• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Mülk  suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Mülk  suresi ❭
 • Mülk  Suresi Türkçe Meali


 • Mülk  1: Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.
 • Mülk  2: Hanginizin daha iyi amel işlediğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O´dur. Ve O; Aziz´dir, Gafur´dur.
 • Mülk  3: O ki; yedi göğü kat kat yaratmıştır. Sen Rahman´ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bak, bir aksaklık görebilir misin?
 • Mülk  4: Sonra gözünü iki kere daha çevir; göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun sana dönecektir.
 • Mülk  5: Andolsun ki; Biz, yere en yakın göğü kandillerle donattık. Onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık. Ve onlara, çılgın alevli azabı hazırladık.
 • Mülk  6: Rabblarına küfredenler için de cehennem azabı vardır. Ne kötü dönüş yeridir.
 • Mülk  7: Oraya atıldıklarında; onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
 • Mülk  8: Nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir topluluk ona atıldığında, bekçileri onlara sorarlar: Size bir uyarıcı gelmedi mi?
 • Mülk  9: Onlar: Evet, doğrusu bize bir uyarıcı geldi, ama biz yalanladık ve: Allah, hiç bir şey indirmemiştir. Siz, büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik, derler.
 • Mülk  10: Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, bu çılgın alevli ateş halkı arasında bulunmazdık, derler.
 • Mülk  11: Böylece günahlarını itiraf ettiler. Yok olsun çılgın alevli cehennem ashabı.
 • Mülk  12: Muhakkak ki gayb ile Rabblarından korkanlar, işte onlar için, mağfiret ve büyük mükafat vardır.
 • Mülk  13: Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; muhakkak ki O, göğüslerin özünü bilendir.
 • Mülk  14: Yaratan bilmez olur mu hiç? Ve O; Latif´tir, Habir´dir.
 • Mülk  15: Size yeryüzünü boyun eğdiren O´dur. O halde onun sırtlarında yürüyün. O´ nun rızkından yiyin, nihayet dönüş O´nadır.
 • Mülk  16: Gökte olanın; sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer, sarsıldıkça sarsılır.
 • Mülk  17: Yoksa gökte olanın; başınıza taş göndermesinden emin mi oldunuz? Benim tehdidimin nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.
 • Mülk  18: Andolsun ki; onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar nasılmış?
 • Mülk  19: Onlar; üzerlerinde kanat çırpan sıra sıra kuşları görmezler mi? Onları Rahman´dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O; her şeyi görendir.
 • Mülk  20: Rahman´dan başka size yardımda bulunacak ordunuz kimdir? Kafirler sadece gurur içindedirler.
 • Mülk  21: Eğer O; rızkınızı tutup kesiverecek olursa, size rızık verecek kimdir? Hayır, onlar; azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar.
 • Mülk  22: Yüzükoyun sürünen mi daha çok hidayettedir, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi?
 • Mülk  23: De ki: Sizi yaratan ve sizler için kulaklar, gözler ve kalbler var eden O´dur. Ne de az şükrediyorsunuz.
 • Mülk  24: De ki: Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O´dur. Ve O´na toplanıp götürüleceksiniz.
 • Mülk  25: Derler ki: Doğru sözlüler iseniz, bildirin ne zamandır bu vaad?
 • Mülk  26: De ki: Bilgi; ancak Allah katındadır. Ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.
 • Mülk  27: Onu yaklaşırken gördükleri vakit, küfredenlerin yüzleri buruştu. Ve: Sizin isteyip durduğunuz işte budur, denildi.
 • Mülk  28: De ki: Beni ve benimle beraber bulunanları, Allah helak eder veya esirgerse; kafirleri, elim bir azabdan kurtaracak olan kimdir?
 • Mülk  29: De ki: O, Rahman´dır. Biz, O´na inandık ve O´na tevekkül ettik. Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında bileceksiniz.
 • Mülk  30: De ki: Eğer suyunuz yerin dibine batarsa, söyleyin; size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat