• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Müddessir suresi ❭
 • İbni Kesir ❭
 • Müddessir suresi ❭
 • Müddessir Suresi Türkçe Meali


 • Müddessir 1: Ey örtüye bürünen;
 • Müddessir 2: Kalk ve uyar.
 • Müddessir 3: Rabbını da tekbir et.
 • Müddessir 4: Elbiselerini temiz tut.
 • Müddessir 5: Kötü şeylerden ise sakın.
 • Müddessir 6: Çok görerek başa kakma.
 • Müddessir 7: Rabbın için sabret.
 • Müddessir 8: Sur´a üflendiğinde;
 • Müddessir 9: İşte o gün, zorlu bir gündür.
 • Müddessir 10: Kafirler için hiç de kolay değildir.
 • Müddessir 11: Bırak Beni ve yarattıklarımı tek başına.
 • Müddessir 12: Kendisine bol bol mal verdiğimi,
 • Müddessir 13: Görülen oğullar verdiğimi,
 • Müddessir 14: Ve onun için yaydıkça yaydığımı.
 • Müddessir 15: Sonra daha da artırmamı umar o.
 • Müddessir 16: Hayır; çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.
 • Müddessir 17: Ben; onu sarp bir yokuşa sardıracağım.
 • Müddessir 18: Doğrusu o, düşündü ve ölçüp biçti.
 • Müddessir 19: Canı çıkası, nasıl da ölçüp biçti.
 • Müddessir 20: Sonra yine canı çıkası nasıl da öşçüp biçti.
 • Müddessir 21: Sonra baktı.
 • Müddessir 22: Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.
 • Müddessir 23: Sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı.
 • Müddessir 24: Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür.
 • Müddessir 25: Bu; ancak bir insan sözüdür.
 • Müddessir 26: Ben, onu Sekar´a yaslayacağım.
 • Müddessir 27: Sekar´ın ne olduğunu bilir misin sen?
 • Müddessir 28: O, ne geri bırakır, ne de azabdan vazgeçer.
 • Müddessir 29: Deriyi kavurandır.
 • Müddessir 30: Onun üzerinde ondokuz vardır.
 • Müddessir 31: Cehennem bekçilerini yalnız meleklerden kıldık. Onların sayılarını da ancak küfretmiş olanlar için bir fitne kıldık. Ki kendilerine kitab verilmiş olanlar, kesin bilgi sahibi olsunlar. İman edenlerin de imanları artsın. Kendilerine kitab verilmiş olanlar ve mü´minler kuşkuya düşmesinler. Bir de kalblerinde hastalık bulunanlarla kafirler: Bununla Allah neyi kasdetmiş? desinler. İşte böyle Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Rabbının ordularını ancak kendisi bilir. Bu, ancak insanlara bir öğüttür.
 • Müddessir 32: Hayır, andolsun aya,
 • Müddessir 33: Dönüp geldiğinde geceye,
 • Müddessir 34: Ağardığında sabaha,
 • Müddessir 35: Muhakkak ki o, büyüklerden biridir.
 • Müddessir 36: İnsanlar için uyarıcıdır.
 • Müddessir 37: İçinizden öne geçmek veya geri kalmak isteyenler için.
 • Müddessir 38: Her nefis kazandığı ile bağlıdır.
 • Müddessir 39: Ancak sağcılar müstesna.
 • Müddessir 40: Cennetlerdedirler. Sorarlar,
 • Müddessir 41: Suçlulara;
 • Müddessir 42: Nedir sizi Sekar´a sürükleyen?
 • Müddessir 43: Derler ki: Biz, namaz kılanlardan değildik,
 • Müddessir 44: Yoksulu doyurmazdık,
 • Müddessir 45: Dalanlarla birlikte biz de dalardık,
 • Müddessir 46: Ve din gününü yalanlardık.
 • Müddessir 47: Nihayet ölüm bize gelip çattı.
 • Müddessir 48: Artık onlara, şefaatçıların şefaatı fayda vermez.
 • Müddessir 49: O halde bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?
 • Müddessir 50: Ürkek yaban eşekleri gibi;
 • Müddessir 51: Ürkmüş olan, arslandan.
 • Müddessir 52: Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
 • Müddessir 53: Hayır, doğrusu onlar, ahiretten korkmuyorlar.
 • Müddessir 54: Hayır, muhakkak ki o, bir öğüttür.
 • Müddessir 55: Kim isterse; ondan öğüt alır.
 • Müddessir 56: Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya ehildir, mağfirete ehildir.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat