• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Nâziât  suresi ❭
 • Ali Fikri Yavuz ❭
 • Nâziât  suresi ❭
 • Nâziât  Suresi Türkçe Meali


 • Nâziât  1: Kasem olsun, (kâfirlerin ruhlarını tâ) derinliklerden çekip şiddetle çıkaran meleklere;
 • Nâziât  2: (Müminlerin canlarını) o usulcacık çekenlere,
 • Nâziât  3: (Dalgıçlar denizden inci çıkarır gibi,) yüzüp (müminlerin ruhlarını rahatça alarak) gidenlere,
 • Nâziât  4: (Müminlerin ruhlarını cennete, kâfirlerinkini ateşe götürmekte) koşup yarışanlara,
 • Nâziât  5: Bir de (kullara ait) işi tedbir edenlere ki, (kıyamet var, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceksiniz).
 • Nâziât  6: O gün (Sûra) ilk üfürüş şiddetle sarsacak,
 • Nâziât  7: Onu ikinci üfürüş takib edecek.
 • Nâziât  8: (İnkârcı) kalbler, o gün ürperip hoplar yerinden;
 • Nâziât  9: (Bu kalblerin sahiblerinin) gözleri, korkudan zillet içindedir.
 • Nâziât  10: Kâfirler (dünyada öldükten sonra dirilmeyi inkâr ederek) şöyle diyorlar: “- Biz mi, sahiden (öldükten sonra) evvelki hale döndürüleceğiz?
 • Nâziât  11: Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?”
 • Nâziât  12: (Müminlerle alay ederek) dediler ki: “- O halde bu (dirilme) hüsranlı bir dönüş!”
 • Nâziât  13: (Ey kâfirler, bunu zor ve uzak bir iş görmeyin), muhakkak ki Sûra (son) üfürülüş, tek bir sayhadan ibarettir.
 • Nâziât  14: Bir de bakarsın onlar hep kabirlerinden uyanmışlar, (bir araya toplanmışlar)...
 • Nâziât  15: (Ey Rasûlüm), muhakkak ki sana Mûsa’nın haberi geldi.
 • Nâziât  16: Hani Rabbi ona, mukaddes Tuva vadisinde şöyle nida etmişti:
 • Nâziât  17: “Haydi Firavûn’a git; çünkü o pek azdı.”
 • Nâziât  18: (Ona) de ki: “- İster misin (küfürden) temizlenesin?
 • Nâziât  19: Seni Rabbine davet edeyim de (O’na) boyun eğesin?
 • Nâziât  20: (Mûsa vardı da) ona, büyük mucizeyi (asânın ejderha oluşunu) gösterdi.
 • Nâziât  21: Fakat o, (Mûsa’yı) yalanladı ve isyan etti.
 • Nâziât  22: Sonra (fesad peşine) koşarak (iman etmekten) yüz çevirdi.
 • Nâziât  23: Nihayet (sihirbazlarını, yahud ordusunu) topladı da çağırdı:
 • Nâziât  24: “-Ben, en yüksek Rabbinizim.” dedi.
 • Nâziât  25: Allah da onu dünya ve ahiret azabı ile yakalayıverdi.
 • Nâziât  26: Muhakkak ki bunda bir ibret var, (Allah’dan) korkacak kimse için...
 • Nâziât  27: (Sizce, öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı çetin, yoksa semâ (yı yaratmak) mı? Allah onu bina etmiştir.
 • Nâziât  28: Tavanını yükseltti de, onu düzgün bir nizama koydu.
 • Nâziât  29: Gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlık...
 • Nâziât  30: Bundan sonra (yer ve arkasından da gök yaratıldıktan sonra), arzı döşedi.
 • Nâziât  31: O arzdan suyunu ve otlağını çıkardı;
 • Nâziât  32: Dağları yerleştirdi,
 • Nâziât  33: Sizin ve davarlarınızın istifadesi için...
 • Nâziât  34: Fakat o büyük felâket (kıyamet) geldiği vakit,
 • Nâziât  35: O gün insan, (küfür olarak) ne yaptığını anlıyacaktır.
 • Nâziât  36: Bir de cehennem, her (gözü olub) görene açılmıştır, (o gün, onu herkes görecektir).
 • Nâziât  37: Artık kim azgınlık edib kâfir olmuş,
 • Nâziât  38: (Ahiret üzerine) dünya hayatını tercih etmişse,
 • Nâziât  39: Muhakkak cehennem, onun varacağı yerdir.
 • Nâziât  40: Fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi, şehevattan alıkoymuşsa,
 • Nâziât  41: Muhakkak cennet onun varacağı yerdir.
 • Nâziât  42: Sana kıyametten soruyorlar: “- Ne zaman kaim olacak?”
 • Nâziât  43: Onu anlatmak sana nerden olsun? (Allah bildirmeyince...)
 • Nâziât  44: Onun nihayeti (ilmi), yalnız Rabbine aiddir.
 • Nâziât  45: Sen, ancak kıyametten korkacakları sakındıran bir peygambersin.
 • Nâziât  46: (İnsanlar), kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluğundan başka (dünyada, yahud kabirlerde) durmamışa dönecekler.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat