Kaf Suresi Türkçe Meali

 • Kaf  1: Kaf. O şerefli Kur´an´a andolsun ki;
 • Kaf  2: Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da o kafirler: Bu, şaşılacak bir şey, dediler.
 • Kaf  3: Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı? Bu, uzak bir dönüştür.
 • Kaf  4: Doğrusu Biz; toprağın onlardan neleri eksilttiğini biliyoruz. Katımızda da her şeyi saklayan bir kitab vardır.
 • Kaf  5: Hayır, onlar; hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi de şaşırmış bir haldedirler.
 • Kaf  6: Üstlerindeki göğe hiç bakmazlar mı? Onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiç bir çatlak da yoktur.
 • Kaf  7: Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada her türden güzel çiftler yetiştirdik.
 • Kaf  8: Allah´a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye.
 • Kaf  9: Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.
 • Kaf  10: Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları.
 • Kaf  11: Kullara rızık olması için. Ve onunla ölü bir beldeye can verdik. İşte çıkış da böyledir.
 • Kaf  12: Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud da tekzib etmişti.
 • Kaf  13: Ad, Firavun kavmi ve Lut´un kardeşleri de.
 • Kaf  14: Eyke´liler ve Tübba kavmi de. Bunların her biri peygamberlerini yalanlamışlardı da tehdidim üzerlerine hak olmuştu.
 • Kaf  15: Ya Biz ilk yaratışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler.
 • Kaf  16: Andolsun ki; insanı, Biz yarattık ve nefsinin kendisine ne fısıldadığını da biliriz. Biz, ona şah damarından daha yakınız.
 • Kaf  17: Sağında ve solunda onunla beraber oturup amellerini tesbit eden iki de tesbit edici vardır.
 • Kaf  18: O, bir söz atmaya dursun; mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.
 • Kaf  19: Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte bu; senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir.
 • Kaf  20: Sur´a üfürülmüştür. İşte bu; geleceği vaadedilen gündür.
 • Kaf  21: Her nefis, yanında bir sürücü ve şahidle gelir.
 • Kaf  22: Andolsun ki; sen, bundan gaflette idin. İşte senin perdeni kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir.
 • Kaf  23: Ona yakın olan dedi ki: İşte yanımda hazır olan şey.
 • Kaf  24: Siz ikiniz, atın cehenneme; her inatçı kafiri;
 • Kaf  25: Hayra bütün hızıyla engel olan azgın şüpheciyi.
 • Kaf  26: Ki o; Allah´tan başka bir ilah edinmiştir. Haydi siz ikiniz, onu en şiddetli azabın içine atın.
 • Kaf  27: Onun yakın dostu dedi ki: Rabbımız; onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklıktaydı.
 • Kaf  28: Buyurdu ki: Benim katımda çekişmeyin. Size önceden tehdid göndermiştim.
 • Kaf  29: Benim katımda söz değiştirilmez. Ve Ben, kullara asla zulmedici değilim.
 • Kaf  30: O gün cehenneme: Doldun mu? deriz. O da: Daha var mı? der.
 • Kaf  31: Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Zaten uzakta değildir.
 • Kaf  32: İşte size vaadolunan budur. Ki o; daima Allah´a yönelen ve buyruklarına riayet eden,
 • Kaf  33: Görmediği halde Rahman´dan korkan ve Allah´a yönelik bir kalb ile gelenlere.
 • Kaf  34: Selemetle girin oraya. İşte bu, ebediyet günüdür.
 • Kaf  35: Orada diledikleri onlarındır. Katımızda daha fazlası da var.
 • Kaf  36: Biz; onlardan önce, kendilerinden daha kuvvetli olan ve diyar diyar dolaşan nice nesilleri yok etmişizdir. Kurtuluş var mı?
 • Kaf  37: Muhakkak ki bunda; kalbi olan veya hazır bulunup da kulak veren kimseler için elbette bir öğüt vardır.
 • Kaf  38: Andolsun ki; Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık. Ve Bize hiç bir yorgunluk da dokunmadı.
 • Kaf  39: Ne derlerse sabret sen. Güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce Rabbını hamd ile tesbih et.
 • Kaf  40: Gecenin bir bölümünde ve secdelerinin ardından da O´nu tesbih et.
 • Kaf  41: Bir münadinin yakın bir yerden çağıracağı güne, kulak ver.
 • Kaf  42: O gün; bu sayhayı gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.
 • Kaf  43: Muhakkak ki öldürecek de, diriltecek de Biziz Biz. Ve dönüş de ancak Bizedir.
 • Kaf  44: O gün; yer yarılır, onlar çabucak çıkarlar. İşte bu, Bize göre kolay olan bir haşirdir.
 • Kaf  45: Biz; onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen, onların üstünde bir zorba değilsin. Tehdidimden korkacaklara Kur´an´la öğüt ver.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces