• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Kamer  suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Kamer  suresi ❭
 • Kamer  Suresi Türkçe Meali


 • Kamer  1: Saat yaklaştı ve ay yarıldı.
 • Kamer  2: Onlar, bir ayet görürlerse yüz çevirirler ve; süregelen bir büyüdür, derler.
 • Kamer  3: Ve yalanlayıp kendi heveslerine uyarlar. Ve her iş kararlaşmıştır.
 • Kamer  4: Andolsun ki; onlara vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.
 • Kamer  5: Ki bunlar gayesine ermiş bir hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.
 • Kamer  6: Öyleyse yüz çevir onlardan. O çağıranın, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün.
 • Kamer  7: Gözleri hor ve hakir olarak, yaygın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
 • Kamer  8: O çağırana koşarak kafirler: Bu, zorlu bir gündür, derler.
 • Kamer  9: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamış, kulumuzu tekzib ederek; delidir, demişler ve yolunu kesmişlerdi.
 • Kamer  10: O da Rabbına yalvarmış: Ben; yenildim, bana yardım et, demişti.
 • Kamer  11: Bunun üzerine Biz de gök kapılarını boşanan sularla açmıştık.
 • Kamer  12: Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık da su, takdir edilen bir ölçüye göre birleşiverdi.
 • Kamer  13: Onu tahtadan yapılmış, mıhla çakılmışa bindirdik.
 • Kamer  14: Küfredilmiş olana mükafat olmak üzere Bizim gözetimimizle yüzüyordu.
 • Kamer  15: Andolsun ki Biz, onu bir ayet olarak bıraktık. Düşünüp ibret alan var mı?
 • Kamer  16: Benim azabım ve tehditlerim nasılmış?
 • Kamer  17: Andolsun ki; Biz, Kur´an´ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı?
 • Kamer  18: Ad kavmi de tekzib etti. Benim azabım ve tehdidim nasılmış?
 • Kamer  19: Nitekim uğursuz günde üzerlerine şiddetli bir rüzgarı devamlı olarak gönderdik.
 • Kamer  20: İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp yere seriyordu.
 • Kamer  21: İşte Benim azabım ve tehditlerim nasılmış?
 • Kamer  22: Andolsun ki; Biz, Kur´an´ı, düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı?
 • Kamer  23: Semud kavmi de uyarıları yalanladı.
 • Kamer  24: Dediler ki: İçimizden bir insana mı uyacağız? O zaman biz, sapıklık ve delilik etmiş oluruz.
 • Kamer  25: Zikir, aramızdan ona mı verilmiş? Hayır o, pek yalancı ve şımarığın biridir.
 • Kamer  26: Yarın kimin pek yalancı, şımarığın biri olduğunu bileceklerdir.
 • Kamer  27: Gerçekten onları, imtihan etmek için dişi deveyi gönderen Biziz. Onları gözetle ve sabret.
 • Kamer  28: Onlara, suyun aralarında taksim olunduğunu da haber ver. Her biri su nöbetinde hazır bulunsun.
 • Kamer  29: Arkadaşlarını çağırdılar, o da sarılarak onu kesti.
 • Kamer  30: İşte, Benim azabım ve tehditlerim nasılmış?
 • Kamer  31: Nitekim üzerlerine bir tek çığlık gönderdik de ağılcıların kullandığı kurumuş ot gibi oldular.
 • Kamer  32: Andolsun ki; Biz, Kur´an´ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı?
 • Kamer  33: Lut kavmi de uyarıları yalanladı.
 • Kamer  34: Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar yolladık. Ancak Lut´un ailesi müstesna. Onları seher vakti kurtardık.
 • Kamer  35: Katımızdan bir nimet olarak. İşte Biz; şükredeni böyle mükafatlandırırız.
 • Kamer  36: Andolsun ki; onlara, azab ile yakalayacağımızı da haber vermişti. Ama onlar bu uyarıları kuşku ile karşılayarak yalanladılar.
 • Kamer  37: Andolsun ki; onlar, misafirlerine kötülük yapmayı kasdetmişlerdi. Biz de gözlerini kör ettik. Azabımı ve tehdidimi tadın.
 • Kamer  38: Andolsun ki; bir sabah erken, önü alınmaz bir azab geldi başlarına.
 • Kamer  39: Tadın, işte azabımı ve tehditlerimi.
 • Kamer  40: Andolsun ki; Biz, Kur´an´ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp ibret alan var mı?
 • Kamer  41: Andolsun ki; Firavun erkanına da uyarıcılar geldi.
 • Kamer  42: Onlar, bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de kendilerini, çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık.
 • Kamer  43: Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı iyidir? Yoksa kitablarda sizin için bir beraat mi vardır?
 • Kamer  44: Yoksa onlar: Biz, intikam almaya muktedir bir topluluğuz mu diyorlar?
 • Kamer  45: Topluluk yakında dağıtılacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar.
 • Kamer  46: Daha doğrusu onlara vaadolunan asıl saattir. O saat ne belalı, ne acıdır.
 • Kamer  47: Muhakkak ki suçlular; sapıklık ve çılgın ateşler içindedirler.
 • Kamer  48: O gün, yüzleri üstü ateşe sürüldüklerinde: Tadın cehennemin tadını, denir.
 • Kamer  49: Muhakkak ki Biz, her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.
 • Kamer  50: Ve Bizim emrimiz bir tektir; bir göz kırpması gibidir.
 • Kamer  51: Andolsun ki; Biz, sizin benzerlerinizi hep helak etmişizdir. Şu halde bir düşünen var mı?
 • Kamer  52: Yaptıkları her şey kitablarda kayıtlıdır.
 • Kamer  53: Küçük, büyük her şey satır satırdır.
 • Kamer  54: Muhakkak ki muttakiler, cennetlerde ve ırmaklardadırlar.
 • Kamer  55: Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat