Duhan Suresi Türkçe Meali

 • Duhan 1: Ha, Mim.
 • Duhan 2: Apaçık Kitab´a andolsun ki,
 • Duhan 3: Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları uyarmaktayız.
 • Duhan 4: Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.
 • Duhan 5: Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz.
 • Duhan 6: Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir.
 • Duhan 7: Eğer kesin olarak inanıyorsanız bilin ki Allah, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.
 • Duhan 8: O´ndan başka ilah yoktur, yaşatır, öldürür. Sizinde Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
 • Duhan 9: Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar.
 • Duhan 10: Göğün gözle görülür bir duman getireceği günü gözetle.
 • Duhan 11: Duman, insanları bürüyecektir. Bu, acı bir azabtır.
 • Duhan 12: «Rabbimiz, bizden azabı kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz» derler.
 • Duhan 13: Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Öğüt alma zamanı geçti. Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti.
 • Duhan 14: Ondan yüz çevirdiler «Bu, deli görünümünde eğitilmiş biridir» dediler.
 • Duhan 15: Biz sizden azabı birazcık kaldıracağız, fakat siz yine inkara döneceksiniz.
 • Duhan 16: O gün büyük bir şiddetle çarparız; zira Biz öç alıcıyız!
 • Duhan 17: Andolsun, onlardan önce Firavun toplumuna da imkanlar vererek sınamıştık. Onlara saygın bir peygamber gelmişti.
 • Duhan 18: Ey Allah´ın kulları! Bana gelin, doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.
 • Duhan 19: Allah´a karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum.
 • Duhan 20: Ben, beni taşlayıp öldürmenizden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah´a sığındım.
 • Duhan 21: Eğer bana inanmadınızsa bari yolumdan çekilin.
 • Duhan 22: Sonra Musa: «Bunlar, suç işleyen bir toplum» diye Rabbine dua etti.
 • Duhan 23: Allah da şöyle buyurdu: «Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz takip olunacaksınız.»
 • Duhan 24: Denizi yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
 • Duhan 25: Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler.
 • Duhan 26: Ekinler, güzel makamlar!
 • Duhan 27: Ve zevkü sefa sürecekleri nice nimetler!
 • Duhan 28: İşte böyle oldu ve biz onları başka bir topluma miras verdik.
 • Duhan 29: Onlara gök ve yer ağlamadı ve kendilerine mühlet de verilmedi.
 • Duhan 30: Andolsun biz, İsrailoğullarını o küçültücü azaptan kurtardık
 • Duhan 31: Yani Firavun´dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi.
 • Duhan 32: Andolsun biz, İsrailoğullarını, bir bilgiye göre alemlere üstün kıldık.
 • Duhan 33: Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler verdik.
 • Duhan 34: Bu inkarcılar da diyorlar ki:
 • Duhan 35: Bir kez öleceğiz ve herşey bitecek. Biz dirilecek değiliz.
 • Duhan 36: Doğru söylüyorsanız, babalarımızı getirin.
 • Duhan 37: Peki onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan önce gelen kavimler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helak ettik.
 • Duhan 38: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık!
 • Duhan 39: Onları sadece hak ilkesine dayalı olarak yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
 • Duhan 40: Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür.
 • Duhan 41: O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler.
 • Duhan 42: Yalnız Allah´ın merhamet ettiği bunun dışındadır. Şüphesiz Allah, üstündür, esirgeyendir.
 • Duhan 43: Zakkum ağacı.
 • Duhan 44: Günahkarların yemeğidir.
 • Duhan 45: Tıpkı erimiş madenler gibi karınlarında kaynar.
 • Duhan 46: Sıcak suyun kaynaması gibi.
 • Duhan 47: Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin.
 • Duhan 48: Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün.
 • Duhan 49: Tad bakalım, hani şerefli olan, üstün olan yalnız sendin?
 • Duhan 50: İşte o kuşkulanıp durduğunuz şey budur!
 • Duhan 51: Müttakiler ise güvenli bir makamdadır.
 • Duhan 52: Bahçelerde ve çeşme başlarında.
 • Duhan 53: İnce ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek karşılıklı otururlar.
 • Duhan 54: Ayrıca onları, iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir.
 • Duhan 55: Orada, güven içinde, her meyveyi isterler.
 • Duhan 56: Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, sürekli yaşarlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur.
 • Duhan 57: Cehennemden korunmaları Rabbinden bir lütuftur. İşte büyük kurtuluş budur.
 • Duhan 58: Biz o Kur´an´ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.
 • Duhan 59: Öyleyse bekle, onlar da beklemektedirler.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces

  Ramazan Bayramı