• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • İnşikak  suresi ❭
 • Ali Fikri Yavuz ❭
 • İnşikak  suresi ❭
 • İnşikak  Suresi Türkçe Meali


 • İnşikak  1: Gök yarıldığı;
 • İnşikak  2: Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman,
 • İnşikak  3: Arz, dümdüz uzatıldığı,
 • İnşikak  4: İçindekini atıb boşaldığı;
 • İnşikak  5: Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman, (insan sevabını veya azabını görecektir).
 • İnşikak  6: Ey İnsan! Gerçekten sen, (dönüb varacağın) Rabbine doğru (ölünceye kadar) çabalar da çabalarsın. Nihayet O’na kavuşursun.
 • İnşikak  7: O vakit, amel defteri sağ eline verilen,
 • İnşikak  8: Hemen kolay bir hesab ile hesabı görülecek;
 • İnşikak  9: Ve sevinçli olarak (cennetteki ailesine) ehline dönecektir.
 • İnşikak  10: Fakat kitabı (amel defteri), arka tarafından (sol eline) verilen,
 • İnşikak  11: Artık “helâk!” diye bağırır, (ölümünü ister);
 • İnşikak  12: Ve cehenneme girer.
 • İnşikak  13: Çünkü o, (dünyadaki) evinde keyifli ve sevinçli idi.
 • İnşikak  14: O (zalim, ahirette Rabbine) asla dönmiyeceğini sanmıştı.
 • İnşikak  15: Hayır, (onun zannettiği gibi değil). Çünkü Rabbi onu görüb gözetiyordu. (Muhakkak kendisini hesaba çekecektir.)
 • İnşikak  16: Artık kasem ederim şafak’a,
 • İnşikak  17: Geceye ve bürüdüklerine,
 • İnşikak  18: Bedir haline geldiği zaman o Ay’a ki,
 • İnşikak  19: Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz.
 • İnşikak  20: O halde, onlarda ne var ki, iman etmezler;
 • İnşikak  21: Kendilerine Kur’an okunduğu zaman, teslim olub gerçeği kabul etmezler, (namaz kılmazlara)?(*)
 • İnşikak  22: Daha doğrusu, o kâfir olanlar (Kur’an’ı) inkâr ederler.
 • İnşikak  23: Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını en iyi bilendir.
 • İnşikak  24: Onun için (Ey Rasûlüm), sen onları acıklı bir azabla müjdele!...
 • İnşikak  25: Ancak iman edib de salih ameller işliyenler için, bitmez tükenmez bir mükâfat var...
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat