Necm Suresi Türkçe Meali

 • Necm  1: Kayan yıldız hakkı için.
 • Necm  2: Arkadaşınız Muhammed ne sapıttı ne de azıttı.
 • Necm  3: O havadan konuşmuyor.
 • Necm  4: Söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir.
 • Necm  5: Bu vahyi O´na müthiş güçleri olan Cebrail öğretti.
 • Necm  6: O üstün yetenekli melek doğruldu.
 • Necm  7: Yüce ufuktayken.
 • Necm  8: Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı.
 • Necm  9: Öyle ki, Peygamberle araları iki yay aralığı ya da daha yakın oldu.
 • Necm  10: O anda Allah dilediği mesajı Kul´una vahyetti.
 • Necm  11: O´nun gönlü, gözünün gördüğünü yalanlamadı.
 • Necm  12: Siz şimdi gözü ile gördükleri hakkında O´nunla tartışmaya mı girişiyorsunuz?
 • Necm  13: O, Cebrail´i bir başka inişinde de görmüştü.
 • Necm  14: En uçtaki ağacın (Sidretü´l-Münteha´nın) yanında.
 • Necm  15: Yanıbaşında me´va cenneti vardı.
 • Necm  16: O sırada ağacı yaman bir şey bürümüştü.
 • Necm  17: Muhammed´in gözü ne yana kaydı ve ne de öteye geçti
 • Necm  18: O gerçekten Rabb´inin bazı büyük ayetlerini gördü.
 • Necm  19: Lât ve Uzza hakkındaki görüşünüz nedir?
 • Necm  20: Ya bunların öbürü, üçüncüsü olan Menat hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Necm  21: Demek erkekler sizin, dişiler Allah´ın, öyle mi?
 • Necm  22: Öyleyse bu haksız bir bölüştürmedir.
 • Necm  23: Aslında bunlar sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerdir. Allah, onlara ilişkin hiçbir kanıt indirmemiştir. Onlar sadece sanılarının ve canlarının istediğinin peşinden gidiyorlar. Oysa onlara Rabbleri katından doğru yola ilişkin bilgi geldi.
 • Necm  24: Yoksa insanın her hayal ettiği şey gerçekleşir mi sanıyorsunuz?
 • Necm  25: Oysa hayatın sonu da ilki de (ahiret de dünya da) Allah´a aittir.
 • Necm  26: Göklerde nice melek var ki, Allah´ın dilediklerine ve hoşlandıklarına ilişkin izni olmadıkça, şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz.
 • Necm  27: Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adları takıyorlar.
 • Necm  28: Oysa onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece sanılarının peşinden gidiyorlar. Sanıları ise gerçeğin kırıntısının bile yerini tutamaz.
 • Necm  29: Bizi anmaktan yüz çeviren ve sadece dünya hayatını isteyenlerden yüz çevir.
 • Necm  30: Onların bilgilerinin erişebileceği sınır budur. Hiç kuşkusuz senin Rabb´in kimin yolundan saptığını bildiği gibi kimin doğru yolda olduğunu da bilir.
 • Necm  31: Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah´a aittir. Amaç kötülük işleyenlere kötülüklerinin ve iyilik yapanlara da iyiliklerinin karşılığını vermektir.
 • Necm  32: İyilik işleyenler büyük günahlardan ve çirkin davranışlardan uzak dururlar. Sadece küçük kusurları olabilir. Senin Rabb´inin bağışlayıcılığı geniş kapsamlıdır. O sizi gerek ilk başta topraktan yaratırken ve gerekse annelerinizin karınlarında cenin aşamasındayken bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayınız. Çünkü o kimin kötülüklerden sakındığını herkesten iyi bilir.
 • Necm  33: Ey Muhammed, görüyor musun, şu gerçeğe sırt çevireni?
 • Necm  34: Önce biraz verip de arkasını getirmeyeni.
 • Necm  35: Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor?
 • Necm  36: Yoksa Musa´ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi olmadı mı?
 • Necm  37: Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim´e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?
 • Necm  38: Ki, hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz.
 • Necm  39: İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir.
 • Necm  40: Onun çalışması, ilerde kesinlikle gözler önüne serilecektir.
 • Necm  41: Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.
 • Necm  42: Sonunda kesinlikle Rabb´inin huzuruna varılacaktır.
 • Necm  43: Güldüren de, ağlatan da O´dur.
 • Necm  44: Öldüren de dirilten de O´dur.
 • Necm  45: Erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan O´dur.
 • Necm  46: Fışkıran spermadan.
 • Necm  47: Tekrar diriltecek olan da O´dur.
 • Necm  48: İnsana zenginlik veren de gözünü doyuran da O´dur.
 • Necm  49: (Bazı müşriklerin taptıkları) «Şira» yıldızının Rabb´i de O´dur.
 • Necm  50: Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O´dur.
 • Necm  51: Semudoğullarının da. Kazıdı köklerini.
 • Necm  52: Daha önce de Nuh´un soydaşlarını yoketmişti. Çünkü onlar son derece zalim ve azgın kimselerdi.
 • Necm  53: Lût´un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri alt üst eden O´dur.
 • Necm  54: Buraları yerin dibine O geçirmiştir.
 • Necm  55: Ey insanoğlu, öyleyse Rabb´inin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun?
 • Necm  56: Bu Peygamber de eski uyarıcıların bir halkasıdır:
 • Necm  57: Kıyamet günü iyice yaklaştı
 • Necm  58: Onun dehşetini Allah´tan başka hiç kimse başınızdan savamaz.
 • Necm  59: Bu Kur´an sizin tuhafınıza mı gidiyor?
 • Necm  60: Onu dinlerken ağlayacağınıza gülüyorsunuz, öyle mi?.
 • Necm  61: Gaflet içinde yüzüyorsunuz, değil mi?
 • Necm  62: Haydi, hemen Allah´a secde ediniz, O´na kulluk ediniz.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces