• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Rad  suresi ❭
 • Rad  17 ❭
 • Rad Suresi 17. Ayet Meali


  Your browser doesn’t support HTML5 audio

  أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ
  Enzele mines semâi mâen fe sâlet evdiyetun bi kaderihâ fahtemeles seylu zebeden râbiyâ(râbiyen), ve mimmâ yûkıdûne aleyhi fîn nâribtigâe hılyetin ev metâın zebedun misluh(misluhu), kezâlike yadribullâhul hakka vel bâtıl(bâtıle), fe emmez zebedu fe yezhebu cufâ’(cufâen), ve emmâ mâ yenfaun nâse fe yemkusufîl ard(ardı), kezâlike yadrıbullâhul emsâl(emsâle).
  O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah, böyle misaller verir.
  Türkçesi Kökü Arapçası
  • indirdi
  • ن ز ل
  • أَنْزَلَ
  • مِنَ
  • gökten
  • س م و
  • السَّمَاءِ
  • bir su
  • م و ه
  • مَاءً
  • çağlayıp aktı
  • س ي ل
  • فَسَالَتْ
  • dereler
  • و د ي
  • أَوْدِيَةٌ
  • kendi ölçüsünce
  • ق د ر
  • بِقَدَرِهَا
  • ve taşıdı
  • ح م ل
  • فَاحْتَمَلَ
  • sel
  • س ي ل
  • السَّيْلُ
  • köpüğü
  • ز ب د
  • زَبَدًا
  • üste çıkan
  • ر ب و
  • رَابِيًا
  • ve vardır
  • وَمِمَّا
  • yak(ıp erit)tikleri madenlerden de
  • و ق د
  • يُوقِدُونَ
  • onların
  • عَلَيْهِ
  • فِي
  • ateşte
  • ن و ر
  • النَّارِ
  • yapmak için
  • ب غ ي
  • ابْتِغَاءَ
  • süs
  • ح ل ي
  • حِلْيَةٍ
  • yahut
  • أَوْ
  • eşya
  • م ت ع
  • مَتَاعٍ
  • bir köpük
  • ز ب د
  • زَبَدٌ
  • bunun gibi
  • م ث ل
  • مِثْلُهُ
  • böyle
  • كَذَٰلِكَ
  • benzetme ile anlatır
  • ض ر ب
  • يَضْرِبُ
  • Allah
  • اللَّهُ
  • hakkı
  • ح ق ق
  • الْحَقَّ
  • ve batılı
  • ب ط ل
  • وَالْبَاطِلَ
  • ne zaman ki
  • فَأَمَّا
  • köpük
  • ز ب د
  • الزَّبَدُ
  • gider
  • ذ ه ب
  • فَيَذْهَبُ
  • yok olup
  • ج ف ا
  • جُفَاءً
  • ve
  • وَأَمَّا
  • şey ise
  • مَا
  • yararlı olan
  • ن ف ع
  • يَنْفَعُ
  • insanlara
  • ن و س
  • النَّاسَ
  • kalır
  • م ك ث
  • فَيَمْكُثُ
  • فِي
  • yeryüzünde
  • ا ر ض
  • الْأَرْضِ
  • işte böyle
  • كَذَٰلِكَ
  • örnek verir
  • ض ر ب
  • يَضْرِبُ
  • Allah
  • اللَّهُ
  • misaller
  • م ث ل
  • الْأَمْثَالَ
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah, böyle misaller verir.
  • Diyanet Vakfı: O, gökten su indirdi de vâdiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir.
  • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş): Gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarınca sel oldu; sel de yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet veya bir eşya yapmak için ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir, işte Allah, hak ile batılı böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider insanlara faydası olan ise yerde kalır! İşte Allah böyle misaller verir!
  • Elmalılı Hamdi Yazır: Gökten bir su indirdi de vadiler, kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet eşyası veya bir değerli mal yapmak için, ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider, insanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.
  • Ali Fikri Yavuz: Allah gökten bir yağmur indirdi de vadiler kendi miktarınca sel oldu. Sel de, üzerine çıkan bir köpük yüklenip götürdü. Bir de süs eşyası veya âlet yapmak için, ateşte üzerini yakıp erittikleri madenlerden de bunun gibi bir köpük (posa) vardır. İşte Allah, hak ile bâtılı böyle misallendirir. Köpüğe gelince atılır gider (bâtıl da böyledir). İnsanlara faydası olan (öz kısım) ise yerde kalır (hak buna benzer). Allah, işte böyle misaller verir.
  • Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): Yukarıdan bir su indirdi de vâdiler kendi mıkdarınca seyl oldu, seyl de yüze çıkan bir köpük yüklendi, bir ziynet veya bir meta´ yapmak için ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük vardır, İşte Allah, hakkile batılı böyle çarpıştırır, ammâ köpük atılır gider, nâsa menfeati olan ise Arzda kalır, işte Allah, emsali böyle darbeder
  • Fizilal-il Kuran: Allah, gökten su indirdi ve yataklarının kapasitesi ile ölçülü büyüklükte dereler akıttı. Akan sel, yüzeyinde köpük taşır. Süs ya da kullanım eşyası yapmak amacı ile ateşte erittiğiniz madenlerin de buna benzer köpükleri, cürufları vardır. Allah, hak ile batılı bu örnek aracılığı ile anlatır. Köpük, havaya uçup gider; fakat insanlara yarar sağlayan kısım yerde kalır. İşte Allah, böylesine örnekler verir.
  • Hasan Basri Çantay: O, gökden bir su indirmişdir de vadiler kendi mıkdarlarınca sel olmuşdur. Sel de yüze çıkan bir köpük yüklenib götürmüşdür. Bir zînet veya bir meta ara (yıp yap) mak için ateşde üzerine (körükleyib) yakdıkları şeylerden (ma´denlerden) de bunun gibi bir köpük (posa hasıl olur). İşte Allah, hak ile baatılı böyle çarpışdırır. Amma köpük atılır gider. İnsanlara fâide verecek olan şey´e (asla, cevhere) gelince: İşte bu, yer yüzünde kalır. Allah böylece misâller irâd eder.
  • İbni Kesir: Göten su indirir de dereler onunla dolar taşar. Üste çıkan köpüğü sel alır götürür. Süslenmek veya yararlanmak için ateşle erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Böyle misal verir Allah hak ile batıl için. Köpük; uçar gider, insanlara fayda veren ise yerde kalır. İşte böyle; Allah daha nice misaller verir.
  • Ömer Nasuhi Bilmen: Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarlarınca sel olup cereyana başladı. Sel de hemen kendi üzerine yükselen bir köpüğü yüklendi ve bir ziynet veya bir meta yapmak talebiyle üzerlerine körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah Teâlâ hak ile bâtılı böyle temsil buyurur. İmdi o köpük müzmahil olarak gidiverir, nâsa fâide veren şey ise artık yerde sabit olarak kalır. İşte Allah Teâlâ böylece misaller irad buyurur.
  • Tefhim-ul Kuran: (Allah) Gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. Bir süs veya bir meta sağlamak için ateşte üzerine yakıp erittikleri şeyler (madenler) de de bunun gibi bir köpük (artık) vardır. İşte Allah, hak ile batıla böyle örnekler verir. Köpüğe gelince, o atılır gider, insanlara yarar sağlayacak şey ise, yeryüzünde kalır. İşte Allah örnekleri böyle vermektedir.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
  Vaktin Çağrısı
  Mevlid Kandili
  Güncel
  Dini Hayat