Fecr Suresi Türkçe Meali

 • Fecr  1: Kasem olsun sabaha,
 • Fecr  2: (Zi’l-Hicce ayından ilk) on geceye,
 • Fecr  3: (Yaratılan bütün eşyadan) çifte ve teke,
 • Fecr  4: Geçib gittiği zaman geceye ki,
 • Fecr  5: Muhakkak bunlarda, akıl sahibi bir kimse için, bir ikna kuvveti vardır (ki inkârcılar azaba uğratılacaklardır).
 • Fecr  6: Görmedin mi, Rabbin nasıl (azab) etti (Hûd peygamberin kavmi) Âd’a:
 • Fecr  7: O direk gibi (uzun boylu insanlardan ibaret) İrem kavmine?
 • Fecr  8: Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı.
 • Fecr  9: (Nasıl azab etti) vadilerde kayaları oyan (ve böylece şehirler kuran) Semûd’a?
 • Fecr  10: Kalabalık ordu sahibi Firavun’a?
 • Fecr  11: Bunlar o kimselerdi ki, memleketlerde azgınlık etmişlerdi.
 • Fecr  12: Böylece oralarda fesadı çoğaltmışlardı.
 • Fecr  13: Onun için rabbin de üzerlerine bir azab kamçısı yağdırıverdi.
 • Fecr  14: Şüphesiz ki Rabbin, (kullarının bütün yaptıklarını görüb) gözetleyendir.
 • Fecr  15: Fakat insan, (dünya nimetlerini arar gözetir. Onun için) her ne zaman Rabbi, onu, (zenginlik ve genişlikle) imtihan edib de ona ikram eyler, nimetler verirse; o vakit: “- Rabbim bana ikram etti.” der.
 • Fecr  16: Amma her ne zaman, onu imtihan edib de rızkını kendisine daraltırsa; o vakit de: “- Rabbim bana ihanet etti.” der.
 • Fecr  17: Hayır, (iyilik zenginlikle, ihanet fakirlikle değildir. İyilik ve fenalık, itaat ve isyan iledir). Doğrusu siz, yetime ikram etmezsiniz, (miras hakkını vermezsiniz).
 • Fecr  18: Miskini de yedirmeğe birbirinizi teşvik etmezsiniz.
 • Fecr  19: Mirası, helâl - haram ayırmaksızın habire yersiniz.
 • Fecr  20: Malı da pek çok seversiniz.
 • Fecr  21: Hayır, (bunların hiç biri uygun değildir). Ne zaman ki arz, çarpıla çarpıla toz duman edilir,
 • Fecr  22: Rabbinin emri gelib melekler saf saf dizilir;
 • Fecr  23: Cehennem de o gün getirilib ortaya konur; o gün (kâfir) insan düşünür, fakat o düşünüb (gerçeği) anlamaktan ona ne fayda? (Artık düşünmek ona hiç bir fayda sağlayamaz).
 • Fecr  24: (O, şöyle) der: “- Ah, ne olurdu! Keşke ben (ebedî olan ahiret) hayatım için, önceden (fani dünyada) salih ameller yapmış olsaydım.”
 • Fecr  25: Artık o gün, Allah’ın ettiği azabı kimse edemez;
 • Fecr  26: Ve O’nun vurduğu bağı kimse vuramaz.
 • Fecr  27: (Sonra Allah, mümin kimseye şöyle buyurur): “- Ey (imanda sebat gösteren, Allah’ı anmakla huzura kavuşan) itaatkâr nefis!
 • Fecr  28: Dön Rabbine, (cennette sana hazırladığı nimetlere); sen O’ndan, (sana verdiklerinden ötürü) razı, O’da senden (imanın sebebiyle) razı olarak...
 • Fecr  29: Haydi gir (salih) kullarımın içine;
 • Fecr  30: Gir cennetime...
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces