Büruc Suresi Türkçe Meali

 • Büruc 1: Kasem olsun, burçlar sahibi semâya,
 • Büruc 2: O vaad edilen güne (kıyamete),
 • Büruc 3: Cumaya ve arefe gününe ki,
 • Büruc 4: (Eski devirlerde müminlere çeşitli eziyetler yapan ve) Ashab-ı Uhdûd (diye adlanan kavim lânet edildiği gibi, Mekke müşrikleri de) lânetlenmiştir.
 • Büruc 5: İşkenceleri (Uhdûd’un), alevli ateştendi.
 • Büruc 6: O vakit, (o zalim kâfirler) ateşin etrafında oturmuştular;
 • Büruc 7: Ve müminlere yaptıklarına, (onları yakmalarına) şahid bulunuyorlardı.
 • Büruc 8: Müminlere kızdıkları da, ancak Azîz, Hamîd olan Allah’a iman etmeleri idi.
 • Büruc 9: O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve Allah her şeye şahiddir.
 • Büruc 10: Muhakkak ki, mümin erkeklerle mümin kadınlara eziyet edenler, sonra da tevbe etmiyenler (var ya), işte onlara cehennem azabı var ve onlara yangın azabı var...
 • Büruc 11: İman edib salih ameller işliyenlere gelince; onlara (ağaçları ve evleri) altından ırmaklar akar cennetler var. İşte büyük kurtuluş budur... (*) Dikkat! Secde âyetidir.
 • Büruc 12: Gerçekten Rabbinin (zalimleri azabla) yakalayıvermesi çok şiddetlidir.
 • Büruc 13: Çünkü O, (mahlûkâtı yoktan var edib) yaratır ve, (sonra öldürüb tekrar) diriltir.
 • Büruc 14: Bununla beraber O, Gafûr’dur = tevbe edenleri bağışlayandır. Vedûd’dur = itaatkârları sevendir.
 • Büruc 15: Arşın sahibidir, Mecîd’dir = zâtında ve sıfatında pek büyüktür.
 • Büruc 16: Dilediğini hemen yapandır.
 • Büruc 17: (Ey Rasûlüm) geldi ya sana haberleri (o kâfirler topluluğu) orduların:
 • Büruc 18: Firavun’un ve Semûd’un... (Bunların, peygamberlerini tekzib edişlerini ve sonunda helâk edilişlerini biliyorsun. O halde sen müşriklerin eziyetlerine sabret ve onları böyle bir akıbetle korkut).
 • Büruc 19: Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.
 • Büruc 20: Halbuki, Allah (kendilerini, ilim ve kudreti ile) arkalarından kuşatmıştır.
 • Büruc 21: (Onlar Kur’an’ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur’an’dır.
 • Büruc 22: Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).
 • Wholesale B2B Marketplaces

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces