Müddessir Suresi Türkçe Meali

 • Müddessir 1: Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)!
 • Müddessir 2: Kalk artık uyar.
 • Müddessir 3: Sadece Rabbini yücelt.
 • Müddessir 4: Elbiseni temizle.
 • Müddessir 5: Pislikten sakın.
 • Müddessir 6: Yaptığını çok görerek başa kakma.
 • Müddessir 7: Rabbin için sabret.
 • Müddessir 8: O sûra üflendiği zaman,
 • Müddessir 9: İşte o gün pek zorlu bir gündür.
 • Müddessir 10: Kâfirler için hiç kolay değildir.
 • Müddessir 11: Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak.
 • Müddessir 12: Hem ona bol servet verdim.
 • Müddessir 13: Hem göz önünde oğullar verdim.
 • Müddessir 14: Hem ona büyük imkânlar sağladım.
 • Müddessir 15: Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım.
 • Müddessir 16: Hayır, çünkü o bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi.
 • Müddessir 17: Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.
 • Müddessir 18: Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti.
 • Müddessir 19: Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti.
 • Müddessir 20: Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.
 • Müddessir 21: Sonra baktı.
 • Müddessir 22: Sonra kaşını çattı, surat astı.
 • Müddessir 23: Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.
 • Müddessir 24: «Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir.»
 • Müddessir 25: «Bu, sadece bir insan sözüdür.»
 • Müddessir 26: Ben onu Sekar´a (cehenneme) sokacağım.
 • Müddessir 27: Bilir misin sen, nedir o sekar?
 • Müddessir 28: Ne geriye bir şey kor, ne bırakır.
 • Müddessir 29: Durmadan derileri kavurur.
 • Müddessir 30: Üzerinde ondokuz (melek) vardır.
 • Müddessir 31: Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, iman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kâfirler de: «Allah bu misalle ne demek istedi?» desinler. İşte böyle, Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir.
 • Müddessir 32: Hayır, andolsun aya,
 • Müddessir 33: Döndüğü an o geceye,
 • Müddessir 34: Ve açtığı sıra o sabaha.
 • Müddessir 35: Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.
 • Müddessir 36: Uyarmak için insanları..
 • Müddessir 37: İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri..
 • Müddessir 38: Her nefis kendi kazancına bağlıdır.
 • Müddessir 39: Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç.
 • Müddessir 40: Onlar cennettedirler, sorup dururlar.
 • Müddessir 41: Suçluların durumunu.
 • Müddessir 42: «Nedir sizi Sekar´a sokan?» diye.
 • Müddessir 43: Suçlular der ki: «Biz namaz kılanlardan değildik.»
 • Müddessir 44: «Yoksula da yedirmezdik.»
 • Müddessir 45: «Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik.»
 • Müddessir 46: «Ceza gününü yalanlardık.»
 • Müddessir 47: «Nihayet bize ölüm gelip çattı.»
 • Müddessir 48: Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez.
 • Müddessir 49: Şimdi o Kur´ân´dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var?
 • Müddessir 50: Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri.
 • Müddessir 51: Arslandan kaçmaktalar.
 • Müddessir 52: Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
 • Müddessir 53: Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar.
 • Müddessir 54: Hayır, hayır, O kur´ân kuşkusuz bir öğüttür.
 • Müddessir 55: Dileyen onu düşünür.
 • Müddessir 56: Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da O´dur, bağışlayacak da.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı