• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Necm  suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Necm  suresi ❭
 • Necm  Suresi Türkçe Meali


 • Necm  1: Andolsun yıldıza, battığı demde.
 • Necm  2: Arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır.
 • Necm  3: Kendiliğinden konuşmaz o.
 • Necm  4: Bu; sadece vahy edilen bir vahiydir.
 • Necm  5: Onu müthiş kuvvetli olan öğretti.
 • Necm  6: O; akıl ve görüşünde kamildir. Hemen doğruluverdi.
 • Necm  7: Ve o; en yüce ufukta idi.
 • Necm  8: Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.
 • Necm  9: İki yay kadar yahut daha da yakın oldu.
 • Necm  10: O vakit kuluna vahyedeceğini etti.
 • Necm  11: Onun gördüğünü gönül yalanlamadı.
 • Necm  12: Onun gördüğü şey üzerinde de kendisiyle tartışacak mısınız?
 • Necm  13: Andolsun ki; onu, bir de diğer inişte görmüştü.
 • Necm  14: Sidret´ül-Münteha´nın yanında.
 • Necm  15: Ki Cennet´ül-Me´va da onun yanındadır.
 • Necm  16: O zaman Sidre´yi bürümekte olan bürüyordu.
 • Necm  17: Göz, ne şaştı ne aştı.
 • Necm  18: Andolsun ki; Rabbının, ayetlerinden en büyüğünü gördü.
 • Necm  19: Gördünüz mü Lat ve Uzza´yı?
 • Necm  20: Üçüncüsü olan diğer Menat´ı?
 • Necm  21: Demek erkekler sizin, dişiler O´nun mu?
 • Necm  22: Öyleyse bu, insafsız bir paylaşma.
 • Necm  23: Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Allah onlara hiç bir güç indirmemiştir. Onlar kuruntudan ve nefislerin arzu ettiği hevadan başkasına uymuyorlar. Halbuki kendilerine Rabblarından hidayet gelmiştir.
 • Necm  24: Yoksa, her umduğu şey insanın mıdır?
 • Necm  25: Ahiret de dünya da Allah´ındır.
 • Necm  26: Göklerde nice melek vardır ki; Allah, dileyeceği ve razı olacağı kimseler için izin vermedikçe onların şefaatı hiç bir şeye yaramaz.
 • Necm  27: Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlarını takarlar.
 • Necm  28: Halbuki onların bu hususta bilgileri yoktur. Onlar, sadece zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz gerçekten bir şey ifade etmez.
 • Necm  29: Onun için sen, Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenlerden yüz çevir.
 • Necm  30: Onların bilgiden erişebilecekleri işte budur. Muhakkak ki Rabbın; yolundan sapmış olanı en iyi bilendir. Ve O; hidayete ereni de en iyi bilendir.
 • Necm  31: Göklerde olan da, yerde olan da Allah´ındır. Kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi, ihsan edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir.
 • Necm  32: Onlar ki; ufak-tefek kusurları dışında günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınırlar. Muhakkak ki Rabbın; mağfireti geniş olandır. Sizi, daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında cenin halinde iken sizi en iyi bilen O´dur. Kendinizi temize çıkarmayın. O; takva sahibi olanları da en iyi bilendir.
 • Necm  33: Gördün mü o yüz çevireni;
 • Necm  34: Biraz verip sonra vermemekte direneni.
 • Necm  35: Gaybın bilgisi onun yanındadır da kendisi mi görüyor?
 • Necm  36: Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa´nın sahifelerinde olanlar?
 • Necm  37: Ve sözünü yerine getiren İbrahim´inkinde de.
 • Necm  38: Doğrusu hiç bir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
 • Necm  39: Gerçekten insan için, çalıştığından başkası yoktur.
 • Necm  40: Ve onun çalışması ilerde görülecektir.
 • Necm  41: Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.
 • Necm  42: Muhakkak ki en son varış, Rabbınadır.
 • Necm  43: Gerçekten O´dur güldüren de, ağlatan da.
 • Necm  44: Gerçekten O´dur öldüren de, dirilten de.
 • Necm  45: Doğrusu O yarattı iki çifti; erkeği de, dişiyi de.
 • Necm  46: Atıldığında meniden.
 • Necm  47: Muhakkak tekrar diriltmek de O´na aittir.
 • Necm  48: Doğrusu muhtaç olmaktan kurtaran da O´dur, sermaye sahibi kılan da.
 • Necm  49: Doğrusu O´dur Şi´ra yıldızının Rabbı.
 • Necm  50: Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad´ı.
 • Necm  51: Semud´u da. Geri bırakmadan.
 • Necm  52: Daha önce de Nuh kavmini. Çünkü onlar gerçekten çok zalim ve pek azgın idiler.
 • Necm  53: Altı üstüne gelen kasabaları da O, yerin dibine geçirdi.
 • Necm  54: Onlara giydirdiğini giydirdi.
 • Necm  55: Şimdi Rabbının hangi nimetinden şüpheye düşersin?
 • Necm  56: İşte bu; ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
 • Necm  57: Yaklaşan yaklaştı.
 • Necm  58: Onu Allah´tan başka ortaya çıkaracak yoktur.
 • Necm  59: Bu söze mi şaşıyorsunuz siz?
 • Necm  60: Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.
 • Necm  61: Ve siz, habersiz oyalanmaktasınız.
 • Necm  62: Haydi Allah´a secde edin ve ibadet edin.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat