Kaf Suresi Türkçe Meali

 • Kaf  1: Kâf. Şanlı ve şerefli Kur´an´a andolsun ki,
 • Kaf  2: Doğrusu kâfirler kendi içlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki: «Bu şaşılacak bir şeydir!
 • Kaf  3: Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi (tekrar) dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır.»
 • Kaf  4: Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda herşeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır.
 • Kaf  5: Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karmakarışık bir ıztırap içindeler.
 • Kaf  6: Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz, onun hiçbir çatlağı yoktur.
 • Kaf  7: Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik.
 • Kaf  8: Bunlar, Allah´a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.
 • Kaf  9: Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz.
 • Kaf  10: Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik.
 • Kaf  11: Bunları kullara rızık olması için (yetiştirmekteyiz). O su ile ölü bir toprağa can verdik, işte hayata çıkış da böyledir.
 • Kaf  12: Onlardan önce Nuh´un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı.
 • Kaf  13: Âd, Firavun, Lût´un kardeşleri de (yalanladılar).
 • Kaf  14: Eyke halkı ve Tübbâ kavmi de, bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da (onlara) azabım hak oldu.
 • Kaf  15: Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler.
 • Kaf  16: Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız.
 • Kaf  17: Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken,
 • Kaf  18: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın.
 • Kaf  19: Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, «Ey insan! İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir.» denir.
 • Kaf  20: Sur´a üfürülür, işte bu, tehdid(in gerçekleşme) günüdür.
 • Kaf  21: Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir.
 • Kaf  22: (Allah ona) «Andolsun sen bundan gaflet içinde idin. Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.» der.
 • Kaf  23: Beraberindeki melek «işte yanımdaki hazır» der.
 • Kaf  24: (Allah iki meleğe buyurur ki:) «Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü!
 • Kaf  25: İyiliklere (sürekli) engel olan, saldırgan, şüpheciyi.
 • Kaf  26: O ki Allah´ın yanında başka ilâh edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın.»
 • Kaf  27: Yanındaki arkadaşı (şeytan) der ki: «Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi».
 • Kaf  28: Allah buyurur ki: «Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim.»
 • Kaf  29: Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ve ben kullara asla zulmedici değilim.
 • Kaf  30: Biz O gün cehenneme: «Doldun mu?» diyeceğiz. O da: «Daha fazla var mı?» diyecektir.
 • Kaf  31: Cennet de kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
 • Kaf  32: (32-33) Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah´a yönelen, O´nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah´tan korkan ve O´na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.
 • Kaf  33: (32-33) Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah´a yönelen, O´nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah´tan korkan ve O´na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.
 • Kaf  34: Şimdi selam ve selametle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.»
 • Kaf  35: Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.
 • Kaf  36: Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve beldeleri delik deşik eden nice nesilleri helak ettik, hiç kurtuluş var mı?
 • Kaf  37: Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.
 • Kaf  38: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.
 • Kaf  39: Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce (sabah namazını) ve batışından önce de (öğle ve ikindi namazlarını kılarak) Rabbini Hamd ile tesbih et.
 • Kaf  40: Geceleyin (akşam ve yatsı namazlarını kılarak), namazlardan sonra da (vitir ve nafile kılarak) O´nu tesbih et.
 • Kaf  41: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
 • Kaf  42: O gün insanlar, o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün, kabirlerden çıkış günüdür.
 • Kaf  43: Gerçekten biz hem yaşatırız, hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
 • Kaf  44: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu, sadece bize göre kolay bir toplanmadır.
 • Kaf  45: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen, benim tehdidimden korkanlara bu Kur´ân ile öğüt ver.
 • Wholesale B2B Marketplaces

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı