• Anasayfa ❭
 • Kuran Meali ❭
 • Mücadele  suresi ❭
 • Fizilal-il Kuran ❭
 • Mücadele  suresi ❭
 • Mücadele  Suresi Türkçe Meali


 • Mücadele  1: Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah´a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
 • Mücadele  2: Sizden eşlerine zihar yapanlar, bilmelidir ki o kadınlar, onların anaları değildir. Onların anaları, ancak kendilerini doğurmuş kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah, affedici, bağışlayıcıdır.
 • Mücadele  3: Eşlerinden zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temas etmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
 • Mücadele  4: Buna imkan bulamayan kimse, temas etmeden önce aralıksız olarak iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. Bu kolaylık, Allah´a ve peygamberine inanmış olmanızdan ötürüdür; bunlar Allah´ın koyduğu sınırlardır. İnkar edenler için çok yakıcı azap vardır.
 • Mücadele  5: Allah´a ve Peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldı ise öyle alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmişizdir, bunları inkar edene alçaltıcı azap vardır.
 • Mücadele  6: O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları birbir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah herşeye şahiddir.
 • Mücadele  7: Göklerde ve yerde olanları, Allah´ın bildiğini bilmiyor musun? Üç kişi gizli konuşsa mutlaka dördüncüsü O´dur. Beş kişi gizli konuşsa mutlaka altıncısı O´dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunursalar bulunsunlar mutlaka O onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, herşeyi bilendir.
 • Mücadele  8: Görmedin mi şu adamları ki gizli gizli konuşmaları yasaklandığı halde yine o yasaklanan işi yapıyorlar. Günah, düşmanlık ve Resule isyan hususunda gizli gizli konuşuyorlar. Onlar sana geldiklerinde seni, Allah´ın selamlamadığı bir tarzda selamlıyorlar. Kendi içlerinden de «Bu söylediklerimiz yüzünden Allah´ın bize azap etmesi gerekmez miydi?» derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir, ne kötü gidilecek yerdir orası.
 • Mücadele  9: Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek üzere konuşmayın. İyilik ve takva üzerine konuşun, huzuruna varacağınız Allah´tan korkun.
 • Mücadele  10: Gizli konuşmalar (fiskoslar) şeytanın yapacağı işlerdendir. Bu iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan, Allah´ın izni olmadıkça, mü´minlere hiçbir zarar veremez.. Mü´minler Allah´a dayanıp güvensinler!
 • Mücadele  11: Ey inananlar! Size: «Meclislerde yer açın» denildiği zaman yer açın ki Allah ta size yeriniz ve rızkınızda genişlik versin. Size «Kalkın» denildiği zaman, kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır.
 • Mücadele  12: Ey iman edenler! Peygamber ile gizli (özel) bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, Allah bağışlayan, esirgeyendir.
 • Mücadele  13: Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz mu? Çünkü yapmadınız. Allah sizi affetti. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah´a ve Resulüne itaat edin! Allah yaptıklarınızı haber alandır.
 • Mücadele  14: Allah´ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Bile bile yalan yere yemin ediyorlar.
 • Mücadele  15: Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey çok kötüdür.
 • Mücadele  16: Yeminlerini kalkan yapıp Allah´ın yoluna engel oldular. Onlar için küçük düşürücü azap vardır.
 • Mücadele  17: Onların ne malları, ne de evlatları kendilerini Allah´a karşı koruyamaz. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır.
 • Mücadele  18: Allah´ın onların hepsini yeniden dirilteceği gün, dünyada şu yemin ettikleri gibi, Allah´a da yemin ederler. Kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar.
 • Mücadele  19: Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah´ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedenlerdir.
 • Mücadele  20: Allah´a ve peygamberine düşman olanlar, onlar en alçak kimselerle beraberdirler.
 • Mücadele  21: Allah´a andolsun ki «ben ve elçilerim galip geleceğiz.» diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.
 • Mücadele  22: Allah´a ve ahiret gününe inanan bir kavmin; babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah´a ve Peygamberine düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş onlar da O´ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah´ın taraftarlarıdır. Muhakkak ki başarıya ulaşacak olanlar, Allah´ın taraftarlarıdır.
 • Vaktin Çağrısı
  Güncel
  Dini Hayat