• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Ali Fikri Yavuz ❭
 • Rahmân  suresi ❭
 • Rahmân  Suresi Türkçe Meali


 • Rahmân  1: Rahmân,
 • Rahmân  2: Kur’an’ı öğretti.
 • Rahmân  3: İnsanı yarattı;
 • Rahmân  4: Ona beyanı (iç duyguların ifadesini) ilham etti.
 • Rahmân  5: Güneş ve ay (menzillerinde ettikleri hareket) hesablı...
 • Rahmân  6: Nebat da, ağaç da (yaratılışları icabı hep Rahmâna) secde ederler, (emrine boyun eğerler).
 • Rahmân  7: Göğü ise, yükseltti ve ölçüyü koydu,
 • Rahmân  8: Ki ölçü ve adaletle hududu aşmıyasınız.
 • Rahmân  9: Bir de tartıyı adaletle tutun da teraziyi noksan etmeyin.
 • Rahmân  10: Arzı da (bütün) mahlûkat için alçaltıb döşedi.
 • Rahmân  11: Orada meyva çeşitleri, tomurcuklu hurma ağaçları;
 • Rahmân  12: Samanlı hububat, hoş kokulu nebatlar var.
 • Rahmân  13: O halde (ey cinler ve insanlar!) Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  14: O (Rahmân), insanı (onun aslı olan Adem’i) yanmış kerpiç gibi kuru bir çamurdan yarattı.
 • Rahmân  15: Cinlerin babasını da dumansız bir ateşten yarattı.
 • Rahmân  16: O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  17: O (Rahmân), hem (güneşin yaz ve kış) iki doğuş yerinin, hem iki batış yerinin, (bütün cihetlerin hâkimi ve) Rabbidir.
 • Rahmân  18: O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  19: (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiş, birbirlerine kavuşuyorlar.
 • Rahmân  20: (Fakat) birbirlerine karışmağa engel (Allah tarafından) bir perde var.
 • Rahmân  21: O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  22: O (tuzlu) denizlerden inci ile mercan çıkar.
 • Rahmân  23: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  24: Onundur, denizde yüksek dağlar gibi akıp giden gemiler...
 • Rahmân  25: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  26: Yeryüzünde olan her canlı fanidir.
 • Rahmân  27: Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir.
 • Rahmân  28: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  29: O’ndan dilenir göklerde ve yerde olan. Her gün, O, yeni bir icadda olan...
 • Rahmân  30: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  31: Yakında sizi hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!...
 • Rahmân  32: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  33: Ey cinler ve insanlar topluluğu? Gücünüz yeterse, göklerin ve yerin etrafından çıkıp gidin, (kaçarak ölümden kurtulun). Çıkıp kurtulamazsınız; ancak bir kuvvetle... (Fakat bu kuvvet nerede? buna gücünüz yetmez.)
 • Rahmân  34: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  35: (Kabirlerinizden çıktığınız zaman) üstünüze saf ateşten bir alevle, bir duman salıverilir; (ve onlar, sizi mahşere sevkederler). Onları engelleyib kurtulamazsınız.
 • Rahmân  36: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  37: Artık gök yarılıb da, yağ gibi eriyip kızaran bir gül rengine büründüğü zaman,
 • Rahmân  38: Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 • Rahmân  39: (Semâ yarıldığı zaman, herkes sîmasından tanınacağı için) o gün ne insana, ne cinne günahı sorulmıyacak, (sual mahşerde olacak.)
 • Rahmân  40: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  41: Mücrimler (müşrikler) sîmalarından tanınır da yakalanır perçemleriyle ayaklarından...
 • Rahmân  42: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 • Rahmân  43: İşte bu, mücrimlerin yalan saydıkları cehennem...
 • Rahmân  44: Onlar, bu ateş ile harareti en yüksek dereceye ulaşmış kaynar su arasında dolaşırlar.
 • Rahmân  45: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  46: (Hesab için) Rabbi huzurunda durmaktan korkan için iki cennet var, (biri insanlara, diğeri cinlere ait).
 • Rahmân  47: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  48: O cennetlerin her ikisi de türlü ağaçlı ve meyvalıklıdır.
 • Rahmân  49: O halde (ey cinler ve insanlar), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  50: O cennetlerde akar iki kaynak var.
 • Rahmân  51: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  52: (Cennetlerin) ikisinde de her meyveden çift çift (kuru ve yaş) var.
 • Rahmân  53: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  54: (Rableri huzurunda hesap vermekten korkanlar), astarları kalın ipekten olan yaygılar üzerinde yaslanıp oturarak nimetlenirler. Her iki cennetin meyvalarının toplanışı da yakından... (Zahmetsizce alınabilecek şekilde pek yakın).
 • Rahmân  55: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  56: O cennetlerde, gözlerini kocalarından başkasına çevirmiyen hanımlar vardır ki, bu kocalarından önce, kendilerine ne bir insan dokunmuştur, ne de bir cin?!
 • Rahmân  57: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 • Rahmân  58: Sanki o hanımlar, (saflık ve beyazlıkta, birer) yakut ve mercan...
 • Rahmân  59: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 • Rahmân  60: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
 • Rahmân  61: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  62: Bu iki cennetden başka (onlar için daha) iki cennet var.
 • Rahmân  63: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  64: Her ikisi koyu yeşildirler, onlar...
 • Rahmân  65: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  66: İçlerinden fışkıran iki şadırvan...
 • Rahmân  67: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan?
 • Rahmân  68: (O diğer iki cennetin) içlerinde çeşitli meyveler, hurma ve nar var.
 • Rahmân  69: O halde, (ey insanlar ve cinler), Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  70: Cennetlerin hepsinde huyları iyi olan güzel yüzlü hanımlar...
 • Rahmân  71: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  72: Çadırlarda (kocalarına) hasredilmiş hûriler var...
 • Rahmân  73: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  74: Onlara, kocalarından önce ne insan dokunmuştur, ne cin?!
 • Rahmân  75: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  76: (Kocaları) yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanarak nimetlenirler.
 • Rahmân  77: O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?
 • Rahmân  78: Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi, ne yücedir aşikâr!
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat