Necm Suresi Türkçe Meali

 • Necm  1: İnmekte olan yıldıza andolsun ki,
 • Necm  2: Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.
 • Necm  3: O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.
 • Necm  4: O(nun konuşması kendisine) vahyedilenden başkası değildir.
 • Necm  5: Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti
 • Necm  6: (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.
 • Necm  7: O, en yüksek ufukta idi.
 • Necm  8: Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
 • Necm  9: Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.
 • Necm  10: (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.
 • Necm  11: Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı.
 • Necm  12: Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?
 • Necm  13: Andolsun onu bir kez daha görmüştü.
 • Necm  14: Sidretü´l-Müntehâ´nın yanında.
 • Necm  15: Ki Cennetü´l-Me´vâ onun yanındadır.
 • Necm  16: Sidre´yi kaplayan kaplıyordu.
 • Necm  17: (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.
 • Necm  18: Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.
 • Necm  19: Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza´yı?
 • Necm  20: Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat´ı?
 • Necm  21: Size erkek O´na dişi öyle mi?
 • Necm  22: Öyle ise bu çok insafsızca bir taksim.
 • Necm  23: Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.
 • Necm  24: Yoksa her arzu ettiği şey, insanın kendisinin mi (olacak)tır?
 • Necm  25: Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah´ındır.
 • Necm  26: Göklerde nice melek var ki Allah´ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatları hiçbir işe yaramaz.
 • Necm  27: Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar
 • Necm  28: Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez.
 • Necm  29: Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.
 • Necm  30: İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir.
 • Necm  31: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah´ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır.
 • Necm  32: Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
 • Necm  33: Şimdi gördün mü O yüz çevireni?
 • Necm  34: Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni?
 • Necm  35: Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?
 • Necm  36: Yoksa haber verilmedi mi Musa´nın sahifelerinde yazılı olanlar?
 • Necm  37: Ve çok vefakâr olan İbrahim´in sahifelerindekiler?
 • Necm  38: Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.
 • Necm  39: Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.
 • Necm  40: Ve çalışması da yakında görülecektir.
 • Necm  41: Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.
 • Necm  42: Ve şüphesiz en son varış, Rabbinedir.
 • Necm  43: Doğrusu güldüren de ağlatan da O´dur.
 • Necm  44: Öldüren de dirilten de O´dur.
 • Necm  45: Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O´dur,
 • Necm  46: Atıldığı zaman bir nutfeden.
 • Necm  47: Şüphesiz tekrar diriltmek de O´na aittir.
 • Necm  48: Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O´dur.
 • Necm  49: Doğrusu Şi´râ yıldızının Rabbi O´dur.
 • Necm  50: O, helak etti önce gelen Âd´ı.
 • Necm  51: Ve Semûd´u da bırakmadı.
 • Necm  52: Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.
 • Necm  53: Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı.
 • Necm  54: Onları neler kapladı neler!
 • Necm  55: O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun?
 • Necm  56: Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
 • Necm  57: Yaklaşan yaklaştı.
 • Necm  58: Onu Allah´tan başka açığa çıkaracak yoktur.
 • Necm  59: Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz?
 • Necm  60: Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
 • Necm  61: Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?
 • Necm  62: Haydi Allah için secdeye kapanın ve O´na kulluk edin.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces