Kalem Suresi Türkçe Meali

 • Kalem  1: Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
 • Kalem  2: Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.
 • Kalem  3: Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.
 • Kalem  4: Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
 • Kalem  5: Sen de göreceksin, onlar da görecek.
 • Kalem  6: Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.
 • Kalem  7: Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O´dur.
 • Kalem  8: O halde, yalanlayıcılara itaat etme.
 • Kalem  9: Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
 • Kalem  10: Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,
 • Kalem  11: Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,
 • Kalem  12: Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,
 • Kalem  13: Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,
 • Kalem  14: Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).
 • Kalem  15: Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: «Eskilerin masalları» der.
 • Kalem  16: Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.
 • Kalem  17: Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.
 • Kalem  18: İstisna da etmiyorlardı («inşaallah» demiyorlardı).
 • Kalem  19: Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,
 • Kalem  20: Bahçe simsiyah kesiliverdi.
 • Kalem  21: Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:
 • Kalem  22: «Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin» diye.
 • Kalem  23: Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.
 • Kalem  24: «Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın» diyorlardı.
 • Kalem  25: (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.
 • Kalem  26: Fakat bahçeyi gördüklerinde: «Biz herhalde yanlış gelmişiz» dediler .
 • Kalem  27: «Yok, biz mahrum edilmişiz.» (dediler).
 • Kalem  28: İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: «Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?»
 • Kalem  29: «Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz.» (dediler).
 • Kalem  30: Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.
 • Kalem  31: Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.
 • Kalem  32: Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.
 • Kalem  33: İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.
 • Kalem  34: Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.
 • Kalem  35: Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?
 • Kalem  36: Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?
 • Kalem  37: Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?
 • Kalem  38: O kitapta, «beğendiğiniz her şey sizindir» diye mi yazılı?
 • Kalem  39: Yoksa, «ne hükmederseniz mutlaka sizindir» diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?
 • Kalem  40: Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?
 • Kalem  41: Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.
 • Kalem  42: O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.
 • Kalem  43: Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.
 • Kalem  44: Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.
 • Kalem  45: Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.
 • Kalem  46: Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
 • Kalem  47: Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
 • Kalem  48: Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.
 • Kalem  49: Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.
 • Kalem  50: Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.
 • Kalem  51: O kafirler Kur´ân´ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar «o bir deli» diyorlar.
 • Kalem  52: Halbuki o âlemler için bir öğüttür.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces