Fecr Suresi Türkçe Meali

 • Fecr  1: Andolsun fecre.
 • Fecr  2: On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).
 • Fecr  3: Çifte ve teke.
 • Fecr  4: Gitmekte olan geceye.
 • Fecr  5: Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?
 • Fecr  6: Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
 • Fecr  7: Sütunlar sahibi İrem´e?
 • Fecr  8: Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
 • Fecr  9: Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?
 • Fecr  10: Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun´a?
 • Fecr  11: Bunlar ülkelerde azmışlardı.
 • Fecr  12: Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.
 • Fecr  13: Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
 • Fecr  14: Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.
 • Fecr  15: Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, «Rabbim bana ikram etti.» der.
 • Fecr  16: Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, «Rabbim beni zillete düşürdü.» der.
 • Fecr  17: Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
 • Fecr  18: Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
 • Fecr  19: Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram helal gözetmeden.
 • Fecr  20: Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
 • Fecr  21: Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
 • Fecr  22: Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
 • Fecr  23: Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
 • Fecr  24: «Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim.» der.
 • Fecr  25: Artık o gün Allah´ın edeceği azabı kimse edemez.
 • Fecr  26: Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
 • Fecr  27: Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
 • Fecr  28: Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.
 • Fecr  29: Kullarımın arasına gir.
 • Fecr  30: Cennetime gir.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı