Hicr Suresi Türkçe Meali

 • Hicr  1: Elif, Lâm, Ra; bunlar kitabın, Kur´an´ın ayetleridir.
 • Hicr  2: Gün gelecek, kâfirler «keşke vaktiyle müslüman olsaydık» diyeceklerdir.
 • Hicr  3: Bırak onları yesinler, dünya nimetlerinden yararlansınlar ve ihtirasları ile oyalansınlar, ilerde gerçeği öğreneceklerdir.
 • Hicr  4: Yok ettiğimiz her beldenin mutlaka uğradığı akıbete ilişkin belirli bir yazısı vardır.
 • Hicr  5: Hiçbir millet ne yokoluş gününü öne alabilir ve ne de yaşama süresini aşabilir.
 • Hicr  6: Müşrikler dediler ki; «Ey kendisine Kur´an inen adam, sen kesinlikle delinin birisin.»
 • Hicr  7: Eğer söylediklerin doğru ise bize melekler ile birlikte gelseydin ya.
 • Hicr  8: Oysa biz melekleri ancak gerektiğinde indiririz, o zaman da onlara artık mühlet tanınmaz.»
 • Hicr  9: Bu Kur´an´ı gerçekten biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz.
 • Hicr  10: Ey Muhammed, biz senden önce de eskiden yaşamış çeşitli milletlere peygamberler göndermiştik.
 • Hicr  11: Bu milletler, kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya almışlardır.
 • Hicr  12: Biz böylece peygamberleri alaya alma huyunu günahkârların kalplerine aşılarız.
 • Hicr  13: Onlar Kur´an´a inanmazlar. Oysa daha önceki yoldaşları hakkında ilahi kanun işlemişti.
 • Hicr  14: Eğer onlara bir kapı açsak da göğe çıkmaya koyulsalar.
 • Hicr  15: «Gözlerimiz hayal görüyor, herhalde birileri bize büyü yaptı,» derler.
 • Hicr  16: Gökte takım yıldızlar (ya da yörüngeler) yarattık ve onları gözetleyenler için çeşitli güzellikler ile donattık.
 • Hicr  17: Göğü bütün kovulmuş şeytanlardan koruduk.
 • Hicr  18: Ancak kulak hırsızlığına yeltenen bir şeytan olursa onu parlak ışıklı bir kayan yıldız kovalar.
 • Hicr  19: Yerin alanını geniş yaptık, oraya sabit dağlar serpiştirdik ve orada belirli bir ölçü uyarınca her bitkiyi bitirdik.
 • Hicr  20: Orada gerek sizin için ve gerekse rızıkları tarafınızdan sağlanması sözkonusu olmayan diğer canlılar için besin kaynakları yarattık.
 • Hicr  21: Evrende varolan her şeyin hazinesi, ana kaynağı bizim yanımızdadır. Ve biz her şeyi size belirli bir ölçüye göre indiririz.
 • Hicr  22: Gönderdiğimiz yağmur yükleyici rüzgârlar aracılığı ile size gökten su indirerek su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa su kaynağını oluşturan siz değilsiniz.
 • Hicr  23: Dirilten de öldüren de yalnız biziz ve her şey sonunda bize kalır.
 • Hicr  24: Biz sizin eskiden gelip geçenlerini de geride kalanlarını da biliriz.
 • Hicr  25: Hiç kuşkusuz Rabbin tüm insanları biraraya toplayacaktır. O her işi yerinde yapar ve her şeyi bilir.
 • Hicr  26: Gerçekten biz insanı kara çamurdan oluşmuş kuru balçıktan yarattık.
 • Hicr  27: Cinni de daha önce dumansız alevden yarattık.
 • Hicr  28: Hani Rabbin, meleklere dedi ki; «Ben kara çamurdan oluşmuş kuru balçıktan bir insan yaratacağım.»
 • Hicr  29: Ona biçim verip içine kendi ruhumdan bir soluk üflediğimde önünde secdeye kapanınız!»
 • Hicr  30: Bunun üzerine bütün melekler hep birlikte secdeye kapandılar.
 • Hicr  31: Yalnız İblis, secdeye kapananlar arasında olmayı reddetti.
 • Hicr  32: Allah «Ey İblis, seni secde edenler ile birlikte olmaktan alıkoyan nedir?» dedi.
 • Hicr  33: İblis «Kara çamurdan oluşmuş kuru balçıktan yarattığın insana secde etmek bana yakışmaz» dedi.
 • Hicr  34: Allah «Öyleyse defol oradan, artık sen rahmetimden kovulmuşsun» dedi.
 • Hicr  35: Hesaplaşma gününe kadar sürekli olarak lânetim üzerinedir.
 • Hicr  36: İblis, «Ey Rabbim, o halde insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana yaşama süresi tanı» dedi.
 • Hicr  37: Allah, «Sen kendilerine yaşama süresi tanınanlardansın» dedi.
 • Hicr  38: O belirli vaktin gününe kadar.
 • Hicr  39: İblis dedi ki; «Ey Rabbim, beni kışkırtıp sapıklığa düşürdüğün için dünyada kötülüğü onlara cazip göstererek hepsini yoldan çıkaracağım.
 • Hicr  40: Sadece onların arasındaki seçkin kulların hariç.
 • Hicr  41: Allah dedi ki; «İşte bana ileten doğru yolum budur.»
 • Hicr  42: Sana uyan sapıklar dışındaki kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun, hiçbir etkileme gücün yoktur.
 • Hicr  43: Onların hepsinin buluşma yerleri cehennemdir.
 • Hicr  44: Oranın yedi kapısı vardır. Her kapıdan hangi cehennemlik grupların içeriye girecekleri belirlenmiştir.
 • Hicr  45: Kötülükten sakınanlar ise, cennetteler ve pınar başlarındadırlar.
 • Hicr  46: Onlara «Esenlikle ve güven içinde oraya giriniz» denir.
 • Hicr  47: Biz cennetliklerin kalplerindeki tüm kin tortularını çekip çıkardık, onlar orada karşılıklı koltuklarda oturan kardeşlerdir.
 • Hicr  48: Onlar orada bıkkınlık hissetmezler, oradan çıkarılmaları da sözkonusu değildir.
 • Hicr  49: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.
 • Hicr  50: Fakat azabım da son derece acıklı bir azaptır.
 • Hicr  51: Onlara İbrahim´in konukları hakkında da bilgi ver.
 • Hicr  52: Hani İbrahim´in yanına girip selâm verdiklerinde O «Biz sizden korkuyoruz» dedi.
 • Hicr  53: Onlar «Korkma, biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdeliyoruz.»
 • Hicr  54: İbrahim «Hayli ilerlemiş yaşıma rağmen mi bana bu müjdeyi veriyorsunuz? O halde neye dayanarak müjde veriyorsunuz?» dedi.
 • Hicr  55: Onlar dediler ki «Sana bu müjdeyi gerçeğe dayanarak veriyoruz, sakın umutsuzlardan olma.»
 • Hicr  56: İbrahim, «sapıklardan başka kim Allah´ın rahmetinden ümit keser» dedi.
 • Hicr  57: İbrahim; «Ey elçiler göreviniz nedir?» dedi.
 • Hicr  58: Onlar dediler ki, «Biz günahkâr bir topluma gönderildik.
 • Hicr  59: Yalnız Lût´un bağlıları ile ailesi hariç; onların tümünü kurtaracağız.
 • Hicr  60: Yalnız Lût´un eşi hariç, onun geride kalanlar arasında olmasını uygun gördük.
 • Hicr  61: Bu elçiler Lût´un evine geldiklerinde.
 • Hicr  62: Lût; «Siz benim tanımadığım kimselersiniz» dedi.
 • Hicr  63: Onlar dediler ki; «Biz sana soydaşlarının kuşku ile karşıladıkları ilahi azabı haber vermeye geldik.»
 • Hicr  64: Sana gerçeği getirdik, kesinlikle doğru söylüyoruz.
 • Hicr  65: Gecenin bir saatinde aileni ve bağlılarını yola çıkar, sen de peşlerinden git, hiçbiriniz arkasına bakmasın, emredildiğiniz yere doğru yol alın.
 • Hicr  66: Böylece Lût´a bu önemli olayı, yani sabah olunca şu adamların soylarının kurumuş olacağı yolundaki hükmümüzü bildirdik.
 • Hicr  67: Şehir halkı sevinç içinde Lût´un evine geldi.
 • Hicr  68: Lût onlara dedi ki; «Bunlar benim konuklarımdır, sakın beni onlar karşısında rezil etmeyiniz.»
 • Hicr  69: Allah´dan korkunuz, beni utandırmayınız.»
 • Hicr  70: Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile ilişki kurmayı biz sana yasaklamamış mıydık?» dediler.
 • Hicr  71: Lût; «Eğer bir şey yapacaksanız, işte size kızlarım» dedi.
 • Hicr  72: Ey Muhammed, hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde debeleniyorlardı.
 • Hicr  73: Tanyeri ağarırken korkunç bir gürültüye tutuldular.
 • Hicr  74: Beldelerinin altını üstüne getirdik ve üzerlerine taşlaşmış balçık kütleleri yağdırdık.
 • Hicr  75: Hiç şüphesiz görüntü aracılığı ile işin özünü kavrayabilenler için bu olayda alınacak birçok dersler vardır.
 • Hicr  76: Bu beldenin yıkıntıları halâ işlek olan bir yol üzerindedir.
 • Hicr  77: Bu yıkıntılarda mü´minler için ibret dersleri vardır.
 • Hicr  78: Eyke halkı da, hiç kuşkusuz zalim kimselerdi.
 • Hicr  79: Bu yüzden onlardan da öç aldık; bu beldelerin her ikisi de işlek bir yol üzerindedirler.
 • Hicr  80: Hicr vadisinin halkı da gerçekten peygamberleri yalanlamışlardı.
 • Hicr  81: Onlara mucizelerimizi gösterdik, fakat onlar yüz çevirdiler.
 • Hicr  82: Onlar dağları oyup güvenli köşkler yapıyorlardı.
 • Hicr  83: Gün doğarken korkunç bir gürültüye tutuldular.
 • Hicr  84: Oydukları köşkler hiçbir işlerine yaramadı.
 • Hicr  85: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları bir gerekçeye dayalı olarak yarattık, boşuna yaratmadık. Kıyamet anı kesinlikle gelecektir. O halde onların küstahlıklarını soylu bir umursamazlıkla karşıla.
 • Hicr  86: Her şeyi yaratan ve her şeyi bilen Rabbindir.
 • Hicr  87: Gerçekten sana sürekli tekrarlanan yedi ayetli Fatiha suresini ve yüce Kur´an´ı verdik.
 • Hicr  88: Erkek, kadın bazı kâfirlere verdiğimiz kimi dünya nimetlerine göz dikme ve (iman etmiyorlar diye) onlar için üzülme, mü´minlere karşı alçak gönüllülük kanatlarını indir.
 • Hicr  89: Ben açık sözlü bir uyarıcıyım de.
 • Hicr  90: Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik.
 • Hicr  91: Onlar ki, Kur´an´ın ayetleri arasında da ayırım gözettiler.
 • Hicr  92: Rabbin hakkı için, onların tümünü kesinlikle sorguya çekeceğiz.
 • Hicr  93: Yaptıkları işler konusunda.
 • Hicr  94: Sana buyurulanı açıktan açığa bildir. Ve müşriklere aldırış etme.
 • Hicr  95: O istihzacılara karşı muhakkak ki biz sana yeteriz.
 • Hicr  96: Onlar ki Allah’la beraber başka bir tanrı tanırlar. Onlar yakında bileceklerdir.
 • Hicr  97: Andolsun ki onların dediklerinden göğsünün daraldığını biliyoruz.
 • Hicr  98: Sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol.
 • Hicr  99: Ve sana «yakîn» gelinceye kadar Rabbine ibadet et.
 • Sistemli Evden Eve Taşımacılık

  Vaktin Çağrısı

  Wholesale B2B Marketplaces