Tegâbun Suresi Türkçe Meali

 • Tegâbun  1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah´ı tesbih eder. Mülk O´nundur, hamd O´nadır. O´nun gücü her şeye yeter.
 • Tegâbun  2: Sizi yaratan Allah´tır. Bununla beraber kiminiz kâfirdir, kiminiz mü´min. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
 • Tegâbun  3: Gökleri ve yeri hakka dayalı olarak gerektiği gibi yaratmıştır. Size şekil vermiş ve şeklinizi güzel yapmıştır. Dönüş O´nadır.
 • Tegâbun  4: Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir.
 • Tegâbun  5: Daha önce inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar dünyada günahlarının cezasını çektiler. Ayrıca ahrette de onlar için acı bir azap vardır.
 • Tegâbun  6: Bunun nedeni onlara elçileri, açık deliller getirdiğinde «Bir insan mı bize yol gösterecek?» deyip inkar etmeleri, yüz çevirmeleriydi. Allah ta hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmüştür.
 • Tegâbun  7: İnkar edenler, diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki: «Hayır Rabbime And olsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız kesinlikle size haber verilecektir. Bu Allah´a göre kolaydır.»
 • Tegâbun  8: Öyleyse Allah´a, peygamberine ve indirdiğimiz nur´a (Kur´an´a) inanın. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.
 • Tegâbun  9: Toplanma günü (hesap günü) için, sizi bir araya getirdiği zaman, işte o, kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah´a inanmış ve yararlı işler yapmışsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar orada ebedi kalırlar. İşte büyük başarı budur.
 • Tegâbun  10: Kafir olup ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası gidilecek ne kötü yerdir.
 • Tegâbun  11: Allah´ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah´a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.
 • Tegâbun  12: Allah´a itaat edin, Peygamber´e itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.
 • Tegâbun  13: Allah O´dur ki, O´ndan başka ilah yoktur. Mü´minler yalnız Allah´a dayanıp güvensinler.
 • Tegâbun  14: Ey inananlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düşmandır. Onlardan sakının. Eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız muhakkak ki Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
 • Tegâbun  15: Mallarınız ve evlatlarınız bir sınav konusudur. Büyük mükafat ise Allah katındadır.
 • Tegâbun  16: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah´tan korkun. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
 • Tegâbun  17: Eğer Allah´a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah şükredenlere karşılık verendir, halimdir.
 • Tegâbun  18: Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.
 • Yarınki hayatına şimdiden taşın.

  Siteye Git

  Vaktin Çağrısı

  Kralyolu, the way of wholesale trade.

  Go Site