Kaf Suresi Türkçe Meali

 • Kaf  1: Kaf. Şerefli Kur´an´a andolsun!
 • Kaf  2: Kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da «Bu şaşılacak bir şeydir» dediler.
 • Kaf  3: Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu uzak bir dönüştür.
 • Kaf  4: Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.
 • Kaf  5: Doğrusu onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler.
 • Kaf  6: Üzerlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak ta yoktur.
 • Kaf  7: Yeryüzünü de yaydık, ona sağlam dağlar yerleştirdik, onda her güzel çifti bitirdik.
 • Kaf  8: Bütün bunları, Allah´a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık.
 • Kaf  9: Gökten bereketli su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik.
 • Kaf  10: Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları yetiştirdik.
 • Kaf  11: Kullara rızık olması için. Ve o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte insanların yeniden dirilmesi de böyledir.
 • Kaf  12: Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanlamıştı.
 • Kaf  13: Ad, Firavun ve Lut´un kardeşleri de.
 • Kaf  14: Eyke halkı ve Tubba´ kavmi de. Bütün bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da üzerlerine tehdidim hak oldu.
 • Kaf  15: İlk yaratma ile yorulup aciz mi kaldık ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılmaktan şüphe etmektedirler.
 • Kaf  16: Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
 • Kaf  17: Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır.
 • Kaf  18: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetliyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın.
 • Kaf  19: Ölüm sarhoşluğu bir gün Hakk´ı getirir de «İşte ey insan bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir» denir.
 • Kaf  20: Sur´a üfürülür. İşte bu geleceği söz verilen gündür.
 • Kaf  21: Her can, yanında bir sürücü ve bir şahidle gelir.
 • Kaf  22: Ona: «Andolsun ki, sen, bundan gafilsin; işte senden gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık görüşün keskindir» denir.
 • Kaf  23: Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır» dedi.
 • Kaf  24: Allah: «Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü.»
 • Kaf  25: Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.
 • Kaf  26: O ki Allah ile beraber başka tanrılar edindi, bundan dolayı onu çetin bir azaba atın.
 • Kaf  27: Yanındaki arkadaşı dedi ki: «Rabb´imiz, ben onu azdırmadım, zaten o kendisi derin bir sapıklık içinde idi.»
 • Kaf  28: Allah: «Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim.»
 • Kaf  29: Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla zulmetmem der.
 • Kaf  30: O gün cehenneme: «Doldun mu?» deriz. «Daha yok mu?» der.
 • Kaf  31: Cennet Allah´a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılır, zaten uzak değildir.
 • Kaf  32: İşte size vaadedilen budur. Daima tevbe ile Allah´a dönen, O´nun buyruklarını koruyan.
 • Kaf  33: Görmediği Rahman´dan korkan ve Allah´a yönelmiş bir kalble gelen sizlere, hepinize söz verilen yerdir.
 • Kaf  34: Oraya esenlikle girin; işte sonsuzluk günü budur denir.
 • Kaf  35: Orada istedikleri herşey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.
 • Kaf  36: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Gerçekte onlar bunlardan daha güçlü idiler. Buna rağmen ölümden kurtulmak için memlekette delikler aradılar. Kurtuluş var mı?
 • Kaf  37: Doğrusu bunda, kalbi olana veya şahid olarak kulak veren kimse için bir öğüt vardır.
 • Kaf  38: Andolsun Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.
 • Kaf  39: Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuş ile batışında önce Rabb´ini hamd ile tesbih et.
 • Kaf  40: Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından O´nu tesbih et.
 • Kaf  41: Bir çağırıcının yakın bir yerde çağıracağı güne kulak ver.
 • Kaf  42: O gün çığlığı gerçekten duyarlar; işte o, kabirden çıkış günüdür.
 • Kaf  43: Doğrusu Biz diriltiriz, Biz öldürürüz, dönüş Bizedir.
 • Kaf  44: O gün yer onların üstünden yarılıp açılır. Ve onlar kabirlerinden çıkıp süratle koşarlar. İşte bu toplanmadır, bize göre kolaydır.
 • Kaf  45: Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üstünde bir zorlaştırıcı değilsin, sadece tehdidimden korkanlara Kur´an´la öğüt ver.
 • Yarınki hayatına şimdiden taşın.

  Siteye Git

  Vaktin Çağrısı

  Kralyolu, the way of wholesale trade.

  Go Site