.
 • Hicr  38: (37-38) Allah: «Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!» dedi.
 • Hicr  39: Allah: «Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki, kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!
 • Hicr  40: Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların hariç!» dedi.
 • Hicr  41: Allah: «Bu, ´Garanti ederim.´ dosdoğru bir cadde.» dedi.
 • Hicr  42: Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur; ancak, azgınlardan sana uyanlar bunların dışındadır.
 • Hicr  43: Kesinlikle bunların topuna va´dedilen yer, cehennemdir.
 • Hicr  44: Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya, onlardan bir grup ayrılmıştır.
 • Hicr  45: Elbette takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlar içinde olacaklardır.
 • Hicr  46: «Rahatlık ve güvenlik içinde girin onlara!»
 • Hicr  47: Sinelerindeki kinleri soymuşuzdur, köşkler üzerinde kardeşler olarak karşı karşıya oturacaklardır.
 • Hicr  48: Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz; onlar, oradan çıkarılacak da değillerdir.
 • Hicr  49: Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;
 • Hicr  50: bununla birlikte azabım da acı bir azaptır.
 • Hicr  51: Bir de onlara, İbrahim´in misafirlerinden sözet!
 • Hicr  52: Onlar, onun yanına girdiklerinde «Selam!» dediler. İbrahim: «Biz gerçekten sizden korkuyoruz!» dedi.
 • Hicr  53: Onlar: «Korkma, sana ilim sahibi bir oğul müjdeliyoruz.» dediler.
 • Hicr  54: İbrahim: «Beni mi müjdelediniz, bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni neye dayanarak müjdeliyorsunuz?» dedi.
 • Hicr  55: Onlar: «Biz seni gerçek şeyle müjdeledik; onun için ümidini kesenlerden olma!» dedi.
 • Hicr  56: İbrahim: «Rabbimin rahmetinden sapıklığa düşenlerden başka kim ümidini keser?» dedi.
 • Hicr  57: Ey elçiler, bunun ardından göreviniz nedir? diye sordu.
 • Hicr  58: Onlar: «Haberin olsun, biz suçlu bir topluluğa gönderildik.
 • Hicr  59: Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız.
 • Hicr  60: Yalnız karısı hakkında karar verdik; O, muhakkak kalacaklardandır.
 • Hicr  61: Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman,
 • Hicr  62: Lut: «Siz, gerçekten ürkülecek bir topluluksunuz.» dedi.
 • Hicr  63: Onlar: «Hayır, biz sana onların şüphe edip durduklarını getirdik.
 • Hicr  64: Sana gerçekle geldik, emin ol biz doğru söyleyenleriz.
 • Hicr  65: Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiçbir kimse arkasına bakmasın ve emrolunduğunuz yere geçin gidin!»
 • Hicr  66: Ona kesin olarak şu emri vahyettik: «Sabaha çıkarken şunların arkaları katiyyen kesilecek.»
 • Hicr  67: Şehir halkı da haber alıp keyifle gelmişlerdi.
 • Hicr  68: Lut onlara: «Aman ha, onlar benim konuklarımdır; artık beni rezil etmeyin.
 • Hicr  69: Allah´tan korkun, beni utandırmayım» dedi.
 • Hicr  70: Onlar: «Biz sana aleme karışmayı yasaklamadık mı?» dediler.
 • Hicr  71: Lut: «İşte şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız!» dedi,
 • Hicr  72: Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.
 • Hicr  73: Derken, güneş doğmaya başlarken onları, o sayha, korkunç ses tutuverdi.
 • Hicr  74: Derhal şehirlerinin üstünü altına getirdik ve balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık üzerlerine.
 • Hicr  75: Elbette bunda düşünce ve anlayışı olanlara deliller vardır.
 • Hicr  76: Ve o harabe yol üstünde duruyor.
 • Hicr  77: Kesinlikle bunda imanı olanlar için bir ibret vardır.
 • Hicr  78: Gerçekten Eyke halkı da zalim kimselerdi.
 • Hicr  79: Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyorlar.
 • Hicr  80: Gerçekten Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar
 • Hicr  81: Biz onlara ayetlerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çeviriyorlardı.
 • Hicr  82: Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.
 • Hicr  83: Bunları da sabahleyin korkunç ses tutuverdi.
 • Hicr  84: Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç faydası olmadı.
 • Hicr  85: Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık ve şüphesiz o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara iyi davran.
 • Hicr  86: Çünkü senin Rabbin, herşeyi yaratan, herşeyi bilendir.
 • Hicr  87: Andolsun ki, sana namazlarda tekrarlanan yedi ayeti (Fatiha´yı) ve Yüce Kur´an´ı verdik.
 • Hicr  88: Sakın, o kafirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara karşı üzülme ve müminlere kanadını indir.
 • Hicr  89: Ve de ki: «Benim o apaçık uyarıcı ben!»
 • Hicr  90: Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.
 • Hicr  91: O Kur´an´ı kısım kısım ayıranlara.
 • Hicr  92: (92-93) Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.
 • Hicr  93: (92-93) Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.
 • Hicr  94: Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah ´a ortak koşanlara aldırma!
 • Hicr  95: Herhalde Biz, o alay edenlerin hakkından gelmek için sana yeteriz.
 • Hicr  96: Allah ile birlikte başka bir ilah edinen o herifler bilirler geleceği.
 • Hicr  97: Andolsun ki, onların sözlerine gerçekten içinin sıkıldığını biliyoruz.
 • Hicr  98: O halde Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!
 • Hicr  99: Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et!
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı