Duhan Suresi Türkçe Meali

 • Duhan 1: Hâ, mîm.
 • Duhan 2: (2-3) O apaçık Kitab´a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
 • Duhan 3: (2-3) O apaçık Kitab´a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
 • Duhan 4: (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
 • Duhan 5: (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
 • Duhan 6: (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
 • Duhan 7: Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.
 • Duhan 8: Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
 • Duhan 9: Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
 • Duhan 10: (10-11) Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle! Bu acı bir azabdır.
 • Duhan 11: (10-11) Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle! Bu acı bir azabdır.
 • Duhan 12: O gün insanlar: «Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz» derler.
 • Duhan 13: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
 • Duhan 14: Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: «Bu öğretilmiş bir delidir.» dediler.
 • Duhan 15: Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz.
 • Duhan 16: Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.
 • Duhan 17: Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti.
 • Duhan 18: O peygamber onlara şöyle demişti: «Esaretiniz altındaki Allah´ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
 • Duhan 19: Allah´a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.
 • Duhan 20: Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah´a sığındım.
 • Duhan 21: Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.»
 • Duhan 22: Musa: «Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir.» diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
 • Duhan 23: Allah buyurdu ki: «Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.
 • Duhan 24: Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur.»
 • Duhan 25: Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!
 • Duhan 26: Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,
 • Duhan 27: Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah!
 • Duhan 28: İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık.
 • Duhan 29: Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.
 • Duhan 30: Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.
 • Duhan 31: Firavun´dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.
 • Duhan 32: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.
 • Duhan 33: Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
 • Duhan 34: Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:
 • Duhan 35: «Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.
 • Duhan 36: Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin.»
 • Duhan 37: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tübba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
 • Duhan 38: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
 • Duhan 39: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
 • Duhan 40: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
 • Duhan 41: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.
 • Duhan 42: Ancak Allah´ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
 • Duhan 43: Gerçekten zakkum ağacı,
 • Duhan 44: Günahkârların yemeğidir.
 • Duhan 45: O pota gibi karınlarda kaynar.
 • Duhan 46: O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir.
 • Duhan 47: Allah meleklere şöyle emreder. «Şunu tutun da Cehennem´in ortasına sürükleyin.»
 • Duhan 48: «Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.»
 • Duhan 49: Ona şöyle denir: «Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.
 • Duhan 50: İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur.»
 • Duhan 51: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.
 • Duhan 52: Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
 • Duhan 53: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
 • Duhan 54: İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
 • Duhan 55: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.
 • Duhan 56: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
 • Duhan 57: (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.
 • Duhan 58: Biz Kur´ân´ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
 • Duhan 59: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle! Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces