• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Nûh  suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Nûh  suresi ❭
 • Nûh  Suresi Türkçe Meali


 • Nûh  1: Doğrusu Biz; Nuh´u kavmine gönderdik. Kendilerine elim bir azab gelmezden önce kavmini uyar, diye.
 • Nûh  2: Dedi ki: Ey kavmim; şüphesiz ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım.
 • Nûh  3: Allah´a ibadet edesiniz, O´ndan sakınasınız ve bana itaat edin, diye.
 • Nûh  4: Ta ki, günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar geciktirsin. Muhakkak ki Allah´ın süresi gelince geri bırakılmaz. Keşki bilseydiniz.
 • Nûh  5: Dedi ki: Rabbım; doğrusu ben, kavmimi gece gündüz davet ettim.
 • Nûh  6: Ne var ki benim davetim; sadece benden uzaklaşmalarını artırdı.
 • Nûh  7: Doğrusu ben; Senin onları bağışlaman için kendilerini davet ettiğim her seferinde, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler.
 • Nûh  8: Sonra ben; onları gerçekten açıkça çağırdım.
 • Nûh  9: Sonra onlara; açıktan açığa ve gizliden gizliye söyledim.
 • Nûh  10: Dedim ki: Rabbınızdan mağfiret dileyin. Muhakkak ki O Ğaffar olandır.
 • Nûh  11: Ta ki size, gökten bol yağmur salıversin.
 • Nûh  12: Ve sizi mallar ve oğullarla desteklesin, sizin için bahçeler var etsin ve ırmaklar akıtsın.
 • Nûh  13: Ne oluyorsunuz ki siz, büyüklüğü Alla´a yakıştıramıyorsunuz?
 • Nûh  14: Halbuki O; sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
 • Nûh  15: Görmediniz mi, Allah´ın göğü yedi kat olarak nasıl yarattığını?
 • Nûh  16: Aralarında aya aydınlık vermiş, güneşi bir kandil kılmıştır.
 • Nûh  17: Ve Allah; sizi, yerden ot bitirir gibi bitirmiştir.
 • Nûh  18: Sonra sizi; oraya döndürür ve sizi bir çıkarılışla çıkarır.
 • Nûh  19: Ve Allah; yeryüzünü sizin için bir döşek kılmıştır.
 • Nûh  20: Geniş yollarında gezip dolaşasınız, diye.
 • Nûh  21: Nuh dedi ki: Rabbım doğrusu bunlar, bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular.
 • Nûh  22: Büyük büyük düzenler kurdular.
 • Nûh  23: Ve dediler ki: Sakın tanrılarınızı bırakmayın. Vedd, Süva´, Yeğus, Yeuk ve Nesr´den asla vazgeçmeyin.
 • Nûh  24: Böylece bir çoğunu saptırdılar. Zalimlere sapıklıktan başka bir şeyi artırma.
 • Nûh  25: günahlarından dolayı bunlar suda boğuldular, ateşe sokuldular ve Allah´ tan başka yardımcı da bulamadılar.
 • Nûh  26: Nuh dedi ki: Rabbım; kafirlerden yeryüzünde yurd tutan hiç bir kimse bırakma.
 • Nûh  27: Çünkü Sen onları bırakırsan; kullarını saptırırlar. Kötüden ve öz kafirden başka da evlat doğurmazlar.
 • Nûh  28: Rabbım; beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni, mü´min erkekleri ve mü´min kadınları bağışla. Zalimlerin de helakinden başka bir şeyini artırma.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat