• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Zuhruf  suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Zuhruf  suresi ❭
 • Zuhruf  Suresi Türkçe Meali


 • Zuhruf  1: Ha, Mim.
 • Zuhruf  2: Apaçık kitaba andolsun ki;
 • Zuhruf  3: Düşünüp anlayasınız diye gerçekten Biz, onu arabça bir Kur´an kılmışızdır
 • Zuhruf  4: O nezdimizdeki ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmet doludur.
 • Zuhruf  5: Haddi aşan bir kavimsiniz diye, sizi o Kur´an´la uyarmaktan vaz mı geçelim?
 • Zuhruf  6: Daha öncekilere nice peygamberler göndermiştik.
 • Zuhruf  7: Kendilerine bir peygamber gelmeyedursun mutlaka onunla alay ederlerdi.
 • Zuhruf  8: Biz, bunlardan daha güçlü olanları helak ettik. Öncekilerin misali geçti.
 • Zuhruf  9: Andolsun ki; onlara: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, muhakkak: Onları Aziz, Alim yaratmıştır, diyeceklerdir.
 • Zuhruf  10: O ki; yeri, sizin için bir beşik kılmış, doğru gidesiniz diye orada yollar var etmiştir.
 • Zuhruf  11: O ki; gökten bir ölçüye göre su indirmiştir. İşte Biz, onunla ölü bir memleketi dirilttik, siz de böylece çıkarılacaksınız.
 • Zuhruf  12: Ve O ki; bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve davarlar var etmiştir.
 • Zuhruf  13: Ta ki bunların üzerine oturunca, Rabbınızın nimetini anarak: Bunları bize müsahhar kılan ne yücedir, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz.
 • Zuhruf  14: Ve biz, şüphesiz Rabbımıza döneceğiz.
 • Zuhruf  15: Ama onlar; kullarından bir kısmını, O´nun bir parçası saydılar. İnsan, gerçekten apaçık bir nankördür.
 • Zuhruf  16: Yoksa; Allah, yarattıkları arasından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırdı?
 • Zuhruf  17: Ama Rahman´a isnad edilen kız evladla onlardan birisi müjdelenince; yüzü kapkara kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
 • Zuhruf  18: Yoksa süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı?
 • Zuhruf  19: Onlar; Rahman´ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yaratılışlarını mı görmüşler. Onların şehadetleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
 • Zuhruf  20: Ve derler ki: Eğer Rahman dilemiş olsaydı; biz, onlara ibadet etmezdik. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnız yalan söyleyip dururlar.
 • Zuhruf  21: Yoksa; daha önce onlara bir kitab verdik de ona mı tutunuyorlar?
 • Zuhruf  22: Hayır, dediler ki: Doğrusu biz, atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerinden gitmekteyiz.
 • Zuhruf  23: Senden önce de hangi kasabaya bir uyarıcı gönderdiysek; o kasabanın varlıklıları sadece dediler ki: Doğrusu biz, babalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerine uymaktayız.
 • Zuhruf  24: Şayet size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem; yine mi bana uymazsınız? deyince, dediler ki: Doğrusu sizin gönderildiğiniz şeyi, biz inkar ediyoruz.
 • Zuhruf  25: Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak.
 • Zuhruf  26: Hani İbrahim; babasına ve kavmine demişti ki: Şüphesiz ben, sizin taptığınız şeylerden uzağım.
 • Zuhruf  27: Beni yaratan müstesna. Şüphesiz ki O; beni hidayete iletecektir.
 • Zuhruf  28: Ve onu; belki dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı.
 • Zuhruf  29: Hayır. Ben, onları da, atalarını da hakkı açıklayan bir peygamber gelene kadar geçindirdim.
 • Zuhruf  30: Hak kendilerine geldiğinde ise: Bu bir büyüdür. Doğrusu biz, onu inkar ediyoruz, dediler.
 • Zuhruf  31: Ve dediler ki: Bu Kur´an, o iki kasabanın birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi?
 • Zuhruf  32: Yoksa Rabbının rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında Biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürebilmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbının rahmeti, onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.
 • Zuhruf  33: Şayet insanlar, tek bir ümmet haline gelmeyecek olsaydı; Rahman´ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerinde yükseldikleri merdivenleri gümüşten yapardık.
 • Zuhruf  34: Evlerinin kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları kerevetleri de,
 • Zuhruf  35: Altına boğardık. Bunların hepsi sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise; Rabbının katında müttakiler içindir.
 • Zuhruf  36: Kim, Rahman´ın zikrinigörmezlikten gelirse; Biz, ona şeytanı musallat ederiz.
 • Zuhruf  37: Şüphesiz ki onlar da bunları yoldan çıkarırlar. Bunlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar.
 • Zuhruf  38: Nihayet Bize gelince der ki: Keşki benimle senin aranda Doğu ile Batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı. Sen, ne kötü arkadaş imişsin.
 • Zuhruf  39: Zulmettiğiniz için, bugün pişmanlığın hiç bir faydası yoktur. Muhakkak ki azabda ortaksınız.
 • Zuhruf  40: Sen mi duyuracaksın o sağırlara? Körleri ve apaçık sapıklıkta olanları sen mi hidayete eriştireceksin?
 • Zuhruf  41: Seni onlardan uzaklaştırsak da; muhakkak ki Biz, onlardan intikam alırız.
 • Zuhruf  42: Yahut da onlara vaadettiğimizi sana gösteririz. Çünkü Biz, onlara karşı gücü yetenleriz.
 • Zuhruf  43: Sen; sana vahyolunana sarıl. Muhakkak ki sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.
 • Zuhruf  44: Doğrusu bu; sana ve kavmine bir öğüttür. Ondan sorguya çekileceksiniz.
 • Zuhruf  45: Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor: Biz, Rahman´dan başka ibadet edecek tanrılar kılmış mıyız?
 • Zuhruf  46: Andolsun ki; Biz, Musa´yı da ayetlerimizle Firavun´a ve erkanına göndermiştik. Ve demişti ki: Şüphesiz ben, alemlerin Rabbının elçisiyim.
 • Zuhruf  47: Onlara ayetlerimizle varınca, onlar bunlara gülüvermişlerdi.
 • Zuhruf  48: Onlara biri diğerinden daha büyük olmayan hiç bir ayet göstermedik. Doğru yola dönmeleri için onları azaba uğrattık.
 • Zuhruf  49: Ve dediler ki: Ey sihirbaz; sana verdiği ahde göre Rabbına bizim için dua et. Muhakkak biz, hidayete eriştirilmiş olacağız.
 • Zuhruf  50: Azabı üzerlerinden kaldırınca, hemen sözlerinden caydılar.
 • Zuhruf  51: Firavun, kavmine seslendi ve dedi ki: Ey kavmim; Mısır mülkü ve altımdan akan şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz?
 • Zuhruf  52: Ben, açıkça söyleyemeyecek derecede zavallı olan şu adamdan daha hayırlı değil miyim?
 • Zuhruf  53: Ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde kendisine yardım edecek melekler gelmeli değil miydi?
 • Zuhruf  54: Firavun, kavmini küçümsedi, ama onlar yine de kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar, fasık olan bir kavim idi.
 • Zuhruf  55: Bizi öfkelendirince; onlardan intikam aldık ve hepsini suda boğduk.
 • Zuhruf  56: Ve onları, sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık.
 • Zuhruf  57: Meryem´in oğlu misal olarak verilince; senin kavmin hemen bağrıştı.
 • Zuhruf  58: Ve: Bizim tanrılarımız mı, yoksa o mu daha iyidir? dediler. Sana böyle demeleri, sadece tartışmaya girişmek içindir. Hayır, onlar kavgacı bir kavimdir.
 • Zuhruf  59: O; kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.
 • Zuhruf  60: Şayet dileseydik; sizden, yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.
 • Zuhruf  61: Şüphesiz ki o, saatın bilgisidir. O´ndan hiç şüphe etmeyin ve Bana tabi olun. İşte doğru yol.
 • Zuhruf  62: Sakın şeytan sizi çevirmesin. Şüphesiz ki o, size apaçık bir düşmandır.
 • Zuhruf  63: İsa huccetlerle gelince; demişti ki: Size hikmetle ve ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Öyleyse Allah´tan korkun ve bana itaat edin.
 • Zuhruf  64: Muhakkak ki Allah, benim de Rabbımdır, sizin de Rabbınızdır. Öyleyse O´ na ibadet edin. İşte doğru yol.
 • Zuhruf  65: Ama aralarında hizibler birbirleriyle ihtilafa düştüler. Acıklı bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline.
 • Zuhruf  66: Onlar, farkında değillerken kendilerine ansızın o saatın gelmesini mi bekliyorlar?
 • Zuhruf  67: O gün; müttakilerin dışında, dostlar birbirlerine düşman olurlar.
 • Zuhruf  68: Ey kullarım; bugün size korku yoktur. Ve siz, üzülecek de değilsiniz.
 • Zuhruf  69: Onlar ki; ayetlerimize iman etmiş ve müslüman olmuşlardır.
 • Zuhruf  70: Siz ve eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete girin.
 • Zuhruf  71: Onlara altın kadehler ve tepsiler dolaştırılır. Canların istediği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır. Ve siz, orada ebediyyen kalacaksınız.
 • Zuhruf  72: İşte o cennet, işlediklerinize karşılık size miras kılındı.
 • Zuhruf  73: Orada sizin için meyveler vardır. Ve onlardan yersiniz.
 • Zuhruf  74: Muhakkak ki mücrimler; ebediyyen kalacakları cehennem azabındadırlar.
 • Zuhruf  75: Azablarına ara verilmeyecek ve orada tamamen ümitsiz kalacaklardır.
 • Zuhruf  76: Biz onlara zulmetmedik, ama onlar zalimlerin kendileridir.
 • Zuhruf  77: Ey nöbetçi; Rabbın hiç olmazsa bizi ölüme mahkum etsin, diye çağırışırlar. O da: Siz, böyle kalacaksınız, der.
 • Zuhruf  78: Andolsun ki; size hak ile geldik. Fakat çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz.
 • Zuhruf  79: Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.
 • Zuhruf  80: Yoksa kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmiyoruz mu sanıyorlar? Hayır, öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadır.
 • Zuhruf  81: De ki: Eğer Rahman´ın çocuğu olsaydı; o takdirde ben, kulluk edenlerin ilkiydim.
 • Zuhruf  82: Göklerin ve yerin Rabbı, Arş´ın Rabbı onların tavsiflerinden münezzehtir.
 • Zuhruf  83: Bırak onları, kendilerine vaadedilen güne ulaşıncaya kadar dalsınlar, oyalanıp dursunlar.
 • Zuhruf  84: Gökte de ilah, yerde de ilah O´dur. Ve O; Hakim´dir, Alim´dir.
 • Zuhruf  85: Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisine ait olan ne yücedir. Kıyamet saatının bilgisi O´nun katındadır ve O´na döndürüleceksiniz.
 • Zuhruf  86: O´ndan başka tapındıkları şeyler, şefaat edemezler. Ancak hak ile şehadet edenler bunun dışındadır ve onlar bilirler.
 • Zuhruf  87: Andolsun ki; onlara, kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette; Allah, diyeceklerdir. O halde neye çevriliyorlar?
 • Zuhruf  88: Onun: Ey Rabbım, demesi hakkı için, muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdir.
 • Zuhruf  89: Şimdilik sen, onlardan yüz çevir ve; selam, de. Yakında bileceklerdir.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat