Müzzemmil Suresi Türkçe Meali

 • Müzzemmil  1: Ey örtünen! (Peygamber)
 • Müzzemmil  2: Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl).
 • Müzzemmil  3: Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.
 • Müzzemmil  4: Veya bunu artır ve ağır ağır Kur´ân oku.
 • Müzzemmil  5: Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur´an vahyedeceğiz).
 • Müzzemmil  6: Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.
 • Müzzemmil  7: Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.
 • Müzzemmil  8: Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.
 • Müzzemmil  9: O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O´nu vekil tut.
 • Müzzemmil  10: Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.
 • Müzzemmil  11: O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak, onlara biraz mühlet ver.
 • Müzzemmil  12: Zira bizim yanımızda bukağılar var, bir cehennem var.
 • Müzzemmil  13: Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var.
 • Müzzemmil  14: O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek.
 • Müzzemmil  15: Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun´a da bir elçi göndermiştik.
 • Müzzemmil  16: Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.
 • Müzzemmil  17: Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi nasıl kurtaracaksınız?
 • Müzzemmil  18: O günün dehşetinden gök yarılır. Allah´ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.
 • Müzzemmil  19: İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
 • Müzzemmil  20: Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur´ân´dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah´ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun için Kur´ân´dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah´a güzel bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarfedin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah´tan bağış dileyin. Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı