Hicr Suresi Türkçe Meali

 • Hicr  1: Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur´ân´ın âyetleridir.
 • Hicr  2: Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır.
 • Hicr  3: Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir.
 • Hicr  4: Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.
 • Hicr  5: Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.
 • Hicr  6: Dediler ki: «Ey kendisine Kur´ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun.»
 • Hicr  7: «Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri getirmeliydin.»
 • Hicr  8: Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.
 • Hicr  9: Hiç şüphe yok ki, Kur´ân´ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.
 • Hicr  10: Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik.
 • Hicr  11: Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar.
 • Hicr  12: Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız.
 • Hicr  13: Kur´âna iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti (inanmadıkları için başlarına gelenler) gelip geçmiştir.
 • Hicr  14: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,
 • Hicr  15: «Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır» derler.
 • Hicr  16: Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.
 • Hicr  17: Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.
 • Hicr  18: Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.
 • Hicr  19: Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.
 • Hicr  20: Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.
 • Hicr  21: Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz, onu ancak ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz.
 • Hicr  22: Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.
 • Hicr  23: Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.
 • Hicr  24: Andolsun ki biz, içinizden İslâm´da öne geçmek isteyenleri de biliriz, geri kalmak isteyenleri de biliriz.
 • Hicr  25: Şüphesiz Rabbin O´dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir.
 • Hicr  26: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
 • Hicr  27: Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.
 • Hicr  28: Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: «Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım.»
 • Hicr  29: Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın.»
 • Hicr  30: Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.
 • Hicr  31: Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti.
 • Hicr  32: Allah buyurdu ki: «Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?»
 • Hicr  33: İblis şöyle dedi: «Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim.»
 • Hicr  34: Allah şöyle buyurdu: «Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin.»
 • Hicr  35: «Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir.»
 • Hicr  36: İblis: «Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver» dedi.
 • Hicr  37: Allah buyurdu ki: «Sen mühlet verilenlerdensin.»
 • Hicr  38: «Allah katında bilinen vaktin gününe kadar...»
 • Hicr  39: İblis şöyle dedi: «Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!»
 • Hicr  40: «Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır.»
 • Hicr  41: Allah şöyle buyurdu: «İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur.»
 • Hicr  42: «Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur.»
 • Hicr  43: «Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir.»
 • Hicr  44: «Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır.»
 • Hicr  45: Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.
 • Hicr  46: Onlara: «Selametle güven içinde oraya girin» denir.
 • Hicr  47: Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar.
 • Hicr  48: Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.
 • Hicr  49: Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.
 • Hicr  50: Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır.
 • Hicr  51: Hem o kullara, İbrahim´in misafirlerinden de haber ver.
 • Hicr  52: Hani melekler, İbrahim´in yanına girdikleri zaman, «selam» demişler, İbrahim de onlara: «Biz sizden korkuyoruz» demişti.
 • Hicr  53: Melekler: «Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz» dediler.
 • Hicr  54: İbrahim dedi ki: «Bana ihtiyarlık gelmişken, beni mi müjdeliyorsunuz, neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz?»
 • Hicr  55: Melekler: «Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah´ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!» dediler.
 • Hicr  56: İbrahim dedi ki: «Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?»
 • Hicr  57: «Ey elçiler! Başka ne işiniz var?» dedi.
 • Hicr  58: Melekler şöyle dediler: «Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik.
 • Hicr  59: Ancak Lût ailesi müstesnâdır. Biz, onların hepsini muhakkak kurtaracağız.
 • Hicr  60: Yalnız Lût´un karısı müstesnâ, çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik.
 • Hicr  61: Melek olan elçiler, Lût kavmine gelince,
 • Hicr  62: Lût dedi ki: «Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz.»
 • Hicr  63: Elçiler dediler ki: «Bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik.»
 • Hicr  64: «Sana gerçeği getirdik; biz elbette doğru söylüyoruz.»
 • Hicr  65: «Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın; istenen yere gidin.»
 • Hicr  66: Biz, Lût´a şu kesin emri vahyettik: «Bu kâfirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır.»
 • Hicr  67: Şehir halkı, insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce, onlara iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler.
 • Hicr  68: Lût, kavmine şöyle dedi: «Bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin.»
 • Hicr  69: «Allah´tan korkun! Beni mahcub etmeyin.»
 • Hicr  70: Lût kavmi şöyle dedi: «Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?»
 • Hicr  71: Lût şöyle dedi: «İşte kızlarım! Düşündüğünüzü yapacaksanız (onlarla evlenin).
 • Hicr  72: Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.
 • Hicr  73: Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı.
 • Hicr  74: Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
 • Hicr  75: Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.
 • Hicr  76: Hem o Lût kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır.
 • Hicr  77: Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret vardır.
 • Hicr  78: Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi.
 • Hicr  79: Biz Eyke halkından da intikâm aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.
 • Hicr  80: Şüphesiz ki, Hıcr halkı da peygamberleri yalanladılar.
 • Hicr  81: Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de onlar, yüz çeviriyorlardı.
 • Hicr  82: Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.
 • Hicr  83: Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı.
 • Hicr  84: Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.
 • Hicr  85: Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et.
 • Hicr  86: Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir.
 • Hicr  87: Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur´ân´ı verdik.
 • Hicr  88: Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir.
 • Hicr  89: De ki: «Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.»
 • Hicr  90: (İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).
 • Hicr  91: Onlar, Kur´ân´ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.
 • Hicr  92: (92-93) Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.
 • Hicr  93: (92-93) Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.
 • Hicr  94: Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.
 • Hicr  95: Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
 • Hicr  96: Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir.
 • Hicr  97: Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor.
 • Hicr  98: O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol.
 • Hicr  99: Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces