• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Meryem  suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Meryem  suresi ❭
 • Meryem  Suresi Türkçe Meali


 • Meryem  1: Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad.
 • Meryem  2: Rabbının, kulu Zekeriyya´ya rahmetinin zikri.
 • Meryem  3: Hani o; Rabbına içinden yalvarmıştı.
 • Meryem  4: Ve demişti ki: Rabbım; gerçekten kemiklerim yıprandı, baş yaşlılık alevi ile tutuştu. Rabbım; şimdiye kadar sana yalvarmakla bir şeyden mahrum olmadım.
 • Meryem  5: Doğrusu ben; kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Bana katından bir oğul bağışla.
 • Meryem  6: Ki bana ve Yakuboğullarına mirasçı olsun. Rabbım; onu razı olunan kıl.
 • Meryem  7: Ey Zekeriyya; sana Yahya adında bir oğlan müjdeliyoruz. Daha önce bu adı hiç kimseye vermedik.
 • Meryem  8: Rabbım; karım kısır ve ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olur ki? dedi.
 • Meryem  9: Öyledir. Rabbım buyurdu ki: Bu, bana çok kolaydır. Daha önce sen yokken seni de yaratmıştım.
 • Meryem  10: Öyleyse Rabbım bana bir nişan ver, dedi. Senin nişanın; birbiri ardı sıra üç gece insanlarla konuşmamandır, buyurdu.
 • Meryem  11: Bunun üzerine ma´bedden çıkıp kavmine: Sabah akşam Allah´ı tesbih edin, diye işaret etti.
 • Meryem  12: Ey Yahya, Kitab´a kuvvetle sarıl. Daha çocuk iken ona hikmet verdik.
 • Meryem  13: Katımızdan bir kalb yumuşaklığı ile safiyet verdik. O, takva sahibi biri idi.
 • Meryem  14: Anasına ve babasına karşı iyi davranırdı. Baş kaldıran bir zorba değildi.
 • Meryem  15: Selam olsun ona, doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde.
 • Meryem  16: Kitab´da Meryem´i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere çekilmişti.
 • Meryem  17: Onlardan gizlenmek için de bir perde germişti. Derken, Biz de ona ruhumuzu göndermiştik de tam bir insan olarak görünmüştü ona.
 • Meryem  18: Rahman´a sığınırım senden, dedi. Eğer takva sahibi isen.
 • Meryem  19: O da: Ben, Rabbının sana tertemiz bir oğul vermek için gönderdiği bir elçiden başka bir şey değilim, dedi.
 • Meryem  20: Meryem: Benim nasıl bir oğlum olabilir ki; bana hiç bir beşer dokunmamıştır. Ve ben, kötü kadın da değilim, dedi.
 • Meryem  21: Bu böyledir, zira Rabbın; bu, Bana kolaydır, onu insanlar için bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız, buyuruyor, dedi. Ve iş, olup bitti.
 • Meryem  22: Nihayet ona gebe kaldı ve bu sebeple uzak bir yere çekildi.
 • Meryem  23: Doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Keşki, dedi; bundan evvel öleydim de unutulup gideydim.
 • Meryem  24: Altından ona şu nida geldi: Üzülme sakın, Rabbın senin ayağının altında bir ırmak akıttı.
 • Meryem  25: Hurma dalını kendine doğru silkele; üstüne taze hurma dökülsün.
 • Meryem  26: Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan; ben Rahman´ a oruç adadım. Onun için bugün hiç bir kimseyle konuşmayacağım, de.
 • Meryem  27: Derken çocuğu alıp kavmine getirdi. Ey Meryem; andolsun ki utanılacak bir şey yaptın, dediler.
 • Meryem  28: Ey Harun´un kızkardeşi; baban kötü birisi değildi, annen de iffetsiz değildi, dediler.
 • Meryem  29: Bunun üzerine o, çocuğu gösterdi: Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz? dediler.
 • Meryem  30: Çocuk dedi ki: Şüphesiz ben Allah´ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı.
 • Meryem  31: Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı ve yaşadığım müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti.
 • Meryem  32: Bir de anneme iyi davranmamı. Ve beni bedbaht bir zorba kılmadı.
 • Meryem  33: Selam olsun bana; doğduğum günde, öleceğim günde ve diri olarak kaldırılacağım günde, dedi.
 • Meryem  34: İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, hak söze göre budur.
 • Meryem  35: Oğul edinmek Allah´a asla yakışmaz. O münezzehtir. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece; ol, der, o da oluverir.
 • Meryem  36: Şüphesiz ki Allah; benim de Rabbım, sizin de Rabbınızdır. O´na ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur.
 • Meryem  37: Fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline.
 • Meryem  38: Bize geldikleri gün; neler görüp işitecekler. Ne var ki zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
 • Meryem  39: Sen, onları hasret günü ile korkut. O gün, onlar gaflet içinde inanmamakta iken, iş bitirilmiş olur.
 • Meryem  40: Şüphe yok ki bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara Biz, varis olacağız Ve onlar, Bize döndürüleceklerdir.
 • Meryem  41: Kitab´da İbrahim´i de an. Muhakkak ki o, dosdoğru bir peygamberdi.
 • Meryem  42: Hani babasına demişti ki: Babacığım; işitmeyen, görmeyen ve sana hiç bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?
 • Meryem  43: Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Öyleyse bana uy da, seni dosdoğru bir yola ileteyim.
 • Meryem  44: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman´a başkaldırmıştır.
 • Meryem  45: Babacığım, sana Rahman´ın katından bir azabın gelmesinden korkuyorum. Böylece şeytanın dostu olarak kalırsın.
 • Meryem  46: Dedi ki: Sen, benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Ey İbrahim, eğer bundan vazgeçmezsen; andolsun ki seni taşlarım, uzun bir müddet benden ayrıl, git.
 • Meryem  47: İbrahim dedi ki: Selam olsun sana, senin için Rabbımdan mağfiret dileyeceğim. Zira O, bana karşı çok lütufkardır.
 • Meryem  48: Sizi ve Allah´tan başka taptıklarınızı bırakıp çekilirim, Rabbıma yalvarırım. Rabbıma yalvarışımdan ötürü mahrum kalmayacağımı umarım.
 • Meryem  49: Onları ve Allah´tan başka taptıklarını bırakıp çekilince; ona İshak´ı ve Yakub´u bahşettik. Ve her birini peygamber yaptık.
 • Meryem  50: Bunlara rahmetimizden lutfettik. Onlar için yüce bir doğruluk dili verdik
 • Meryem  51: Kitab´da Musa´yı da an. Muhakkak ki o, ihlasa erdirilmiş ve gönderilmiş bir peygamberdi.
 • Meryem  52: Ona Tur´un sağ yanından seslendik. Ve onu gizlice söyleşmek için yaklaştırdık.
 • Meryem  53: Ve rahmetimizden ötürü ona; kardeşi Harun´u da bir peygamber olarak bağışladık.
 • Meryem  54: Kitab´da İsmail´i de an. Muhakkak ki o, vaadine sadık idi ve katımızdan gönderilmiş bir peygamberdi.
 • Meryem  55: Kavmine namaz kılmalarını, zekat vermelerini emrederdi. Rabbının katında hoşnudluğu ermişti.
 • Meryem  56: Kitab´da İdris´i de an. Muhakkak ki o, dosdoğru bir peygamberdi.
 • Meryem  57: Onu yüce bir yere yükselttik.
 • Meryem  58: İşte bunlar; Allah´ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ile İsrail´in neslinden, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman´ın ayetleri onlara okunduğu zaman; ağlayarak secdeye kapanırlardı.
 • Meryem  59: Ama onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Onlar bu azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir.
 • Meryem  60: Ancak tevbe edip iman ederek salih amel işleyenler müstesnadır. Onlar, hiç bir haksızlığa uğratılmadan cennete girerler.
 • Meryem  61: Rahman´ın kullarına gıyaben vaad ettiği Adn cennetlerine. Şüphesiz O´nun sözü yerini bulacaktır.
 • Meryem  62: Orada boş sözler değil, sadece selam sözü işitirler ve sabah-akşam rızıklarını hazır bulurlar.
 • Meryem  63: İşte bu cennetlere; kullarımızdan takva sahiplerini mirasçı kılacağız.
 • Meryem  64: Biz, ancak Rabbının emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bu ikisi arasındaki her şey, O´nundur. Ve Rabbın unutkan değildir.
 • Meryem  65: Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbıdır. O halde O´na ibadet et ve bu ibadetinde devamlı ol. Sen, hiç O´nun için bir adaş bilir misin?
 • Meryem  66: İnsan der ki: Ben, öldüğümde mi diriltileceğim?
 • Meryem  67: İnsan hiç düşünmez mi ki; kendisi önceden bir şey değilken, Biz yarattık onu.
 • Meryem  68: Rabbına andolsun ki; Biz, onları da, şeytanları da beraber mutlaka haşr edeceğiz. Sonra cehennemin yanında diz çöktürerek hazır bulunduracağız.
 • Meryem  69: Sonra her toplumdan Rahman´a karşı en çok başkaldıranları ortaya koyacağpız.
 • Meryem  70: Cehenneme en çok layık olanları elbette Biz, biliriz.
 • Meryem  71: Sizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbının yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür.
 • Meryem  72: Sonra Biz, takvaya erenleri kurtaracağız. Zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.
 • Meryem  73: Ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğu zaman; küfreden o adamlar mü´minlere: Bu iki takım insanın hangisinin makamı daha iyi ve yeri daha güzeldir? derler.
 • Meryem  74: Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, varlıkça ve gösterişçe bunlardan çok daha üstündüler.
 • Meryem  75: De ki: Rahman; sapıklıkta olanın günlerinin uzunluğunu uzattıkça uzatır. Nihayet tehdit edildikleri azabı veya kıyamet gününü gördükleri zaman; kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha güçsüz olduğunu bileceklerdir.
 • Meryem  76: Allah, hidayete erenlerin hidayetini artırır. Baki kalacak salih ameller Rabbının katında hem sevab olarak daha hayırlı, hem de netice olarak daha hayırlıdır.
 • Meryem  77: Ayetlerimizi inkar eden; bana elbette mal ve çocuk verilecektir, diyeni gördün mü?
 • Meryem  78: O, görülmeyeni mi biliyor yoksa Rahman katından bir söz mü almış?
 • Meryem  79: Hayır, onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
 • Meryem  80: Onun söylemekte olduğuna Biz, mirasçı olacağız. Kendisi Bize tek olarak gelecektir.
 • Meryem  81: Onlar; kendilerine güç kazandırsın diye, Allah´ı bırakarak ilahlar edindiler.
 • Meryem  82: Hayır, onlar kendilerinin ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine döneceklerdir.
 • Meryem  83: Bilmiyor musun ki; kafirlerin üzerine, onları kışkırtan şeytanlar gönderdik.
 • Meryem  84: Şu halde sen, onlara karşı acele etme. Biz, onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
 • Meryem  85: O gün muttakileri Rahman´ın huzurunda, O´na gelmiş konuklar olarak toplarız.
 • Meryem  86: Mücrimleri de suya götürür gibi cehenneme süreriz.
 • Meryem  87: Rahman´ın katında, ahid almış olanlardan başkası asla şefaatta bulunamayacaktır.
 • Meryem  88: Bir kısım kimseler: Rahman çocuk edindi, dediler.
 • Meryem  89: Andolsun ki; ortaya çok kötü bir şey attınız.
 • Meryem  90: Neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar göçecekti;
 • Meryem  91: Rahman´a çocuk isnad etmelerinden ötürü.
 • Meryem  92: Oysa Rahman´a çocuk edinmek yaraşmaz.
 • Meryem  93: Çünkü göklerde ve yerlerde olan her şey, Rahman´a kul olarak gelecektir.
 • Meryem  94: Andolsun ki; ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır.
 • Meryem  95: Hepsi kıyamet günü O´na tek olarak gelecektir.
 • Meryem  96: Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır.
 • Meryem  97: İşte Biz; bunu muttakilere müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi uyarasın diye senin dilinde indirerek kolaylaştırdık.
 • Meryem  98: Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Şimdi onlardan hiç bir varlık emaresi hissediyor veya bir ses işitiyor musun?
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat