Nûh Suresi Türkçe Meali

 • Nûh  1: Gerçekten biz Nûh´u kavmine gönderdik, «kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar» diye.
 • Nûh  2: Dedi ki, «ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım».
 • Nûh  3: Şöyle ki, «Allah´a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.»
 • Nûh  4: «Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah´ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz..» (inanırdınız).
 • Nûh  5: Nûh dedi ki: «Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.»
 • Nûh  6: «Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı.»
 • Nûh  7: «Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler.»
 • Nûh  8: «Sonra ben onları açık açık çağırdım.»
 • Nûh  9: «Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli.»
 • Nûh  10: «Gelin, dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.»
 • Nûh  11: «Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın.»
 • Nûh  12: «Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın.»
 • Nûh  13: «Niçin siz Allah´a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?»
 • Nûh  14: «Oysa o sizi aşama aşama yaratmıştır.»
 • Nûh  15: «Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?»
 • Nûh  16: Ve Ay´ı bunların içinde bir nur yapmış, güneşi de bir lamba kılmış.
 • Nûh  17: Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.
 • Nûh  18: Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır.
 • Nûh  19: Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır.
 • Nûh  20: Ki, ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz.
 • Nûh  21: Nûh dedi ki: «Ey Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini artırmayan kimsenin ardına düştüler.»
 • Nûh  22: «Büyük büyük tuzaklar kurdular.»
 • Nûh  23: Dediler ki: «Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd´i, ne Suva´ı ve ne de Yeğus´u, Yeûk´u ve Nesr´i.»
 • Nûh  24: Çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır.
 • Nûh  25: Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah´a karşı yardımcılar da bulamadılar.
 • Nûh  26: Nûh dedi ki: «Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma.»
 • Nûh  27: «Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir çocuklar doğururlar.»
 • Nûh  28: «Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır.»
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces