Hicr Suresi Türkçe Meali

 • Hicr  1: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve Kur´an´ı Mübin´in ayetleridir.
 • Hicr  2: Kafirler bir zaman gelir ki müslüman olmayı isteyeceklerdir.
 • Hicr  3: Bırak onları; yesinler, eğlensinler ve kendilerini emel, oyalayadursun. Sonra öğreneceklerdir.
 • Hicr  4: Biz, hiç bir kasabayı bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.
 • Hicr  5: Hiç bir ümmetin süresi öne geçmez, geciktiremezler de.
 • Hicr  6: Dediler ki: Ey kendisine kitab indirilen kişi; sen, mutlaka delisin.
 • Hicr  7: Doğru söyleyenlerden isen; bize, melekleri getirmeli değil misin?
 • Hicr  8: Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez.
 • Hicr  9: Muhakkak ki Kur´an´ı Biz indirdik Biz. Onun koruyucusu da elbet Biziz.
 • Hicr  10: Andolsun ki; senden önce çeşitli milletler içinde de peygamberler göndermiştik.
 • Hicr  11: Onlara gelen her peygamberle alay ediyorlardı.
 • Hicr  12: Biz, böylece onu suçluların kalbine sokarız.
 • Hicr  13: Kendilerinden öncekilerin uğradıkları ortada iken yine de ona inanmazlar
 • Hicr  14: Onlara gökten bir kapı açsak da çıkmaya koyulsalardı;
 • Hicr  15: Gözlerimiz döndü, biz herhalde büyülendik, derlerdi.
 • Hicr  16: Andolsun ki; Biz, gökte burçlar yaptık ve onları bakanlar için donattık.
 • Hicr  17: Ve onları kovulmuş her şeytandan koruduk.
 • Hicr  18: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa; apaçık görülen bir ateş onu kovalar.
 • Hicr  19: Yeri de döşeyip yaydık. Oraya sabit dağlar yerleştirdik. Ve orada her şeyden ölçülü olarak yetiştirdik.
 • Hicr  20: Orada hem sizin için, hem de rızıklarını temin edemeyecekleriniz için geçimlikler meydana getirdik.
 • Hicr  21: Hiç bir şey yoktur ki; hazinesi Bizim katımızda olmasın. Ve Biz, onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz.
 • Hicr  22: Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderdik, gökten su indirip onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
 • Hicr  23: Doğrusu Biz, hem diriltiriz, hem de öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.
 • Hicr  24: Andolsun ki; sizden öne geçenleri de Biz biliriz, geride kalanları da Biz biliriz.
 • Hicr  25: Şüphe yok ki Rabbın, onları toplayacaktır. Gerçekten O, Hakim´dir, Alim´dir.
 • Hicr  26: Andolsun ki Biz; insanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
 • Hicr  27: Daha önce de cinnleri alevli ateşten yarattık.
 • Hicr  28: Hani Rabbın meleklere demişti ki: Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir insan yaratacağım.
 • Hicr  29: Onu yapıp ruhumdan üflediğimde; siz derhal onun için secdeye kapanın.
 • Hicr  30: Bunun üzerine meleklerin hepsi bütünüyle secde etti.
 • Hicr  31: Ancak İblis secde edenlerle beraber olmaktan çekinerek dayattı.
 • Hicr  32: Buyurdu ki: Ey İblis, sen neden secde edenlerle beraber değildin?
 • Hicr  33: Ben, dedi: Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın insana secde etmem.
 • Hicr  34: Buyurdu ki: Öyleyse çık oradan. Sen, artık kovulmuş birisin.
 • Hicr  35: Muhakkak ki ceza gününe kadar la´net sanadır.
 • Hicr  36: Dedi ki: Rabbım; beni hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar ertele,
 • Hicr  37: Buyurdu ki: Şüphesiz sen ertelenenlerdensin.
 • Hicr  38: Bilinen gün gelene kadar.
 • Hicr  39: Dedi ki: Rabbım; beni azdırdığın için, andolsun ki; ben de onlara yeryüzündeki fenalıkları güzel göstereceğim ve onların hepsini azdıracağım.
 • Hicr  40: Ancak içlerinden ihlas verilen kulların müstesna.
 • Hicr  41: Buyurdu ki: İşte, Benim taahhüd ettiğim dosdoğru yol budur.
 • Hicr  42: Muhakkak ki kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olmaz. Ancak sana uyan sapıklar müstesna.
 • Hicr  43: Şüphesiz onların hepsine vaadolunan yer, cehennemdir.
 • Hicr  44: Onun yedi kapısı vardır. Ve her kapıdan onların girecekleri bir kısım vardır.
 • Hicr  45: Müttakiler ise; muhakkak ki cennetler ve pınarlar içindedirler.
 • Hicr  46: Selametle ve güven içinde girin oraya.
 • Hicr  47: Biz, onların gönüllerindeki kini söküp attık. Artık onlar kardeş olarak sedirler üzerinde karşılıklı otururlar.
 • Hicr  48: Onlara orada hiç bir yorgunluk ve zahmet değmez. Oradan çıkarılacak da değillerdir.
 • Hicr  49: Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.
 • Hicr  50: Ve muhakkak ki azabım da elem verici bir azabtır.
 • Hicr  51: Hem onlara İbrahim´in konuklarından haber ver.
 • Hicr  52: Onun yanına girip: Selam demişlerdi. O da: Doğrusu biz, sizden endişe ediyoruz, demişti.
 • Hicr  53: Demişlerdi ki: Korkma, biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik.
 • Hicr  54: Ben, kocamışken mi bana müjde veriyorsunuz? O halde neye dayanarak müjdeliyorsunuz? dedi.
 • Hicr  55: Dediler ki: Seni gerçekten müjdeliyoruz, öyleyse ümidini kesenlerden olma.
 • Hicr  56: Dedi ki: Sapıklardan başka Rabbının rahmetinden kim ümidini keser?
 • Hicr  57: Ey elçiler; gerçek işiniz nedir? dedi.
 • Hicr  58: Dediler ki: Biz, günahkar bir kavme gönderildik.
 • Hicr  59: Şu kadar var ki Lut ailesi bunların dışındadır. Biz, onların hepsini behemehal kurtaracağız.
 • Hicr  60: Karısı müstesna. Karısının geride kalanlar arasında bulunmasını takdir ettik.
 • Hicr  61: Elçiler Lut ailesine varınca;
 • Hicr  62: Lut: Doğrusu siz, tanınmamış kimselersiniz, dedi.
 • Hicr  63: Onlar da: Biz, sana sadece onların şüphe edip durdukları azabı getirdik.
 • Hicr  64: Gerçekle geldik sana. Biz, şüphesiz doğru söyleyenleriz, dediler.
 • Hicr  65: O halde geceleyin bir ara aileni yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiç biriniz arkaya bakmasın ve emrolunduğunuz yere doğru yürüyün, demişlerdi.
 • Hicr  66: Böylece ona bunların sonlarının kesilmiş olarak sabahlayacaklarını bildirdik.
 • Hicr  67: Şehir halkı sevinerek geldiler.
 • Hicr  68: Dedi ki: Bunlar benim konuklarımdır, onlara karşı beni mahcub etmeyin.
 • Hicr  69: Allah´tan korkun da beni rezil etmeyin.
 • Hicr  70: Dediler ki: Biz seni alemlerden men´etmemiş miydik?
 • Hicr  71: Dedi ki: Yapacaksanız işte bunlar, benim kızlarım.
 • Hicr  72: Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde muhakkak serseri bir halde idiler.
 • Hicr  73: Tan yeri ağarırken çığlık onları yakalayıverdi.
 • Hicr  74: Ülkelerinin üstünü altına getirdi. Üzerlerine sert taş yağdırdık.
 • Hicr  75: Bunda görebilenler için ayetler vardır.
 • Hicr  76: O yerler, işlek yollar üzerinde hala durmaktadır.
 • Hicr  77: Muhakkak ki bunda, inananlar için ayetler vardır.
 • Hicr  78: Ormanlık yerde oturanlar da gerçekten zalim kimselerdi.
 • Hicr  79: Bunun için onlardan öc aldık. Her ikisi de hala işlek bir yol üzerindedir
 • Hicr  80: Andolsun ki Hicr ahalisi de peygamberlerini yalanlamışlardı.
 • Hicr  81: Onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde yüz çevirmişlerdi.
 • Hicr  82: Onlar, dağlardan emin evler yontup oyarlardı.
 • Hicr  83: Sabaha karşı çığlık onları da yakalayıverdi.
 • Hicr  84: Binaenaleyh yaptıkları da kendilerine bir fayda sağlamadı.
 • Hicr  85: Gökleri, yeri ve aralarındakini ancak hak ile yarattık. Kıyamet günü, muhakkak gelecektir. O halde sen yumuşak ve iyi davran.
 • Hicr  86: Muhakkak ki senin Rabbın, yaratan ve bilendir.
 • Hicr  87: Doğrusu sana; Biz, tekrarlanan yediyi ve şu Kur´an´ı verdik.
 • Hicr  88: Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz geçimliğe gözlerini dikme ve onlara üzülme. İnananlara kanat ger.
 • Hicr  89: De ki: Ben apaçık bir uyarıcıyım.
 • Hicr  90: Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi.
 • Hicr  91: Onlar ki; Kur´an´ı parçalara ayırmışlardı.
 • Hicr  92: Rabbına andolsun ki; onların hepsine birden mutlaka soracağız;
 • Hicr  93: Yapmakta oldukları şeyleri.
 • Hicr  94: Sen; emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.
 • Hicr  95: O alaycılara karşı muhakkak ki Biz, sana yeteriz.
 • Hicr  96: Onlar ki; Allah´la beraber başka bir tanrı edinirler. Onlar yakında bileceklerdir.
 • Hicr  97: Andolsun; onların söylediğinden dolayı kalbinin sıkıldığını biliyoruz.
 • Hicr  98: Sen, hemen Rabbını hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
 • Hicr  99: Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbına ibadet et.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Kurban Bayramı