• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Duhan suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Duhan suresi ❭
 • Duhan Suresi Türkçe Meali


 • Duhan 1: Ha, Mim.
 • Duhan 2: Apaçık kitaba andolsun ki;
 • Duhan 3: Gerçekten Biz; onu, mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu Biz, uyarıcı idik.
 • Duhan 4: Ki onda her hikmetli iş ayrılır.
 • Duhan 5: Katımızdan bir emirle. Muhakkak ki Biz, peygamber gönderenleriz.
 • Duhan 6: Rabbından bir rahmet olarak. Gerçekten O; Semi, Alim olanın kendisidir.
 • Duhan 7: Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbından. Şayet kesin olarak inanıyorsanız.
 • Duhan 8: Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbınızdır, sizden önceki atalarınızın da Rabbıdır.
 • Duhan 9: Hayır, onlar şüphe içinde oynayıp dururlar.
 • Duhan 10: Öyleyse sen gözle. Göğün açıkça bir duman çıkaracağı gün;
 • Duhan 11: İnsanları bürüyecektir. Bu; elim bir azabdır.
 • Duhan 12: Rabbımız; bu azabı bizden kaldır. Doğrusu biz, artık mü´minleriz.
 • Duhan 13: Nerede onlarda öğüt almak? Kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti.
 • Duhan 14: Ondan yüz çevirmişler; belletilmiş delinin biri, demişlerdi
 • Duhan 15: Biz, az bir süre için azabı kaldıracağız. Ama siz, eski halinize döneceksiniz.
 • Duhan 16: Onları çarptıkça çarpacağımız gün; şüphesiz intikam alırız.
 • Duhan 17: Andolsun ki; onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti.
 • Duhan 18: Allah´ın kullarını bana teslim edin. Doğrusu ben, size gönderilmiş emin bir peygamberim.
 • Duhan 19: Allah´a karşı yücelik taslamayın. Doğrusu ben, size açık bir burhan getirdim.
 • Duhan 20: Beni taşlamanızdan ötürü; benim de Rabbım, sizin de Rabbınız olana sığındım.
 • Duhan 21: Eğer bana inanmazsanız; benden uzaklaşıp gidin.
 • Duhan 22: Bunlar, suçlu bir kavimdir, diyerek Rabbına dua etti.
 • Duhan 23: Öyleyse kullarımı geceleyin yürüt, siz muhakkak takip olunacaksınız.
 • Duhan 24: Denizi sakin iken geride bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur.
 • Duhan 25: Onlar, nice nice bağları, pınarları bırakmışlardı.
 • Duhan 26: Ekinleri, muhteşem konakları da.
 • Duhan 27: Zevk ve safa sürdükleri nimetleri de.
 • Duhan 28: İşte böyle. Onlara başka kavimleri mirasçı kıldık.
 • Duhan 29: Gök ve yer onların helakine ağlamadı. Ve onlar, mühlet verilenler de olmadı.
 • Duhan 30: Andolsun ki; İsrailoğullarını horlayıcı azabdan kurtardık,
 • Duhan 31: Firavun´dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.
 • Duhan 32: Ve andolsun ki; Biz, onları bile bile alemler üzerinde seçkin kıldık.
 • Duhan 33: Onlara ayetlerden öylelerini verdik ki; her birinde açıkça bir imtihan vardı.
 • Duhan 34: Bunlar gerçekten derler ki:
 • Duhan 35: O, ilk ölümümüzden başkası değildir. Ve biz, diriltilip kaldırılacaklar da değiliz.
 • Duhan 36: Doğru sözlüler iseniz; bize babalarımıza getirsenize.
 • Duhan 37: Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmi ile onlardan evvel gelenler mi? Biz, onları helak ettik. Muhakkak ki onlar, mücrimler idiler.
 • Duhan 38: Biz; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun ve oyalanma olsun diye yaratmadık.
 • Duhan 39: Biz; onları, ancak hak ile yarattık. Ne var ki onların çoğu, bilmezler.
 • Duhan 40: Muhakkak ki ayırdetme günü, hepsinin bir arada bulunacağı vakittir.
 • Duhan 41: O gün; dostun dosta hiç bir yardımı olmaz, yardım da görmezler.
 • Duhan 42: Ancak Allah´ın merhamet ettiği müstesna. Muhakkak ki O; Aziz, Rahim olanın kendisidir.
 • Duhan 43: Doğrusu zakkum ağacı;
 • Duhan 44: Günahkarların yiyeceğidir.
 • Duhan 45: Erimiş maden gibidir. Karınlarında kaynar,
 • Duhan 46: Suyun kaynaması gibi.
 • Duhan 47: Yakalayın onu, cehennemin ortasına sürükleyin.
 • Duhan 48: Sonra azab olarak başına kaynar su dökün.
 • Duhan 49: Tad bakalım; hani güçlü olan, değerli olan yalnız sendin?
 • Duhan 50: İşte bu; doğrusu şüphelenip durduğunuz şeydir.
 • Duhan 51: Müttakiler ise; muhakkak ki emin bir makamdadırlar.
 • Duhan 52: Bahçelerde ve pınar başlarında.
 • Duhan 53: İnce ipekten ve parlak atlastan giyerler, karşılıklı otururlar.
 • Duhan 54: İşte böyle. Onları iri siyah gözlülerle evlendiririz.
 • Duhan 55: Orada emniyet içerisinde her meyveyi isteyebilirler.
 • Duhan 56: Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Ve onları cehennem azabından korumuştur.
 • Duhan 57: Rabbından bir lutuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.
 • Duhan 58: Biz; onu, öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık.
 • Duhan 59: Öyleyse bekle, onlar da beklemektedirler.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat